Priznanie a platenie daní z dividend z cenných papierov.

Pri dlhodobom investovaní do cenných papierov sú dane a poplatky najväčším nepriateľom. Na Slovensku to platí dvojnásobne, pretože niektoré výnosy z investovania musíte nielen zdaniť, ale ešte aj zaplatiť z nich zdravotné poistenie. Dividendy sú v tejto oblasti zdanené veľmi priateľsky. Sadzba dane z dividend na Slovensku je jedna z najnižších = 7% a príjem nepodlieha odvodu do zdravotnej poisťovne. Daň z dividendy nie je ani tak bolestivé zaplatiť, ako je naozaj namáhavé, vysporiadať sa s komplikovaným vypĺňaním daňového priznania. Ako vyplniť daňové priznanie a priznať dividendy vyplatené z držania akcií?

Našťastie sú tu ochotní ľudia, ktorí sa s Vami podelia o svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti zdanenia dividend. Na rozdiel od daňových poradcov, sa s Vami podelím zdarma, no musím uviesť nasledujúci disclaimer: nie som daňový poradca. Vašu individuálnu situáciu Vám odporúčam konzultovať s daňovým poradcom.

 

Najlepšie je investovať bez povinnosti platiť dane a vypĺňať daňové priznanie.

Ak investujete ETF fondov, ktoré dividendy nevyplácajú, ale reinvestujú, zabijete tri muchy jednou ranou. Získate nízke poplatky a nemusíte platiť dane z kapitálového výnosu ani z dividend. Ak investujete samostatne, pozrite si článok Ako vybrať ETF alebo si zvoľte jednu zo vzorových stratégií v ponuke nášho wealth managementu.

 

Pri zdanení dividend delí slovenská legislatíva štáty na "dobré" a "zlé"

“Dobré", teda "spolupracujúce", sú tie štáty, s ktorými má Slovenská Republika podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. Väčšina z nás drží akcie z USA, krajín EÚ alebo z Číny a tieto patria medzi tie “Dobré", teda "spolupracujúce" štáty. Pri dividendách z týchto krajín sa viete dostať na výhodné, 7% zdanenie.

"Zlé" štáty sú "nespolupracujúce". Ak máte dividendu z takej krajiny, čaká Vás 35% zdanenie. Bermudy, Bahamy, Bahrajn, Barbados ... patria medzi nespolupracujúce krajiny.

Zoznam spolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona č. 595-2003 vedie Ministerstvo Financií a zverejňuje tu.

Všetko, čo ďalej píšem, sa týka iba spolupracujúcich krajín.

Dobré štáty, ktoré si strhávajú zrážkovú daň z dividend a ešte lepšie štáty, ktoré si zrážkovú daň z dividend nestrhávajú

Ak máte v portfóliu akcie (alebo ETF) z USA a z Veľkej Británie, určite si na výpise z účtu všimnete jeden rozdiel. Ak Vám dividendu vyplatila akciová spoločnosť sídliaca v Amerike, táto dividenda bude automaticky zdanená zrážkovou daňou a vyplatená už "čistá". Naopak dividenda z Británie Vám na účet príde celá, teda hrubá, nezdanená. Čo je výhodnejšie?

Štáty, ktoré si nestrhávajú daň z dividend, sú pre Slováka výhodnejšie

Výhoda: Slovenská sadzba dane z dividend akcií 7% patrí celosvetovo medzi veľmi nízke.
Nevýhoda: Daň nikto za vás nestrhol a neodviedol, preto si dividendy z takýchto akcií potrebujete zdaniť sami v daňovom priznaní.

Štáty, ktoré si strhávajú daň z dividend

Tieto štáty vám strhnú daň z dividend podľa daňovej sadzby platnej u nich. Takmer všetky relevantné štáty majú vyššie sadzby dane ako Slovenských 7%. Úplne najhoršia je rakúska zločinecká zrážková daň z dividend vo výške 27,5%

Bolo na zaplakanie uvidieť 27,5% na výpise. Akcie Erste mám kúpené na českej burze, držané na účte u českého brokra. Ale emitent je rakúsky.

Teoreticky, medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia umožňujú žiadať o vrátenie nadbytočne strhnutej dane. Postup pri vrátení dani z dividend je však zložitý a byrokratický. Daň z dividend pri akciách strhnutú v zahraničí odporúčam "oplakať" a neriešiť. Strhnutú daň považujte za stratenú. Vrátenia dane zo zahraničia sa buď nedočkáte alebo to bude drahé.

Podpíšte W8-Ben

Určite najznámejší formulár investorov do amerických aktív je formulára W8-Ben. Je to formulár daňového úradu Spojených Štátov, ktorým nerezidenti prehlasujú svoj daňový domicil pre účely zdanenia určitých príjmov zo zdrojov v USA, vrátane dividend. Ak W8-Ben podpíšete, váš broker vám strhne daň z dividend iba 15% namiesto štandardných 30%

Slovenské dividendy

Dividendy slovenských emitentov už dostanete očistené o 7% zrážkovú daň. Ale úprimne, kto tu investuje do slovenských akcií, však? 🙂

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Kde zapísať príjmy z dividend do daňového priznania?

Vo výpise od svojho brokera nájdete informáciu, koľko vám vyplatili dividendy aj výšku strhnutej dane. Z výpisov väčšinou pochopíte z akých krajín je tá dividenda či bola zdanená a v akej výške.

 1. Dividendy si roztrieďte na tie, kde daň bola strhnutá a tie, kde nebola a oddelene spočítajte každú kategóriu.
 2. Spočítajte sumu strhnutej zrážkovej dane.
 3. Zároveň si dividendy roztrieďte a zosumarizujte podľa krajín, z ktorej boli vyplatené a oddelene spočítajte pre každú krajinu. (Dividendy z akcie Microsoftu, ktoré držíte u českého brokra sú z Ameriky a nie z Česka!)

XIII. Oddiel

Všetko, čo sa týka dividend sa nachádza takmer na konci daňového priznania. Naša prvá zastávka je "Miesto na osobitné záznamy daňovníka" t.j. XIII. Oddiel.

Vyberte kód štátu, vyplňte druh príjmu par. 3, ods. 1 a písm. e) a do kolónky "Príjmy" vyplňte sumu dividend, ktorú ste získali z daného štátu. Ak máte dividendy z viacerých krajín, vyplňte pre každú krajinu zvlášť.

danove priznaie dividendy

Ďalej pokračujte na Prílohu č. 2 - Podiely na zisku (dividendy) a vyplňte sumu dividend.

Tu sa musím na chvíľu zastaviť.

Priznávať aj dividendy, ktoré už boli zdanené?

Pokiaľ vám zahraničný broker strhol daň z dividend (predpokladajme, že vyššiu ako 7%), na Slovensku už daň platiť nemusíte. Konzervatívna interpretácia zákona však hovorí, že aj zdanené dividendy by ste mali priznať, a teda zapísať do daňového priznania. Keďže Vám vám daňová povinnosť nevznikne, nekrátite svoju daňovú povinnosť. Preto pravdepodobne nebudete potrestaný, ak v DP takéto dividendy neuvediete. Analológia dividend od slovenských spoločností, ktoré vám strhávajú daň 7% zrážkou, je taká, že tieto príjmy už ich nemusíte ani daniť, ani priznávať v daňovom priznaní.

Nechám na Vás, ako sa rozhodnete. Uviesť v DP všetky dividendy aj zdanené, aj nezdanené, Vás nič nestojí.

Každopádnem dividendy píšete do riadku 01 Prílohy 2:

Ako vyplniť daňové priznanie pre dividendy zo zahraničia Príloha 2

Nezabudnite na sumu "Spolu"v riadku 06

 

Mám iba nezdané dividendy

Pokiaľ máte iba nezdanené príjmy z dividend, zvyšok je jednoduchý. Na riadku 07 patrí suma z riadku 06. V našom vzorovom príklade 1000€. Formulár daňového priznania je ďalej inteligentný a ostatné údaje Vám doráta. Stačí vždy dvojklik myšou na okienko, ktoré sa vám podsvieti takým oranžovým pásikom. Predpokladám, že to už poznáte.

Mám zdanené aj nezdanené dividendy

Dajme si teraz príklad 1000€ príjmu z nezdanených dividend z Veľkej Británie a 500€ zdanených dividend z USA. Oddiel XIII. si pýta vyplniť dva riadky:

V prílohe č. 2. uvediete všetky dividendy spolu, zdanené aj nezdanené.

Riadky 13 až 18 slúžia na výpočet "dane uznanej na zápočet" voči daňovej povinnosti na Slovensku. T.j. daň dva krát nezaplatíte. Vypĺňate iba riadok 13 (suma získaných dividend) a riadok 14 (suma zrazenej zrážkovej dane v zahraničí). Ostatné čísla si formulár doráta sám ... dodvojklikajtesa až po riadok 18.

Všimnite si, že v oboch prípadoch je "Daň z osobitného základu dane" identických 70€. Takže priznať už zdanené dividendy vás nič nestálo, len je to oštara.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

 

Zopakujem preto odporúčanie: investujte prostredníctvom ETF, ktoré dividendy nevyplácajú ale akumulujú.

 

25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme portfólio, do ktorého investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa starám rovnako ako o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.


8 Comments

Jozef · 4. apríla 2023 at 13:50

Dobrý deň pán Vízner,
ďakujem veľmi pekne za Váš článok. Chcem sa spýtať jednu vec, ktorej sa neviem nikde na internete dopátrať. Ako je to so zdanením dividend vyplatených vo forme akcii namiesto hotovosti? Kdesi som zachytil, že aj toto je potrebné zdaniť, neviem však ako, predpokladám, že aj na to sa vzťahuje zamedzenie dvojitého zdanenia. Myslel som si, že vyplatením dividend v nových akciách sa vyhnem zdaneniu.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

  Roland Vízner · 4. apríla 2023 at 15:22

  OK veľmi dobrá otázka … ale fakt neviem .. nie som daňový poradca a nemyslím že by na toto SK legislatíva myslela. Vzniká viac otázok ako odpovedí:

  Je to nepeňažný príjem … mal by sa zdaniť … ale vo forme akcii vyplatených ako dividenda … teda 7% … ale kedy? 7% z akej hodnoty? Trhovej v deň pripísania na účet? … alebo až keď tie akcie predáte?

  No adresujte tú otázku finančnej správe … zvyknú odpovedať … budem rád ak nám potom dáte vedieť, aká bola odpoveď. Pozdieľam aj s ostatnými čitateľmi.

  Jozef · 6. apríla 2023 at 10:03

  Dobrý deň,
  ďakujem, hneď som to aj spravil a napísal rovno na Finančnú správu, dostal som vyjadrenie, že to je potrebné zdaniť:

  Aj v prípade, že vyplácaná dividenda sa reinvestuje predstavuje zdaniteľný príjem, ktorý daňovník vysporiada cez podané DP k dani z príjmov typ B , príloha číslo 2.

  Ak podiely na zisku podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR) zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (napr. rezidenta Nemecka), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane (§ 51e zákona) pri podaní daňového priznania (uvádzajú sa v Prílohe č. 2 daňového priznania k dani z príjmov FO typu B), a to sadzbou dane vo výške 7%.

  V predmetnom prípade je teda potrebné zahrnúť do daňového priznania dividendy zo zdrojov v zahraničí, a to aj v prípade, ak boli v zahraničí zdanené a následne reinvestované.

  Nie som si 100% ist, či ma správne pochopili, nakoľko píšu, že ide o reinvestovanú dividendu, čo by bola podľa mňa skôr situácia, že mi príde hotovosť, za ktorú následne nakúpim nové akcie, to je samozrejme jasné, v takom prípade sa to štandardne zdaňuje.

   Roland Vízner · 17. apríla 2023 at 15:53

   Hm, mám skôr pocit, že Vás nepochopili. Odpoveď FS sa začína „Aj v prípade, že vyplácaná dividenda sa reinvestuje…“

   Neviem či vedia, pochopili, čo je to dividenda vyplatená vo forme nových akcií a nie v hotovosti.

Jana · 4. októbra 2023 at 5:34

Dobry den, prosim da sa uplatnit strata z predaja akcii voci nezdanenym dividendam? Priklad strata z predaja akcii 100 eur, dan z dividend by predstavovala 10 eur tzn. Zaporny Prijem a teda ziadna dan by sa platit nemusela? Dakujem

  Roland Vízner · 4. októbra 2023 at 16:23

  Prajem dobrý deň

  Nie som síce daňový poradca, ale tu som si celkom istý, že sa strata so ziskom zarátať nedá.

Miška · 24. januára 2024 at 6:52

Ďakujem za článok. Je príjem tohto typu (kapitálový zisk z predaja akcií, výnos z dividend) do výšky 500 EUR ročne od dane oslobodený? Netreba ho udávať v daň. priznaní? Ďakujem

  Roland Vízner · 27. marca 2024 at 8:57

  Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur sa vzťahuje na príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e)) … teda určite sa nevzťahuje na dividendy. Keďže sa jedna o oslobodení príjem do daňového priznania ho dávať netreba.

  Len treba dať pozor tých 500 € je oslobodenie nielen pre príjem z prevodu akcii a opcií ale aj príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3) a
  príjmy z príležitostných činností a prenájmu hnuteľných vecí (§ 8 ods. 1 písm. a))

  Takže ak máte príjem z prenájmu nehnuteľností a zároveň príjem z prevodu akcii dokopy si môžte iba jedenkrát uplatniť 500 € oslobodenie

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: