Otvorenie účtu v EIC a začiatky investovania

Ak máte záujem o investovanie do ktorejkoľvek z pepp.sk stratégií, budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC). V tomto článku sa venujem len procesu otvorenia účtu v EIC. Ak Vás zaujíma EIC podrobnejšie kliknite si aj na článok: podrobná recenzia EIC ako investičnej platformy pre fondy a ETF.

Kto je EIC, o.c.p., a.s.

EIC má od Národnej Banky Slovenska licenciu obchodníka s cennými papiermi a podlieha dohľadu NBS. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

EIC vedie osobné investičné účty investorov. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície kontrolovať v mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo na webe. O vývoji a aktuálnom stave portfólia je investor taktiež informovaný formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii.

Viac ako 50.000 investorov má otvorené účty v EIC. Hodnota klientských aktív v EIC presahuje 180 miliónov Euro (ku koncu roku 2020), vďaka čomu je EIC jednou z najväčších spoločností vo svojom odbore na Slovensku. EIC pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Ako otvoriť účet v EIC?

EIC má 76 spolupracujúcich členov, pre ktorých pracujú stovky finančných agentov. Účet v EIC vám otvorí takmer každý finančný agent na Slovensku. Ich zoznam nájdete tu.

Jan osobne Vám takisto viem otvoriť účet a sprostredkovať investovanie v EIC. Som zaregistrovaný v Národnej Banke Slovenska ako podriadený finančný agent spoločnosti Finportal, a.s. s Registračným číslom 259400. Viď Register finančných agentov a finančných poradcov (nbs.sk)

Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať

Prvé 4 kroky k otvoreniu účtu a začatiu investovania bez starostí

K otvoreniu účtu a začatiu investovania vedú 4 kroky

  1. K otvoreniu účtu budete potrebovať: kópiu OP, telefónne číslo, email a číslo účtu IBAN
  2. Na osobnom (prípadne virtuálnom) stretnutí s Vami spoznám Vaše potreby a požiadavky v investovaní. Ďalej spravíme test vhodnosti a primeranosti, aby vybrané investície sedeli Vašemu rizikovému profilu. Nakoniec spíšeme žiadosť o otvorenie účtu.
  3. Dokumenty si zašleme elektronicky na mailovú adresu a na telefón obdržíte SMS s kódom na elektronický podpis dokumentov.
  4. Po úspešnom podpise a doručení všetkých dokumentov Vám EIC otvorí Váš investičný účet v priebehu 48 hodín. Na účte Vám nastavím Vašu investičnú stratégiu, ktorú jedným klikom potvrdíte a ďalej investujete bez starostí. Stačí len poslať peniaze na účet. Tie sa investujú automaticky.

O každej finančnej transakcii obdržíte potvrdzujúci email. Vývoj investície si sledujete na webe eic.eu alebo v mobilnej aplikácii.

Ako sú moje investície chránené.

Regulácia a mechanizmy ochrany investora

Základom každej investície je jej bezpečnosť z hľadiska licencovania a regulácie subjektu, prostredníctvom ktorého máte svoje ťažko zarobené peniaze investované. Na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa vzťahuje licencovanie a dohľad Národnej banky Slovenska, podmienky Garančného fondu investícií a povinnosť oddeleného účtovania majetku.

Licencovanie a dohľad

Obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) na Slovensku potrebujú splniť prísne podmienky na udelenie licencie, ktorú im vydáva Národná banka Slovenska. NBS zároveň permanentne vykonáva dohľad nad fungovaním obchodníkov cennými papiermi.

Možno suverénne povedať, že obchodníci s cennými papiermi podliehajú rovnakému dohľadu, ako banky. Ich licencia na fungovanie je veľmi podobná ako licencia banková, s tým, že sa venujú len investovaniu, teda neprijímajú vklady, neposkytujú úvery, nevykonajú zmenárenskú činnosť. O.c.p. sa venujú primárne investovaniu, emitovaniu cenných papierov a poradenstvu s tým súvisiacemu.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií tak trochu pripomína fond ochrany vkladov, no jedna sa o inú schému ochrany investora. Garančný fond investícií vás neochráni pred poklesom cien nakúpených aktív. Fond vám však garantuje náhradu do 50000 € ak by došlo ku krádeži, defraudácii, technickému zlyhaniu alebo podobným dôvodom, ktoré by spôsobili stratu, zmiznutie vašich aktív.

Oddelené účtovanie majetku

Podobne ako subjekty v 2. a 3. pilieri aj obchodníci s cennými papiermi (vo 4. pilieri) účtujú majetok svojich klientov oddelenie od majetku vlastného. V prípade úpadku obchodníka, u ktorého máte svoje investície vám, teda nehrozí, že exekútor pokryje nároky veriteľov voči obchodníkovi z vášho majetku.

Online prehľad o Vašich investíciách, aj v mobile

O každom Pohybe na Vašom účte dostanete z EIC emailové portvrdenie. Takto ste informovaný o pripísaní peňazí na Váš účet, o nákupoch a predajoch cenných papierov. EIC samozrejme poskytuje prehľad o Vašich investíciach prostredníctvom webovej aj mobilnej aplikácie. Mobilné aplikácie sú dostupné pre operačné systémy iOS aj Android.

Váš účet = Vaše peniaze = Plná flexibilita

S investovaním nie je spojená žiadna viazanosť. Môžete investovať koľko chcete a kedy chcete. Odporúča sa investovať pravidelne, mesačne. Ak občas platbu vynecháte, nič sa nedeje. Vaše investičné portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Bez obmedzení. Samozrejme nielen ja odporúčam, ale všeobecne platí, že investičný horizont je dobré dodržať.

Ako vznikol nápad vytvoriť portfóliá v EIC?

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme investičné stratégie, do ktorých investujem svoje osobné a rodinné peniaze a do rovnakých investičných stratégií môžete investovať aj vyMáte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.