Výpočet starobného dôchodku z 1. piliera v roku 2023. Aké sú rozhodujúce obdobia a dôležité roky, aby ste mali čo najvyšší dôchodok.

Aký bude váš dôchodok? Sú ľudia, ktorých táto otázka trápi a sú ľudia, ktorých táto otázka netrápi, no mala by. Niekto si myslí, že sa dôchodku nedožije a väčšina je presvedčená, že na dôchodok od štátu sa nemáme spoliehať. V tomto článku by som rád vyvrátil niektoré rozšírené mýty a potvrdil niektoré očakávania. Z odborného hľadiska sa dočítate, ako funguje výpočet dôchodku v roku 2023, ktoré roky sú dôležité pre určenie starobného dôchodku? ktoré obdobia Vám Sociálna poisťovňa zmysle platných zákonov započíta ako obdobie dôchodkového poistenia a ktoré nie?

Obsah článku:

 1. Od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne?
 2. Vplyv mzdy na výpočet dôchodku
 3. Ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku?
  - Zamestnanie a podnikanie
  - Materská / rodičovská
  - Štúdium
  - PN a úrad práce
 4. Prehľadná tabuľka: Ktoré obdobia života poistenca sa počítajú do "odpracovaných rokov" a ktoré nie

Prečo tento článok

V prvom rade mňa osobne ľudský trápi osud Slovenska v horizonte najbližších 20 až 30 rokov. Rýchlo starnúca populácia spôsobí, že dôchodkový systém na Slovensku bude neudržateľný. Zároveň, my v Pepp.sk sme autormi dôchodkovej kalkulačky, kde si viete odhadnúť a spočítať dôchodok zo všetkých 4 penzijných pilierov. Finančnú matematiku a súvisiace zákony by som chcel pretaviť do ľudskej reči. Vysvetliť, ako výpočet starobného dôchodku funguje a pomôcť ľuďom naplánovať si budúcnosť.
Neverte mýtu: "Ja sa dôchodku nedožijem!"
Priemerná doba dožitia sa neustále predlžuje. Ľudstvo žije dlhšie. Počítajte s tým, že dnes žijú na dôchodku muži v priemere 17 rokov a ženy 20 rokov. Doba dožitia na dôchodku sa bude predlžovať.

Výpočet dôchodku 2023 - od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Váš dôchodok zjednodušenie závisí od troch vecí:

- koľko zarábate
- koľko máte odpracovaných rokov
- aká je štátom určená "aktuálna dôchodková hodnota"

Rozoberme si tie tri faktory na drobné.

Výpočet dôchodku 2023 podrobnejšie

Mesačná suma starobného dôchodku = POMB * ODP * ADH
kde
POMB je priemerný osobný mzdový bod
ODP sú roky dôchodkového poistenia a
ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

 

Aktuálna dôchodková hodnota

ADH odštartovala v roku 2004 na úrovni 183,58 Slovenských korún. Odvtedy sa každoročne upravuje o rast priemernej nominálnej mzdy. Pre rok 2023 dosiahla aktuálna dôchodková hodnota úroveň 16,4764 EUR.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Vplyv mzdy na výpočet dôchodku - POMB

Vplyv mzdy na výpočet dôchodku vyjadruje POMB, teda "priemerný osobný mzdový bod". Čo to je? Zjednodušene je to pomer vašich príjmov k priemerným príjmom v ekonomike. Priemerná hrubá mzda v roku 2020 bola 1133 eur. Ak ste v roku 2020 zarábali práve tých 1133€ mesačne, váš osobný mzdový bod (OMB) bude presne 1,00. Za všetky kalendárne roky vašej práce sa takto spočíta váš osobný mzdový bod a z ich priemeru vyjde ten POMB, teda priemerný osobný mzdový bod. Inak povedané ak ste celý život zarábali priemernú mzdu, do vzorca na výpočet dôchodku vstúpi priemerný osobný mzdový bod vo výške 1,00.

Príklad výpočtu starobného dôchodku

Máte odpracovaných 30 rokov a celý život ste zarábali priemernú mzdu.
Váš starobný dôchodok bude = 1 * 30 * 16,4764 = 494.30€ mesačne.

Máte odpracovaných 40 rokov a celý život ste zarábali priemernú mzdu.
Váš starobný dôchodok bude = 1 * 40 * 16,4764 = 659.06€ mesačne.

Výpočet je pomerne jednoduchý, ak ste celý život ste zarábali priemernú mzdu, za každý odmakaný rok máte 16 Euro a 47 centov mesačne.

Dnes platí, že ak počas aktívneho života dosahujete príjem na úrovni priemernej mzdy a získate 40 rokov dôchodkového poistenia, váš dôchodok bude približne polovica priemernej mzdy. O 15 - 20 rokov nám však klesajúci pomer pracujúcich na jedného dôchodcu takéto "rozkošné" dôchodky platiť neumožní.

Ktore roky sú dôležite pre výpočet dôchodku? Aké je rozhodujúce obdobie pre výpočet dôchodku?

Ďalej si upresnime tie ľudovo povedané "odpracované roky". Dôležité sú totiž roky "dôchodkového poistenia" a do tých patria aj roky strávené inak ako v práci či podnikaní. Do výpočtu ODP, teda obdobia dôchodkového poistenia, sa počítajú nielen roky práce, ale aj podnikania, štúdia starostlivosti o deti a v niektorých prípadoch dokonca aj nezamestnanosti. Problematika je komplexná a za posledné dekády sa pravidlá viackrát menili, preto spomeniem len tie najrelevantnejšie.

Zamestnanie ako obdobie dôchodkového poistenia.

Zamestnanie sa zdá ako samozrejmé obdobie dôchodkového poistenia. No pozor. Odkladajte si pracovné zmluvy a výplatné pásky. Ak ste náhodou mali v minulosti neseriózneho zamestnávateľa, ktorý odvody do Sociálnej poisťovne neplatil alebo ich krátil, tieto doklady vám pomôžu preukázať, koľko ste naozaj zarábali.

Živnosť / SZČO a konateľ s.r.o. ako obdobie dôchodkového poistenia.

"Živnosť je výhodná, lebo nemusím platiť odvody alebo ich platím len z minimálneho vymeriavacieho základu". Túto vetu ste určite počuli. Ja som ju počul tisíckrát a napísal som pre priateľov živnostníkov aj hodnotný článok: "Dôchodkové zabezpečenie pre živnostníkov". Jeho záver je jasný. Ak nechcú živnostníci na dôchodku živoriť, musia investovať.
Obdobie podnikania SZČO / konateľa s.r.o. Sociálna poisťovňa zaráta do "odpracovaných rokov" len vtedy, keď počas nich SZČO platila poistné na dôchodkové poistenie. Obdobia, za ktoré SZČO neplatila poistné, sa pri posudzovaní nároku na dôchodok nezohľadňujú.
(V určitých prípadoch je možné poistné na dôchodkové poistenie doplatiť spätne. Viac info k tomu nájdete na webe alebo pobočkách Sociálnej poisťovne.)

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Materská / rodičovská ako obdobie dôchodkového poistenia.

Obdobie starostlivosti o dieťa sa do dôchodku počíta. Ak sa staráte o dieťa v rámci oficiálnej materskej a rodičovskej dovolenky, Sociálna poisťovňa o vás vie a započítanie prebehne automaticky. Materské poberáte zo Sociálky, rodičovské z UPSVaR-u a v tomto období ste v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu. Starostlivosť sa počíta do 6 roku dieťaťa.

Existuje však viacero neštandardných situácií, kedy rodič/opatrovník materské/rodičovské nepoberá. Počas takého obdobia môže byť užitočné sa v SP prihlásiť a preukázať, že sa riadne o dieťa staráte. V určitých prípadoch sa počíta aj starostlivosť o dieťa staršie ako 6 rokov. Podrobné info nájdete na webe, pobočke alebo poradenskom centre Sociálnej poisťovne.

A nezabúdajme, že určité obdobie starostlivosti o dieťa započíta na dôchodok vždy len jednej fyzickej osobe. Ak sa teda staráte o dieťa obaja, z hľadiska "odpracovaných rokov" je toto obdobie započítateľné len jednému z vás.

Výpočet dôchodku 2021 – rozhodujúce obdobie a dôležité roky

Štúdium ako obdobie dôchodkového poistenia

Štúdium do konca roku 2003 sa počíta do odpracovaných rokov. Čo sa týka sumy, z ktorej sa bude počítať osobný mzdový bod, štúdium sa ráta, ako by ste zarábali 30 percent z priemernej mzdy. Váš osobný mzdový bod z roku na škole tak bude 0,3.

Štúdium po roku 1. januári 2004 do dôchodku nepočíta, teda nepredstavuje "odpracované roky" žiadateľa. Počas štúdia si však študent môže platiť dôchodkové poistenie dobrovoľne alebo za obdobie štúdia je možné dôchodkové poistenie doplatiť aj dodatočne. Téme či sa oplatí alebo neoplatí dôchodkové poistenie doplatiť dodatočne, sa budem venovať niekedy v budúcnosti.

Ako preukázať dobu štúdia na účely dôchodku

Sociálna poisťovňa netuší či ste študovali alebo nie. Ak chcete, aby Vám zohľadnila roky štúdia pri výpočte dôchodku, musíte doklady o dobe štúdia predložiť pri spísaní žiadosti o dôchodok. Za dobu učňovského štúdia sa predkladá učňovský list. Za dobu stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenie a za dobu vysokoškolského štúdia – diplom. Alternatívne Sociálna poisťovňa akceptuje aj potvrdenie zo školy, odkedy – dokedy štúdium trvalo. Predložiť je potrebné originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladov.

A pozor: ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, predkladáte nielen diplom z VŠ, ale nezabudnite aj na maturitné vysvedčenie zo strednej školy.

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Evidencia na úrade práce ako obdobie dôchodkového poistenia.

Započítava sa do odpracovaných rokov aj evidencia na úrade práce? Pravidlá sa za posledné dve desaťročia menili.
Do konca roku 2000 - sa evidencia na úrade práce počíta. Dôchodkové poistenie počas nezamestnanosti vtedy platil štát. Suma náhrady bola vo výške 30% priemernej mzdy. 
Od januára 2001 do decembra 2003 - sa do odpracovaných rokov počítalo iba obdobie, kedy nezamestnaný poberal podporu v nezamestnanosti. 
Od 1.1.2004 sa do odpracovaných rokov evidencia na úrade práce nezapočítava. Existuje však možnosť spätne doplatiť dôchodkové poistenie za obdobie "evidovanej" nezamestnanosti. Pokiaľ ste boli dobrovoľne nezamestnaní, možnosť spätného doplatenia dôchodkového poistenia neexistuje.

Obdobia života poistenca, ktoré sa počítajú do "odpracovaných rokov" a ktoré nie

Rola poistencaDo 31.12.2003Po 1.1.2004
Zamestnanecánoáno
SZČOáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvodyáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvody
Konateľ s.r.o.áno, za obdobie kedy platíte sociálne odvodyáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvody
PN-kaánonie
Nezamestnanýdo 2000 áno, 2001-2003 iba ak poberal podporunie (existuje možno doplatiť)
Stredná školaáno, od 15 rokovnie (existuje možno doplatiť)
Vysoká školaánonie (existuje možno doplatiť)
Materská dovolenkaánoáno
Rodičovská dovolenkaánoáno

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Ako sa počíta dôchodok zo Sociálnej Poisťovne

Mesačná suma starobného dôchodku = POMB * ODP * ADH pričom POMB je priemerný osobný mzdový bod ODP sú roky dôchodkového poistenia a ADH je aktuálna dôchodková hodnota. Váš dôchodok teda závisí od toho, koľko zarábate, koľko máte odpracovaných rokov a aká je štátom určená aktuálna dôchodková hodnota

Ako sa živnosť počita do dôchodku?

Obdobie podnikania živnostníka, SZČO alebo konateľa s.r.o. Sociálna poisťovňa zaráta do odpracovaných rokov len vtedy, keď počas nich SZČO platila poistné na dôchodkové poistenie. Osobný mzdový bod za roky podnikania a teda budúci dôchodkok, bude adekvátny odvodom, ktoré ste zaplatili. Čím menej, tým menší.

Ako sa materská či rodičovská dovolenka rátujú do dôchodku?

Ak sa staráte o dieťa v rámci oficiálnej materskej a rodičovskej dovolenky, Sociálna poisťovňa o vás vie a započítanie prebehne automaticky. V tomto období ste v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu. Starostlivosť sa počíta do 6 roku dieťaťa.


40 Comments

Jozef · 15. januára 2022 at 11:53

dobry deň prajem

čital som váš článok, ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku .. stredna skola, vysoká skola, szco, zamestnanec atď. Rád by som sa vas spýtal, ako sa počíta základná vojenska sluzba do dôchodku, ja som ju absolvoval v r.2000 … ďakujem

  Roland Vízner · 15. januára 2022 at 11:55

  Prajem dobrý deň pán Jozef

  Áno vojenská služba sa do „odpracovaných rokov“ počíta.

  Zaujímavá otázka je „v akej výške“ sa základná vojenská služba počíta, t.j. aký osobný mzdový bod patrí poistencovi za toto obdobie.
  Predpokladám, že OMB za ZVS je 0,3. Vychádzam z toho, že za tzv „náhradnú dobu“, získanú pred 1. januárom 2004, patrí osobný mzdový bod v zákonom stanovenej hodnote 0,3. A zároveň, že základná vojenská služba sa považuje za náhradnú dobu.

  Základná vojenská služba sa preukazuje vojenskou knižkou alebo možno požiadať Vojenský archív v Trnave o vystavenie potvrdenia o trvaní základnej vojenskej služby.

   Juraj · 16. januára 2022 at 11:53

   Dobrý deň pán Vízner
   Absolvoval som ZVS (1992-93) a štúdium na strednej škole (1984-87) a vysokej škole (1987-92). Ak správne rozumiem informácii vo Vašom článku, mali by byť tieto obdobia náhradnými dobami dôchodkového poistenie s OMB 0,3. Nedávno som na Internete zachytil informáciu, že nakoľko tento koeficient príliš znižoval priemer (čo je aj pravda), od roku 2009 tieto náhradné doby už nemajú priradené OMB a teda neovplyvňujú POMB. Potvrdenie tejto informácie som však nikde nenašiel. Môžete prosím dať k nej svoj komentár?
   Vopred ďakujem

    Roland Vízner · 16. januára 2022 at 12:35

    Pozdravujem. Žiaľ neviem sa vyjadriť k nej veľmi konkrétnemu odkazu “zachytenému na internete”.
    Každopádne telefonát na Informačno poradenské centrum Sociálnej poisťovne, prípadne osobná návšteva pobočky, vám určite dá konkrétnu odpoveď vo vašom osobnom prípade. Je pravda že zákony sa od osemdesiatych rokov viackrát menili a s nimi aj pravidlá.

    Joanna · 27. júna 2022 at 14:58

    Ak náhradná doba trvá celý kalendárny rok, tak sa tento kandárny rok vylučuje z výpočtu na OMB.

   Joanna · 27. júna 2022 at 15:00

   Ak náhradná doba trvá celý kalendarny rok, tak tento rok sa nepočíta do POMB

Petr · 30. januára 2022 at 22:55

Dobry den. Jak je to prosim v pripade POMB? Momentalne zvazuji doplaceni pojistneho ID, jedna se o dobu studia. Jestlize jsem mel v roce 2005 studium 12 mesicu, a doplatim napr. pojistne z VVZ, pak bude OMB 1 a je to na cely rok. Ale v pripade neceleho roku – napr. 2006, kdy studium bylo ukonceno v 6. mesici, tzn. chtel bych resp. muzu doplatit jen 6 mesicu, bude se POMB zde nejak kratit vuci nepojistenym mesicum? Tzn. bude se pocitat POMB z cisel 1 (2005) a 1 (2006) takze bude to zase prumer 1 a pojistne obdobi 18 mesicu (1,5 roku) nebo v tom pulroce OMB krati vuci zbytku nepojisteneho roku?
Jenom dodam, ze z dob studia pred 2004 mam zapocteny OMB 0,3 (resp. 0,44 po navyseni) a to byl jeden rok cely, druhy neuplny, ale porad se zapocital POMB jako 0,3 (resp. 0,44).
Dekuji

  Roland Vízner · 31. januára 2022 at 7:09

  Dobrý deň pán Petr

  áno, za rok 2005 a obdobie štúdia môžete poistné doplatiť a zvýšiť si tak dôchodok.

  Poistné môžete doplatiť zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVM) ako píšete. Ak by ste študovali celý rok a zaplatili z VVM za 12 mesiacov váš OMB za ten rok bude 1.

  Ak ste však študovali len do júna a potom ste boli napríklad pol roka bez vzťahu zakladajúceho sociálne-dôchodkové poistenie a zaplatili by ste za prvých 6 mesiacov z VVM, výsledný OMB by bol 0,5

  Dôležitý fakt je, že poistenie môžete doplatiť aj z dvojnásobku VVM, prípadne z maximálneho VM za daný kalendárny rok. V roku 2005 bol VVZ 207288 Sk a Maximálny 543420 Sk. Takže máte určitú flexibilitu sa rozhodnúť cca do 2,5 násobku VVM.

  Na záver. Ak ste doštudovali v roku 2005 ste stále pomerne mladý človek. Nemá zmysel doplatiť to poistné teraz. Kľudne ho zaplaťte o 10 rokov alebo tesne pred dôchodkom. Hodnota peňazí časom klesá a no VVM za rok 2005 sa už nezmení.

  S pozdravom

  RV

   Anonym · 1. decembra 2022 at 23:55

   Dobrý den pan Vízner. Jak jste prosím zjistil tu částku 543420 SK? Snažím se dohledat, ale nedaří se. Neměl by to být spíše 3x násobek VVZ?

    Roland Vízner · 2. decembra 2022 at 8:30

    Pozdravujem, ten údaj je z webu Sociálnej Poisťovne

    Vychádzam z toho, že ich údaje sú spoľahlivé

  Jana · 15. októbra 2023 at 18:52

  Dobrý deň, chcem sa spýtať : v rokoch 1982-1987 som študovala na vysokej škole. Narodená som 15.2.1963. Odvtedy som zamestnaná.
  1/Zaratava sa mi doba štúdia na VŠ do odpracovaných rokov?
  2/Mohla by som ísť na predcasny dôchodok 1.1.2024?
  Na sociálnej poisťovni mi tvrdia, že nemôžem, lebo sa mi VŠ neráta do odpracovaných rokov.
  Ako je to vlastne?

  S pozdravom Jana

   Roland Vízner · 16. októbra 2023 at 21:42

   Obdobie štúdia sa do obdobia dôchodkového poistenia počíta ale nepočíta sa do odpracovaných rokov.

   Znie to mätúce, však?

   Ľudsky povedané – na účely odchodu do starobného dôchodku sa tie roky počítajú ale do 40 rokov na predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sa nepočítajú.

   Škoda

   Neviem koľko máte detí ale vychádza to tak že nárok na starobný dôchodok vám vznikne v roku 2026.
   To znamená že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne v roku 2024.

   Nebude to však 1.1. v tom má soc poisťovňa pravdu

   Ak ste vychovala jedno dieťa budete môcť odísť do dôchodku na svojeh 63 .narodeniny A do predčasného o dva roky skôr teda na 61. narodeniny

   Avšak pozrite si veľmi dobre podmienky – on sa ten predčasný dôchodok moc neoplatí.

   Ak odídete do predčasného dochodku dva roky pred vznikom nároku na normálny dôchodok, stratíte 12,5% zo sumy dôchodku teda napríklad namiesto 800 € dostanete len 700€ mesacne

    Jana · 18. novembra 2023 at 21:27

    Dobrý deň, ako sa kráti dôchodok z 1 piliera ak mám aj druhý pilier (od 1.1.2006) . Napr. výpočet z 1 piliera POMB*ODP*ADH vyjde X EUR odpočítava sa nejaké % alebo je na to nejaký vzorec? Ďakujem

     Roland Vízner · 27. marca 2024 at 9:01

     Toto je v zákone spravené férovo a spravodlivo aj keď trochu komplikovane. Za každý rok je to krátenie totiž iné, podľa toho aké percento odvodov zostalo v sociálnej poisťovni a aké percento išlo do druhého piliera. Veľmi zjednodušene v rokoch keď polovica peňazí išla do ktorého pilier aj fotím celý dôchodok sa kráti o polovicu. Zjednodušene takto ,v realite je to trochu komplikovanejšie

Dasa · 27. októbra 2022 at 9:25

Dobrý deň.Neukončila som školu a zamestnala som ako 16 ročná.Tieto roky sa mi tiež rátajú do dôchodku.

  Roland Vízner · 27. októbra 2022 at 12:36

  Ano 👍

Jana · 12. decembra 2022 at 1:38

Dobry den.

Pracujem od 9.2013. Planujem sa prestahovat a pracovat do zahranicia.

Vysoka skola 9.2010 – 9.2013
Stredna skola 9.2005 – 9.2010

Aby mi vznikol narok na dochodok ( 15 odpracovanych rokov ) odporucali by ste doplatit dobrobolne dochodkove sporenie za 5 rokov obdobia studia alebo pokracovat dobrovolne sporit teraz?

Dakujem

  Roland Vízner · 12. decembra 2022 at 10:23

  Dobrý deň Pani Jana

  Odporúčal by som aj aj. Vysvetlím podrobnejšie:

  Áno za obdobie studia si odvody doplate, ale nemusíte sa s tým ponáhľať. Doplatiť môžete aj neskôr.

  Čo sa týka dobrovoľného sporenia – tiež Áno – len neplatíte ani do Sociálnej Poisťovne ani by som nesporil do 2. a 3. Piliera … sporte si do plne súkromného 4. Piliera
  Tam môžete peniaze posielať aj zo zahraničia

Robert Sanitra · 16. decembra 2022 at 5:08

Dobrý deň prajem,do starobneho dochodku by som mal isť od 19.4.2023. Mam odpracovaných 44rokov,nikdy som nebol nezamestnaný. Avšak od 1.12.2022 som nastúpil do noveho zamestnania (presťahoval som sa do ineho mesta),ktore mi ale vobec nevyhovuje a chcel by som sa od 1.1.2023 zaevidovať na urade prace ako nezamestnaný. Ako to ovplyvní moj dóchodok? Za odpoveď ďakujem.

  Roland Vízner · 16. decembra 2022 at 18:25

  Dobrý deň pán Robert

  Ak máte odpracovaných 44 rokov a najbližších 4 a pol mesiaca strávite na úrade práce, vplyv na Váš dôchodok to síce mať bude, ale minimálny.
  Do vzorca na výpočet dôchodku vstupujú 3 faktory podrobne popísané v článku
  Starobný dôchodok = POMB*ODP*ADH * valorizácia
  ODP, teda obdobie dôchodkového poistenia by bolo povedzme 44 (rokov) ak odídete skôr a okolo 44,3 ak vydržíte do polovice apríla.
  Predpokladajme, že ste celý život zarábali priemernú mzdu a Váš priemerný osobný mzdový bod – POMB je preto rovný 1,00.
  Potom
  Odchod v januári, dôchodok = 1*44,0*16,4764 * 1,118 = 810,51
  Odchod 19 apríla, dôchodok = 1*44.3*16,4764 * 1,118 = 816,03
  Za toho tri a pol mesiaca je teda rozdiel päť euro päťdesiat centov.

  Je teda na Vás, či Vám chodenie do nevyhovujúcej práce stojí za to.

  Môj osobný názor je, že berte tú podporu čo najskôr a nekazte si náladu blbou robotou 🙂

Igor · 3. marca 2023 at 16:54

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, zdá sa mi, že ak chcem aby sa mi započítala mzda a odpracovaný rok do dôchodku, tak musím platiť odvody minimálne 25 percent z priemernej mzdy v danom roku na Slovensku (čiže môžem byť zamestnaný aj na skrátený úvazok s hrubým platom cca 326.- Eur, priemerná mzda na Slovensku v roku 2022 bola pod ŠÚ vyhlásená ako 1 304.- Eur) Od ktorého roka to platí ak je to tak tak to platí to aj v tomto roku?

  Roland Vízner · 4. marca 2023 at 5:35

  Prajem dobrý deň. Do výpočtu dôchodku sa rátajú 3 veci a dve z nich sú odpracované roky a tak ako píšete výška mzdy (odborne by som mal povedať obdobie dôchodkového poistenia a osobný mzdový bod ktorý je pomerom vášho osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu) platí to aj v tomto roku.

Peter · 7. marca 2023 at 8:41

Dobrý deň, takže už neplatí že sa dochodok počíta z posledných 10rokov práce ? Beru sa normálne všetky odpracované roky ? Dakujem za odpoved

  Roland Vízner · 2. apríla 2023 at 15:38

  Áno, je to tak.

  A berú sa do úvahy nielen odpracované roky ale napr.aj štúdium, vojenská služba, materská, rodičovská …

Denisa · 2. apríla 2023 at 14:15

Dobry den, vzhľadom k nepriaznivému zdravotnému stavu som počas pracovného života mala viac PN. Ich sčítaním mi vychádza, že som odmarodovala aj 2 roky. Chcem sa spytat ci sa mi každou PN predlžuje obdobie potrebné na odpracovanie 40 rokov. Za objasnenie dakujem.

  Roland Vízner · 2. apríla 2023 at 15:36

  Odporučil by som túto otázku prekonzultovať priamo so Sociálnou Poisťovňou.

  Iné pravidlá platili do roku 2003 a iné od roku 2004.
  Do roku 2003 platilo, že obdobie strávenéna PN sa počítalo akoby ste na PN zarábali 30% priemernej mzdy (osobný mzdový bod 0,3 za dnina PN). Od 2004 to neplatí. Ak sme časť roka práceneschopní, za toto obdobie neplatíme ani sociálne poistenie, takže dni strávené na pn sa nepočítajú do dôchodku.

  Ak by ste na PN strávili celý rok, teda od 1.1. do 31.12. tak by sa vám celý rok do dôchodku nepočítal.

  Na získanie nároku na starobný dôchodok Vám však stačí 15 odpracovaných rokov a dosiahnuť dôchodkový vek. Na predčasný starobný môžete ísť dva roky pred získaním nároku na štandardný starobný dôchodok. Vami spomínaných 40 rokov je potrebných iba na odchod dopredčasného dôchodku skôr ako dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku … hej, máte pravdu, je to komplikované 🙁

Dušan · 21. apríla 2023 at 9:50

Som 3,5 roka pred starobným dôchodkom a prišie som o prácu. Môžem “ odmašírovať “ do predčasného po 40 ke so stratou 13,2 % ale slušným dôchodkom cca 900e, …ale aj si nájsť prácu ale už len za malú mzdu – inú nezoženiem a nejak to potiahnuť ešte do konca . Dá sa nejak s ohľadom na budúci predpokladaný vývoj a zmenyv oblasti dôchodkov, benefitov, ADH povedať ktorá cesta by bola dlhodobo efektívnejšia ? Ďakujem a zdraví Dušan.
PS. Chápem nemožnosť absolútneho výpočtu, predvídatelnosti zmien, vlád a vplyv individuality, iba ak sa dá čisto krátky coment , názor. Musím sa pomaly rozhodnúť ….

  Roland Vízner · 21. apríla 2023 at 13:19

  Prvom rade odpoviem z takého ľudského hľadiska: ak vládzete, práca vás baví a doma by ste sa nudili, pokračujte v práci nemáte tým čo pokaziť.

  Rast ADH je naviazaný na rast miezd, valorizácia na dôchodkovskú infláciu.

  ADH porastie vysokými tempami vzhľadom na toho ročnú infláciu a pravdepodobne aj budúcoročnú. Podobným tempom budú dôchodky aj valorizované.

  Zároveň každým ďalším odpracovaným mesiacom sa znižuje to% o ktoré sa vám znižuje vypočítaný dôchodok kvôli predčasnému odchodu.

  Keď si to zhrniem tak – pracovať sa oplatí 🙂

  Roland Vízner · 21. apríla 2023 at 14:53

  Ešte dodám, že môže vzniknúť aj zriedkavá situácia, kde mzdy prestanú rásť ale dochodcovská inflácia bude stále vysoká. To by sme mohli vedieť niekedy v októbri. V Takom prípade by sa mohlo platiť odísť ešte v tomto roku, kazdopadne až na jeho konci.

  RV

Andrea · 13. júna 2023 at 7:58

Dobrý deň prosím vás započítava sa do starobného dôchodku obdobie, keď som bola 6 mesiacov evidovaná na úrade práce a dostávala som podporu? Ďakujem

  Roland Vízner · 20. júna 2023 at 10:22

  Prajem dobrý deň

  Záleží od toho v ktorom roku to bolo.

  Od roku 2004 sa nezapočítava avšak je možnosť doplatiť si za uvedené obdobie dôchodkové poistenie.

  Do roku 2003 sa započítava avšak dostanete OMVB 0,3 teda ako keby ste zarábali 30% priemernej mzdy

  Pričom v rokoch
  2001 – 2003 hore uvedené platí ak ste bola nielen evidovaná, ale zároveň aj poberala dávku v nezamestnanosti.

Ivan · 16. júna 2023 at 15:53

Dobry den,mozem doplatit dochodkove poistenie za obdobie od 1.1.2001 do 31.1.2003 celu dobu som bol evidovany na Urade prace.Ostavam s pozdravom a prajem pekny den,Ivan

  Roland Vízner · 20. júna 2023 at 10:16

  Nie veru, toto obdobie sa doplatiť nedá.

  Až obdobie od roku 2004

  S pozdravom

  RV

Zuzana · 6. augusta 2023 at 21:13

Dobrý deň, v tomto roku pri dovŕšení 62 rokov a 2 mesiace pôjdem do dôchodku, nakoľko mám 2 deti. Za odpracované roky sa mi počítajú aj roky na strednej a vysokej škole? Teda od 15 rokov – čiže spolu 47 rokov a 2 mesiace? Ďakujem, s pozdravom
ZH

  Roland Vízner · 6. augusta 2023 at 21:24

  Ano. Počítajú sa roky od ukončenia povinnej školskej dochádzky. Tá sa v priebehu rokov menila, každopádne áno cca od 15 – 16 roku života sa Vám roky počítajú.

Oľga · 22. augusta 2023 at 11:29

Dobrý deň, rok a pol pred dovŕšením dôchodkového veku som prišla o zamestnanie. Ak si ešte nejaké nájdem, bude to za malý plat. Zisťujem preto, čo je v tejto situácii najvýhodnejšie : ísť na pol roka na podporu a potom požiadať o predčasný dôchodok, ísť na podporu a snažiť sa ešte aspoň aké-také zamestnanie na posledný rok nájsť, alebo požiadať o predčasný dôchodok ešte v tomto roku ( vysoká valorizácia ). A tiež by som si chcela overiť informáciu, že mesiace v kalendárnom roku, v ktorom požiadam o dôchodok, sa do výšky dôchodku vraj nezapočítavajú… Vopred ďakujem za odpoveď.

  Roland Vízner · 25. augusta 2023 at 8:13

  Prajem dobrý deň pani Oľga. Čítam vašu otázku a myslim, že vy už aj trochu tušíte odpoveď. Tie dve vysoké valorizácie v tomto roku vytvárajú veľmi pravdepodobný Predpoklad, že sa oplatí odísť do dôchodku už v tomto roku. Ďalší argument je ten, že čím skôr dôchodok požiadajte tým viacej mesačných dôchodkov dostanete. Z vašej otázky však nie je jasné, či máte nárok na predčasný po odpracovaný 40 rokov alebo len na bežný predčasný dôchodok. Ten po 40 rokoch je výhodnejší.

  Na druhej strane ak máte stále nárok na podporu nezamestnanosti túto by som určite vyčerpal a o odchode do dôchodku sa rozhodol decembri. Vtedy budeme presne vedieť o koľko stupňov dôchodky budúcom roku.

  Pri výpočte dôchodku vám Sociálna poisťovňa zohľadní všetky dni ktoré ste boli dôchodkovo poistená.

  Odporúčam zriadiť si elektronický Účet poistenca alebo navštíviť pobočku a zistiť aké obdobie a o vás Sociálna poisťovňa momentálne neeviduje. K tým bude treba pozháňať doklady. Veľa šťastia.

   Oľga · 26. augusta 2023 at 15:02

   Ďakujem veľmi pekne za užitočné informácie 😊

  Miroslav · 5. novembra 2023 at 20:16

  Dobrý deň chcel by som sa opýtať, či sa mi ako SZČO počíta aj posledný rok poistenia pred dôchodkom. Ďakujem.

   Roland Vízner · 9. novembra 2023 at 16:45

   Odpoved je trochu zložitejšia ako otázka

   Tie dni podnikania v poslednom roku, keď podnikate a platíte odvody, sa vám počítajú do odpracovaných rokov a počítajú sa do obdobia dôchodkového poistenia.

   Zároveň však z posledného roku už zárobok zamestnanca resp. vymeriavací základ SZČO už nevstupuje do výpočtu priemerného osobného mzdového bodu.

   Teda vo vzorci na výpočet dôchodku
   ADH x POMB x ODP
   (Vysvetlené v článku)
   Posledný rok má pozitívny vplyv iba na ODP

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.