Výpočet starobného dôchodku z 1. piliera v roku 2021. Aké sú rozhodujúce obdobia a dôležité roky, aby ste mali čo najvyšší dôchodok.

Aký bude váš dôchodok? Sú ľudia, ktorých táto otázka trápi a sú ľudia, ktorých táto otázka netrápi, no mala by. Niekto si myslí, že sa dôchodku nedožije a väčšina je presvedčená, že na dôchodok od štátu sa nemáme spoliehať. V tomto článku by som rád vyvrátil niektoré rozšírené mýty a potvrdil niektoré očakávania. Z odborného hľadiska sa dočítate, ako funguje výpočet dôchodku v roku 2021, ktoré roky sú dôležité pre určenie starobného dôchodku? ktoré obdobia Vám Sociálna poisťovňa zmysle platných zákonov započíta ako obdobie dôchodkového poistenia a ktoré nie?

Obsah článku:

 1. Od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne?
 2. Vplyv mzdy na výpočet dôchodku
 3. Ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku?
  - Zamestnanie a podnikanie
  - Materská / rodičovská
  - Štúdium
  - PN a úrad práce
 4. Prehľadná tabuľka: Ktoré obdobia života poistenca sa počítajú do "odpracovaných rokov" a ktoré nie

Prečo tento článok

V prvom rade mňa osobne ľudský trápi osud Slovenska v horizonte najbližších 20 až 30 rokov. Rýchlo starnúca populácia spôsobí, že dôchodkový systém na Slovensku bude neudržateľný. Zároveň, my v Pepp.sk sme autormi dôchodkovej kalkulačky, kde si viete odhadnúť a spočítať dôchodok zo všetkých 4 penzijných pilierov. Finančnú matematiku a súvisiace zákony by som chcel pretaviť do ľudskej reči. Vysvetliť, ako výpočet starobného dôchodku funguje a pomôcť ľuďom naplánovať si budúcnosť.
Neverte mýtu: "Ja sa dôchodku nedožijem!"
Priemerná doba dožitia sa neustále predlžuje. Ľudstvo žije dlhšie. Počítajte s tým, že dnes žijú na dôchodku muži v priemere 17 rokov a ženy 20 rokov. Doba dožitia na dôchodku sa bude predlžovať.

Výpočet dôchodku 2021 - od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Váš dôchodok zjednodušenie závisí od troch vecí:

- koľko zarábate
- koľko máte odpracovaných rokov
- aká je štátom určená "aktuálna dôchodková hodnota"

Rozoberme si tie tri faktory na drobné.

Výpočet dôchodku 2021 podrobnejšie

Mesačná suma starobného dôchodku = POMB * ODP * ADH
kde
POMB je priemerný osobný mzdový bod
ODP sú roky dôchodkového poistenia a
ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

 

Aktuálna dôchodková hodnota

ADH odštartovala v roku 2004 na úrovni 183,58 Slovenských korún. Odvtedy sa každoročne upravuje o rast priemernej nominálnej mzdy. Pre rok 2021 dosiahla aktuálna dôchodková hodnota úroveň 14,2107 EUR.

Vplyv mzdy na výpočet dôchodku - POMB

Vplyv mzdy na výpočet dôchodku vyjadruje POMB, teda "priemerný osobný mzdový bod". Čo to je? Zjednodušene je to pomer vašich príjmov k priemerným príjmom v ekonomike. Priemerná hrubá mzda v roku 2020 bola 1133 eur. Ak ste v roku 2020 zarábali práve tých 1133€ mesačne, váš osobný mzdový bod (OMB) bude presne 1,00. Za všetky kalendárne roky vašej práce sa takto spočíta váš osobný mzdový bod a z ich priemeru vyjde ten POMB, teda priemerný osobný mzdový bod. Inak povedané ak ste celý život zarábali priemernú mzdu, do vzorca na výpočet dôchodku vstúpi priemerný osobný mzdový bod vo výške 1,00.

Príklad výpočtu starobného dôchodku

Máte odpracovaných 30 rokov a celý život ste zarábali priemernú mzdu.
Váš starobný dôchodok bude = 1 * 30 * 14,2107 = 426,32€ mesačne

Máte odpracovaných 40 rokov a celý život ste zarábali priemernú mzdu.
Váš starobný dôchodok bude = 1 * 40 * 14,2107 = 568,43€ mesačne.

Výpočet je pomerne jednoduchý, ak ste celý život ste zarábali priemernú mzdu, za každý odmakaný rok máte 14 Euri a 21 centov mesačne.

Dnes platí, že ak počas aktívneho života dosahujete príjem na úrovni priemernej mzdy a získate 40 rokov dôchodkového poistenia, váš dôchodok bude polovica priemernej mzdy. O 15 - 20 rokov nám však klesajúci pomer pracujúcich na jedného dôchodcu takéto "rozkošné" dôchodky platiť neumožní.

Ktore roky sú dôležite pre výpočet dôchodku? Aké je rozhodujúce obdobie pre výpočet dôchodku?

Ďalej si upresnime tie ľudovo povedané "odpracované roky". Dôležité sú totiž roky "dôchodkového poistenia" a do tých patria aj roky strávené inak ako v práci či podnikaní. Do výpočtu ODP, teda obdobia dôchodkového poistenia, sa počítajú nielen roky práce, ale aj podnikania, štúdia starostlivosti o deti a v niektorých prípadoch dokonca aj nezamestnanosti. Problematika je komplexná a za posledné dekády sa pravidlá viackrát menili, preto spomeniem len tie najrelevantnejšie.

Zamestnanie ako obdobie dôchodkového poistenia.

Zamestnanie sa zdá ako samozrejmé obdobie dôchodkového poistenia. No pozor. Odkladajte si pracovné zmluvy a výplatné pásky. Ak ste náhodou mali v minulosti neseriózneho zamestnávateľa, ktorý odvody do Sociálnej poisťovne neplatil alebo ich krátil, tieto doklady vám pomôžu preukázať, koľko ste naozaj zarábali.

Živnosť / SZČO a konateľ s.r.o. ako obdobie dôchodkového poistenia.

"Živnosť je výhodná, lebo nemusím platiť odvody alebo ich platím len z minimálneho vymeriavacieho základu". Túto vetu ste určite počuli. Ja som ju počul tisíckrát a napísal som pre priateľov živnostníkov aj hodnotný článok: "Dôchodkové zabezpečenie pre živnostníkov". Jeho záver je jasný. Ak nechcú živnostníci na dôchodku živoriť, musia investovať.
Obdobie podnikania SZČO / konateľa s.r.o. Sociálna poisťovňa zaráta do "odpracovaných rokov" len vtedy, keď počas nich SZČO platila poistné na dôchodkové poistenie. Obdobia, za ktoré SZČO neplatila poistné, sa pri posudzovaní nároku na dôchodok nezohľadňujú.
(V určitých prípadoch je možné poistné na dôchodkové poistenie doplatiť spätne. Viac info k tomu nájdete na webe alebo pobočkách Sociálnej poisťovne.)

Materská / rodičovská ako obdobie dôchodkového poistenia.

Obdobie starostlivosti o dieťa sa do dôchodku počíta. Ak sa staráte o dieťa v rámci oficiálnej materskej a rodičovskej dovolenky, Sociálna poisťovňa o vás vie a započítanie prebehne automaticky. Materské poberáte zo Sociálky, rodičovské z UPSVaR-u a v tomto období ste v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu. Starostlivosť sa počíta do 6 roku dieťaťa.

Existuje však viacero neštandardných situácií, kedy rodič/opatrovník materské/rodičovské nepoberá. Počas takého obdobia môže byť užitočné sa v SP prihlásiť a preukázať, že sa riadne o dieťa staráte. V určitých prípadoch sa počíta aj starostlivosť o dieťa staršie ako 6 rokov. Podrobné info nájdete na webe, pobočke alebo poradenskom centre Sociálnej poisťovne.

A nezabúdajme, že určité obdobie starostlivosti o dieťa započíta na dôchodok vždy len jednej fyzickej osobe. Ak sa teda staráte o dieťa obaja, z hľadiska "odpracovaných rokov" je toto obdobie započítateľné len jednému z vás.

Výpočet dôchodku 2021 – rozhodujúce obdobie a dôležité roky

Štúdium ako obdobie dôchodkového poistenia

Štúdium do konca roku 2003 sa počíta do odpracovaných rokov. Čo sa týka sumy, z ktorej sa bude počítať osobný mzdový bod, štúdium sa ráta, ako by ste zarábali 30 percent z priemernej mzdy. Váš osobný mzdový bod z roku na škole tak bude 0,3.

Štúdium po roku 1. januári 2004 do dôchodku nepočíta, teda nepredstavuje "odpracované roky" žiadateľa. Počas štúdia si však študent môže platiť dôchodkové poistenie dobrovoľne alebo za obdobie štúdia je možné dôchodkové poistenie doplatiť aj dodatočne. Téme či sa oplatí alebo neoplatí dôchodkové poistenie doplatiť dodatočne, sa budem venovať niekedy v budúcnosti.

Ako preukázať dobu štúdia na účely dôchodku

Sociálna poisťovňa netuší či ste študovali alebo nie. Ak chcete, aby Vám zohľadnila roky štúdia pri výpočte dôchodku, musíte doklady o dobe štúdia predložiť pri spísaní žiadosti o dôchodok. Za dobu učňovského štúdia sa predkladá učňovský list. Za dobu stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenie a za dobu vysokoškolského štúdia – diplom. Alternatívne Sociálna poisťovňa akceptuje aj potvrdenie zo školy, odkedy – dokedy štúdium trvalo. Predložiť je potrebné originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladov.

A pozor: ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, predkladáte nielen diplom z VŠ, ale nezabudnite aj na maturitné vysvedčenie zo strednej školy.

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Evidencia na úrade práce ako obdobie dôchodkového poistenia.

Započítava sa do odpracovaných rokov aj evidencia na úrade práce? Pravidlá sa za posledné dve desaťročia menili.
Do konca roku 2000 - sa evidencia na úrade práce počíta. Dôchodkové poistenie počas nezamestnanosti vtedy platil štát. Suma náhrady bola vo výške 30% priemernej mzdy. 
Od januára 2001 do decembra 2003 - sa do odpracovaných rokov počítalo iba obdobie, kedy nezamestnaný poberal podporu v nezamestnanosti. 
Od 1.1.2004 sa do odpracovaných rokov evidencia na úrade práce nezapočítava. Existuje však možnosť spätne doplatiť dôchodkové poistenie za obdobie "evidovanej" nezamestnanosti. Pokiaľ ste boli dobrovoľne nezamestnaní, možnosť spätného doplatenia dôchodkového poistenia neexistuje.

Obdobia života poistenca, ktoré sa počítajú do "odpracovaných rokov" a ktoré nie

Rola poistencaDo 31.12.2003Po 1.1.2004
Zamestnanecánoáno
SZČOáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvodyáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvody
Konateľ s.r.o.áno, za obdobie kedy platíte sociálne odvodyáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvody
PN-kaánonie
Nezamestnanýdo 2000 áno, 2001-2003 iba ak poberal podporunie (existuje možno doplatiť)
Stredná školaáno, od 15 rokovnie (existuje možno doplatiť)
Vysoká školaánonie (existuje možno doplatiť)
Materská dovolenkaánoáno
Rodičovská dovolenkaánoáno

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Čo je rodičovský dôchodok?

rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok je časť odvodov dieťaťa vo výške 2.5%, ktorú Sociálna Poisťovňa posiela priamo rodičom dieťaťa, za predpokaldu, že títo už sú na dôchodku.

V koľkých rokoch sa ide do dôchodku v roku 2021?

Vek odchodu do dôchodku pre ľudí narodených po roku 1966 je 64 rokov. Tento vek sa znižuje za každé vychované dieťa o pol roka. Takisto ľudia narodení skôr idú do dôchodku o dva mesiace skôr za každý rok skoršieho narodenia.

Aký je vek odchodu do dôchodku po novom?

Pre ľudí narodených v roku 1966 je vek odchodu do dôchodku 64 rokov. Za každý rok narodenia neskôr sa predlžuje o dva mesiace. Za každé vychované dieťa sa znižuje o pol roka. (Letná novela 2021)


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.