Investovanie do megatrendov - porovnanie investičných produktov

Pri investovaní do globálnych megatrendov sa investori zameriavajú na veľké dlhodobé trendy, ktoré majú potenciál meniť spoločnosť a celosvetovú ekonomiku. Megatrendy menia potreby a požiadavky ľudí a vedú k vzniku nových produktov a služieb, ktoré majú veľký potenciál uspieť globálne. Cena akcií firiem, ktoré sú súčasťou týchto trendov, sa môže dlhodobo zvyšovať. Typickými megatrendami z nedávnej minulosti bolo rozšírenie internetu v 90-tych rokoch minulého storočia a rozšírenie mobilných telefónov v prvej dekáde nového milénia.

Správcovia aktív s obľubou vytvárajú investičné stratégie, do ktorých môžu ich klienti investovať a benefitovať tak z dlhodobých a nezvratných trendov v globálnej ekonomike a spoločnosti.

Na článku sa aktuálne pracuje, toto ešte nie je finálna verzia.

Na Slovensku evidujem tri investičné produkty, ktoré vám chcú umožniť zarobiť na globálnych megatrendoch. Tento článok ponúka ich základné porovnanie:

 1. Erste Asset Management GmbH, Fond budúcnosti, o.p.f., ďalej v skratke ako "Erste Fond Budúcnosti"
 2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., global megatrends o.p.f. je feeder pre Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) , ďalej v skratke ako "Tatra Global Megatrends"
 3. European Investment Centre, o.c.p., a.s., investičná stratégia Pepp.sk Globálne megatrendy, ďalej ako "EIC/Pepp.sk Globálne Megatrendy"

Poplatky, náklady a dane pri investovaní do globálnych megatrendov

Ľudí pri investovaní obvykle zaujíma výnos ako prvý. Ja sa však pozriem najprv na základné charakteristiky, ako sú poplatky, zdanenie a forma investovania.

Priebežné náklady

Pri dlhodobom investovaní sú najpodstatnejšie priebežné náklady, keďže ich platíme ako investori každý rok.

Sporiteľňa aj Tatra si za správu zoberú 1,1% až 1,6% ročne, čo nevyzerá ako veľa, avšak treba sa pozrieť aj na tzv. "priebežné náklady vo fonde", ktoré nájdete v "Dokumente s kľúčovými informáciami". V prípade prípade EIC/pepp.sk sú celkové náklady výrazne nižšie. Či sa oplatí priplatiť si za drahšiu aktívnu správu v porovnaní s pasívnejšou formou investovania ukazujú výsledky (nižšie).

Priebežné každoročné náklady p.a. spolu
z toho
Správcovský p.a.TER ETF / cieľového fonduCustody p.a.Transakčné náklady
Erste Fond Budúcnosti (podielový)2,24%1,60%0,128%0,24%
Tatra Global Megatrends (podielový fond)2%1,10%0%
EIC/Pepp.sk Globálne Megatrendy (ETF stratégia)0,97%0,47%0,44%0,06%

Vstup a výstup z investície

Náklady jednorazové
VstupnýVýstupnýZa transakciu
Erste Fond Budúcnosti (podielový)0-2%*0-1,8%*
Tatra Global Megatrends (podielový fond)0%0-3%*
EIC/Pepp.sk Globálne Megatrendy (ETF stratégia)0,50%00,2%

 

*Vstupné či výstupné poplatky sa zdajú vysoké, no niektoré banky ponúkajú zľavy z uvedených poplatkov. Napríklad pri sporení dlhšom ako 3 roky Sporiteľňa zníži výstupný poplatok na nulu. Odporúčam si dobre preštudovať aktuálne podmienky.

Zdanenie a forma investovania

Sporiteľňa a Tatrabanka ponúkajú aktívne riadené Podielové fondy. Pepp.sk prostredníctvom investičnej platformy EIC Investuje do ETF, teda do fondov obchodovaných na burze. Prvý výrazný rozdiel je v zdanení výnosov z investície. Zatiaľ čo výnosy z podielových fondov sú zdanená zrážkovú daň 19%, na výnosy z fondov obchodovaných nabudúce sa sťahuje tzv. ročný daňový test a pri splnení jednoduchých podmienok sú výnosy oslobodené od dane.

Ročný daňový test

§ 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí, že príjem z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený. (Vašu osobnú daňovú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.)

 

Globálne megatrendy - výnos, riziko, diverzifikácia

Výkonnosť pred zdanením*
202320222021za 3 roky (2021-2023) p.a.Zdanenie
Erste Fond Budúcnosti (podielový)10,0%-17,3%18,0%7,3%19%
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien**11,9%-23,2%6,7%-8,4%19%
EIC/Pepp.sk Globálne Megatrendy (ETF stratégia)27,3%-30,1%22,5%8,9%0%

* Výkonnosti sú bez zohľadnenia jednorazových poplatkov (vstupných, výstupných a transakčných) .

** Údaje za 3 roky sú dostupné pre Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien fond. Tatra Global Megatrends existuje len pol roka avšak funguje ako "feeder fond" pre tento fond od Raiffeisenu. Investuje doň minimálne 85% max 100% aktív. Možno teda predpokladať, že bude kopírovať jeho výkonnosť.

Diverzifikácia

Výber investičných tém
Erste Fond Budúcnosti (podielový)Životný štýl, zdravie, inovácie, životné prostredie a rozvojové trhy
Tatra Global Megatrends (podielový fond)Technológie, klimatické zmeny, mobilita, voda a demografické zmeny
EIC/Pepp.sk Globálne Megatrendy (ETF stratégia)Blockchain, fintech, robotika, digitálna bezpečnosť, inovatívne technológie v zdravotníctve a biotechnológie, future mobility, cloud computing, polovodiče, videohry a elektronické športy

 

Investičná téma megatrendov nemá jasne určený benchmark, teda nejakú nezávislú porovnávaciu úroveň. Možno len porovnať jednotlivé produkty medzi sebou. Podľa výsledkov vyzerá byť ETF stratégia Globálne Megatrendy mierne volatilnejšia a mierne rizikovejšie ako ostatné dve. ETF stratégia je koncentrovaná na technologické trendy a fondy ponúkané bankami diverzifikujú aj do iných, netechnologických trendov.

Výnos vs. riziko

V priemere za 3 roky však priniesla ETF stratégia Globálne Megatrendy od EIC/Pepp.sk vyšší výsledok pre investorov. Pomer výnosu a rizika je tu adekvátny. Erste fond budúcnosti priniesol pri menšie volatilite menší zárobok, no stále dobrý pomer výnosu a rizika. Raiffeisen však za posledné 3 roky investorom peniaze prerobil a jeho pomer výnosu voči riziku nebol v minulosti atraktívny.

Samozrejme, minulá výkonnosť nie je zárukou tej budúcej.

Rizikovosť možno merať aj úhrnný ukazovateľ rizika podľa SRRI. Sporiteľňa aj Tatra uvádza úhrnný ukazovateľ rizika podľa SRRI na úrovni 4  zo 7. Avšak Raiffeisen reportuje 3. ročnú volatilitu na úrovni 18,24 (videné 9. februára 2024), čo korešponduje so SRRI rizikom na úrovni 6 a nie 4. Už len úplne laicky a inštinktívne vzaté, toto sú nadpriemerne rizikové investície (s nadpriemerným očakávaným výnosom) a tá štvorka pri ukazovateli SRRI mi príde prinajmenšom nečakane nízke číslo.

Pri EIC/Pepp.sk stratégii je ukazovateľ rizika podľa SRRI na úrovni 6  zo 7. Ročná volatilita 15,7%.

Upozornenie

S investovaním je spojené riziko. Samotný fakt, že cloud, AI alebo inovatívne biotechológie majú dlhodobú budúcnosť je jasný. Ale to ešte neznamená, že všetky firmy v tejto oblasti sa stanú budúcim Googlom či Amazonom vo svojom odvetví. Niektoré neprežijú, niektoré dosiahnu menšie zisky, ako dnes od nich investori očakávajú. Stačí si spomenúť na "dot.com" bublinu z roku 2000. Akcie firiem, čo plánovali podnikať na internete, najprv vyleteli do nebies a následne popadali na zlomok svojej hodnoty.

 

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Marketingové povolenie (GDPR), potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Pár detailov a zdroje informácií

 1. Erste Asset Management GmbH, Fond budúcnosti, o.p.f.
  - erste-am.sk/.../am-slsp-fond-buducnosti-o-p-f/SK3110000344
  - prospekt
 2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., global megatrends o.p.f. feeder pre Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien
  - tatrabanka.sk/sk/tam/.../global-megatrends-fond/
  - klúčové-informácie
  - https://www.rcm.at/at-de/privat-anleger/fonds/detail/Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien
  - Výkonnosti sú z fondsprofessionell.at
 3. European Investment Centre, o.c.p., a.s., investičná stratégia Pepp.sk Globálne megatrendy
  - https://eic.eu/partneri/strategies
  - https://www.pepp.sk/globalne-megatrendy-dynamicka-investicna-akciova-strategia/
  - https://www.justetf.com/en/portfolio/414be

5 vzorových portfólií na každú životnú situáciu

Aby som vyhovel najrozšírenejším životným situáciám a investičný horizontom vytvoril som nasledovných 5 portfólií. Do každého z týchto portfólií investujem svoje vlastné peniaze a peniaze priateľov a známych a starám sa o tieto portfólia osobne. Ak do nich investujete aj vy budete mať istotu že sa o vaše peniaze postarám rovnako ako svoje vlastné.

Sľúbené portfóliá nájdete kliknutím tu:
Portfólio na 3 roky
Portfólio na 7 rokov
Portfólio na10 až 15 rokov
4. pilier dôchodku 2040
4. pilier dôchodku 2050

Pre naozaj dynamických investorov je tu úspešná stratégia "Globálne Megatrendy". Táto tématická stratégia je zameraná na technológie budúcnosti. Od cloudových technológií po inovatívnu medicínu, investuje do 10 trendov, ktoré budú formovať budúcnosť ľudstva.

OK, chcem investovať. Aké sú ďalšie kroky?

Tak si to zhrňme priatelia:

 1. Zamyslite sa, na koľko rokov peniaze nebudete potrebovať. To je váš "investičný horizont". Bude niekde medzi 3 rokmi a odchodom do dôchodku.
 2. Kliknite si na nami vytvorené vzorové portfóliá
  na 3 roky
  na 7 rokov
  na 10 až 15 rokov
  4. pilier dôchodku 2040
  4. pilier dôchodku 2050
  Globálne Megatrendy
 3. Ak chcete s investovaním pomôcť rád Vás prevediem procesom a otvorím Vám účet u najväčšieho slovenského obchodníka s cennými papiermi EIC o.c.p., a.s. a nastavím Vám tento účet na automatické a bezstarostné investovanie.

Prečítajte si aj: Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať bez starostí 

Chcete poradiť s investovaním? Pošlite nám správu, radi pomôžeme 🙂

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.