Výpočet starobného dôchodku z 1. piliera v roku 2022. Aké sú rozhodujúce obdobia a dôležité roky, aby ste mali čo najvyšší dôchodok.

Aký bude váš dôchodok? Sú ľudia, ktorých táto otázka trápi a sú ľudia, ktorých táto otázka netrápi, no mala by. Niekto si myslí, že sa dôchodku nedožije a väčšina je presvedčená, že na dôchodok od štátu sa nemáme spoliehať. V tomto článku by som rád vyvrátil niektoré rozšírené mýty a potvrdil niektoré očakávania. Z odborného hľadiska sa dočítate, ako funguje výpočet dôchodku v roku 2022, ktoré roky sú dôležité pre určenie starobného dôchodku? ktoré obdobia Vám Sociálna poisťovňa zmysle platných zákonov započíta ako obdobie dôchodkového poistenia a ktoré nie?

Obsah článku:

 1. Od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne?
 2. Vplyv mzdy na výpočet dôchodku
 3. Ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku?
  - Zamestnanie a podnikanie
  - Materská / rodičovská
  - Štúdium
  - PN a úrad práce
 4. Prehľadná tabuľka: Ktoré obdobia života poistenca sa počítajú do "odpracovaných rokov" a ktoré nie

Prečo tento článok

V prvom rade mňa osobne ľudský trápi osud Slovenska v horizonte najbližších 20 až 30 rokov. Rýchlo starnúca populácia spôsobí, že dôchodkový systém na Slovensku bude neudržateľný. Zároveň, my v Pepp.sk sme autormi dôchodkovej kalkulačky, kde si viete odhadnúť a spočítať dôchodok zo všetkých 4 penzijných pilierov. Finančnú matematiku a súvisiace zákony by som chcel pretaviť do ľudskej reči. Vysvetliť, ako výpočet starobného dôchodku funguje a pomôcť ľuďom naplánovať si budúcnosť.
Neverte mýtu: "Ja sa dôchodku nedožijem!"
Priemerná doba dožitia sa neustále predlžuje. Ľudstvo žije dlhšie. Počítajte s tým, že dnes žijú na dôchodku muži v priemere 17 rokov a ženy 20 rokov. Doba dožitia na dôchodku sa bude predlžovať.

Výpočet dôchodku 2022 - od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Váš dôchodok zjednodušenie závisí od troch vecí:

- koľko zarábate
- koľko máte odpracovaných rokov
- aká je štátom určená "aktuálna dôchodková hodnota"

Rozoberme si tie tri faktory na drobné.

Výpočet dôchodku 2022 podrobnejšie

Mesačná suma starobného dôchodku = POMB * ODP * ADH
kde
POMB je priemerný osobný mzdový bod
ODP sú roky dôchodkového poistenia a
ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

 

Aktuálna dôchodková hodnota

ADH odštartovala v roku 2004 na úrovni 183,58 Slovenských korún. Odvtedy sa každoročne upravuje o rast priemernej nominálnej mzdy. Pre rok 2022 dosiahla aktuálna dôchodková hodnota úroveň 15,13 EUR.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Vplyv mzdy na výpočet dôchodku - POMB

Vplyv mzdy na výpočet dôchodku vyjadruje POMB, teda "priemerný osobný mzdový bod". Čo to je? Zjednodušene je to pomer vašich príjmov k priemerným príjmom v ekonomike. Priemerná hrubá mzda v roku 2020 bola 1133 eur. Ak ste v roku 2020 zarábali práve tých 1133€ mesačne, váš osobný mzdový bod (OMB) bude presne 1,00. Za všetky kalendárne roky vašej práce sa takto spočíta váš osobný mzdový bod a z ich priemeru vyjde ten POMB, teda priemerný osobný mzdový bod. Inak povedané ak ste celý život zarábali priemernú mzdu, do vzorca na výpočet dôchodku vstúpi priemerný osobný mzdový bod vo výške 1,00.

Príklad výpočtu starobného dôchodku

Máte odpracovaných 30 rokov a celý život ste zarábali priemernú mzdu.
Váš starobný dôchodok bude = 1 * 30 * 15,13 = 453.90€ mesačne.

Máte odpracovaných 40 rokov a celý život ste zarábali priemernú mzdu.
Váš starobný dôchodok bude = 1 * 40 * 15,13 = 605.20€ mesačne.

Výpočet je pomerne jednoduchý, ak ste celý život ste zarábali priemernú mzdu, za každý odmakaný rok máte 15 Euri a 13 centov mesačne.

Dnes platí, že ak počas aktívneho života dosahujete príjem na úrovni priemernej mzdy a získate 40 rokov dôchodkového poistenia, váš dôchodok bude polovica priemernej mzdy. O 15 - 20 rokov nám však klesajúci pomer pracujúcich na jedného dôchodcu takéto "rozkošné" dôchodky platiť neumožní.

Ktore roky sú dôležite pre výpočet dôchodku? Aké je rozhodujúce obdobie pre výpočet dôchodku?

Ďalej si upresnime tie ľudovo povedané "odpracované roky". Dôležité sú totiž roky "dôchodkového poistenia" a do tých patria aj roky strávené inak ako v práci či podnikaní. Do výpočtu ODP, teda obdobia dôchodkového poistenia, sa počítajú nielen roky práce, ale aj podnikania, štúdia starostlivosti o deti a v niektorých prípadoch dokonca aj nezamestnanosti. Problematika je komplexná a za posledné dekády sa pravidlá viackrát menili, preto spomeniem len tie najrelevantnejšie.

Zamestnanie ako obdobie dôchodkového poistenia.

Zamestnanie sa zdá ako samozrejmé obdobie dôchodkového poistenia. No pozor. Odkladajte si pracovné zmluvy a výplatné pásky. Ak ste náhodou mali v minulosti neseriózneho zamestnávateľa, ktorý odvody do Sociálnej poisťovne neplatil alebo ich krátil, tieto doklady vám pomôžu preukázať, koľko ste naozaj zarábali.

Živnosť / SZČO a konateľ s.r.o. ako obdobie dôchodkového poistenia.

"Živnosť je výhodná, lebo nemusím platiť odvody alebo ich platím len z minimálneho vymeriavacieho základu". Túto vetu ste určite počuli. Ja som ju počul tisíckrát a napísal som pre priateľov živnostníkov aj hodnotný článok: "Dôchodkové zabezpečenie pre živnostníkov". Jeho záver je jasný. Ak nechcú živnostníci na dôchodku živoriť, musia investovať.
Obdobie podnikania SZČO / konateľa s.r.o. Sociálna poisťovňa zaráta do "odpracovaných rokov" len vtedy, keď počas nich SZČO platila poistné na dôchodkové poistenie. Obdobia, za ktoré SZČO neplatila poistné, sa pri posudzovaní nároku na dôchodok nezohľadňujú.
(V určitých prípadoch je možné poistné na dôchodkové poistenie doplatiť spätne. Viac info k tomu nájdete na webe alebo pobočkách Sociálnej poisťovne.)

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Materská / rodičovská ako obdobie dôchodkového poistenia.

Obdobie starostlivosti o dieťa sa do dôchodku počíta. Ak sa staráte o dieťa v rámci oficiálnej materskej a rodičovskej dovolenky, Sociálna poisťovňa o vás vie a započítanie prebehne automaticky. Materské poberáte zo Sociálky, rodičovské z UPSVaR-u a v tomto období ste v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu. Starostlivosť sa počíta do 6 roku dieťaťa.

Existuje však viacero neštandardných situácií, kedy rodič/opatrovník materské/rodičovské nepoberá. Počas takého obdobia môže byť užitočné sa v SP prihlásiť a preukázať, že sa riadne o dieťa staráte. V určitých prípadoch sa počíta aj starostlivosť o dieťa staršie ako 6 rokov. Podrobné info nájdete na webe, pobočke alebo poradenskom centre Sociálnej poisťovne.

A nezabúdajme, že určité obdobie starostlivosti o dieťa započíta na dôchodok vždy len jednej fyzickej osobe. Ak sa teda staráte o dieťa obaja, z hľadiska "odpracovaných rokov" je toto obdobie započítateľné len jednému z vás.

Výpočet dôchodku 2021 – rozhodujúce obdobie a dôležité roky

Štúdium ako obdobie dôchodkového poistenia

Štúdium do konca roku 2003 sa počíta do odpracovaných rokov. Čo sa týka sumy, z ktorej sa bude počítať osobný mzdový bod, štúdium sa ráta, ako by ste zarábali 30 percent z priemernej mzdy. Váš osobný mzdový bod z roku na škole tak bude 0,3.

Štúdium po roku 1. januári 2004 do dôchodku nepočíta, teda nepredstavuje "odpracované roky" žiadateľa. Počas štúdia si však študent môže platiť dôchodkové poistenie dobrovoľne alebo za obdobie štúdia je možné dôchodkové poistenie doplatiť aj dodatočne. Téme či sa oplatí alebo neoplatí dôchodkové poistenie doplatiť dodatočne, sa budem venovať niekedy v budúcnosti.

Ako preukázať dobu štúdia na účely dôchodku

Sociálna poisťovňa netuší či ste študovali alebo nie. Ak chcete, aby Vám zohľadnila roky štúdia pri výpočte dôchodku, musíte doklady o dobe štúdia predložiť pri spísaní žiadosti o dôchodok. Za dobu učňovského štúdia sa predkladá učňovský list. Za dobu stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenie a za dobu vysokoškolského štúdia – diplom. Alternatívne Sociálna poisťovňa akceptuje aj potvrdenie zo školy, odkedy – dokedy štúdium trvalo. Predložiť je potrebné originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladov.

A pozor: ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, predkladáte nielen diplom z VŠ, ale nezabudnite aj na maturitné vysvedčenie zo strednej školy.

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Evidencia na úrade práce ako obdobie dôchodkového poistenia.

Započítava sa do odpracovaných rokov aj evidencia na úrade práce? Pravidlá sa za posledné dve desaťročia menili.
Do konca roku 2000 - sa evidencia na úrade práce počíta. Dôchodkové poistenie počas nezamestnanosti vtedy platil štát. Suma náhrady bola vo výške 30% priemernej mzdy. 
Od januára 2001 do decembra 2003 - sa do odpracovaných rokov počítalo iba obdobie, kedy nezamestnaný poberal podporu v nezamestnanosti. 
Od 1.1.2004 sa do odpracovaných rokov evidencia na úrade práce nezapočítava. Existuje však možnosť spätne doplatiť dôchodkové poistenie za obdobie "evidovanej" nezamestnanosti. Pokiaľ ste boli dobrovoľne nezamestnaní, možnosť spätného doplatenia dôchodkového poistenia neexistuje.

Obdobia života poistenca, ktoré sa počítajú do "odpracovaných rokov" a ktoré nie

Rola poistencaDo 31.12.2003Po 1.1.2004
Zamestnanecánoáno
SZČOáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvodyáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvody
Konateľ s.r.o.áno, za obdobie kedy platíte sociálne odvodyáno, za obdobie kedy platíte sociálne odvody
PN-kaánonie
Nezamestnanýdo 2000 áno, 2001-2003 iba ak poberal podporunie (existuje možno doplatiť)
Stredná školaáno, od 15 rokovnie (existuje možno doplatiť)
Vysoká školaánonie (existuje možno doplatiť)
Materská dovolenkaánoáno
Rodičovská dovolenkaánoáno

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Ako sa počíta dôchodok zo Sociálnej Poisťovne

Mesačná suma starobného dôchodku = POMB * ODP * ADH pričom POMB je priemerný osobný mzdový bod ODP sú roky dôchodkového poistenia a ADH je aktuálna dôchodková hodnota. Váš dôchodok teda závisí od toho, koľko zarábate, koľko máte odpracovaných rokov a aká je štátom určená aktuálna dôchodková hodnota

Ako sa živnosť počita do dôchodku?

Obdobie podnikania živnostníka, SZČO alebo konateľa s.r.o. Sociálna poisťovňa zaráta do odpracovaných rokov len vtedy, keď počas nich SZČO platila poistné na dôchodkové poistenie. Osobný mzdový bod za roky podnikania a teda budúci dôchodkok, bude adekvátny odvodom, ktoré ste zaplatili. Čím menej, tým menší.

Ako sa materská či rodičovská dovolenka rátujú do dôchodku?

Ak sa staráte o dieťa v rámci oficiálnej materskej a rodičovskej dovolenky, Sociálna poisťovňa o vás vie a započítanie prebehne automaticky. V tomto období ste v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu. Starostlivosť sa počíta do 6 roku dieťaťa.


12 Comments

Jozef · 15. januára 2022 at 11:53

dobry deň prajem

čital som váš článok, ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku .. stredna skola, vysoká skola, szco, zamestnanec atď. Rád by som sa vas spýtal, ako sa počíta základná vojenska sluzba do dôchodku, ja som ju absolvoval v r.2000 … ďakujem

  Roland Vízner · 15. januára 2022 at 11:55

  Prajem dobrý deň pán Jozef

  Áno vojenská služba sa do „odpracovaných rokov“ počíta.

  Zaujímavá otázka je „v akej výške“ sa základná vojenská služba počíta, t.j. aký osobný mzdový bod patrí poistencovi za toto obdobie.
  Predpokladám, že OMB za ZVS je 0,3. Vychádzam z toho, že za tzv „náhradnú dobu“, získanú pred 1. januárom 2004, patrí osobný mzdový bod v zákonom stanovenej hodnote 0,3. A zároveň, že základná vojenská služba sa považuje za náhradnú dobu.

  Základná vojenská služba sa preukazuje vojenskou knižkou alebo možno požiadať Vojenský archív v Trnave o vystavenie potvrdenia o trvaní základnej vojenskej služby.

   Juraj · 16. januára 2022 at 11:53

   Dobrý deň pán Vízner
   Absolvoval som ZVS (1992-93) a štúdium na strednej škole (1984-87) a vysokej škole (1987-92). Ak správne rozumiem informácii vo Vašom článku, mali by byť tieto obdobia náhradnými dobami dôchodkového poistenie s OMB 0,3. Nedávno som na Internete zachytil informáciu, že nakoľko tento koeficient príliš znižoval priemer (čo je aj pravda), od roku 2009 tieto náhradné doby už nemajú priradené OMB a teda neovplyvňujú POMB. Potvrdenie tejto informácie som však nikde nenašiel. Môžete prosím dať k nej svoj komentár?
   Vopred ďakujem

    Roland Vízner · 16. januára 2022 at 12:35

    Pozdravujem. Žiaľ neviem sa vyjadriť k nej veľmi konkrétnemu odkazu “zachytenému na internete”.
    Každopádne telefonát na Informačno poradenské centrum Sociálnej poisťovne, prípadne osobná návšteva pobočky, vám určite dá konkrétnu odpoveď vo vašom osobnom prípade. Je pravda že zákony sa od osemdesiatych rokov viackrát menili a s nimi aj pravidlá.

    Joanna · 27. júna 2022 at 14:58

    Ak náhradná doba trvá celý kalendárny rok, tak sa tento kandárny rok vylučuje z výpočtu na OMB.

   Joanna · 27. júna 2022 at 15:00

   Ak náhradná doba trvá celý kalendarny rok, tak tento rok sa nepočíta do POMB

Petr · 30. januára 2022 at 22:55

Dobry den. Jak je to prosim v pripade POMB? Momentalne zvazuji doplaceni pojistneho ID, jedna se o dobu studia. Jestlize jsem mel v roce 2005 studium 12 mesicu, a doplatim napr. pojistne z VVZ, pak bude OMB 1 a je to na cely rok. Ale v pripade neceleho roku – napr. 2006, kdy studium bylo ukonceno v 6. mesici, tzn. chtel bych resp. muzu doplatit jen 6 mesicu, bude se POMB zde nejak kratit vuci nepojistenym mesicum? Tzn. bude se pocitat POMB z cisel 1 (2005) a 1 (2006) takze bude to zase prumer 1 a pojistne obdobi 18 mesicu (1,5 roku) nebo v tom pulroce OMB krati vuci zbytku nepojisteneho roku?
Jenom dodam, ze z dob studia pred 2004 mam zapocteny OMB 0,3 (resp. 0,44 po navyseni) a to byl jeden rok cely, druhy neuplny, ale porad se zapocital POMB jako 0,3 (resp. 0,44).
Dekuji

  Roland Vízner · 31. januára 2022 at 7:09

  Dobrý deň pán Petr

  áno, za rok 2005 a obdobie štúdia môžete poistné doplatiť a zvýšiť si tak dôchodok.

  Poistné môžete doplatiť zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVM) ako píšete. Ak by ste študovali celý rok a zaplatili z VVM za 12 mesiacov váš OMB za ten rok bude 1.

  Ak ste však študovali len do júna a potom ste boli napríklad pol roka bez vzťahu zakladajúceho sociálne-dôchodkové poistenie a zaplatili by ste za prvých 6 mesiacov z VVM, výsledný OMB by bol 0,5

  Dôležitý fakt je, že poistenie môžete doplatiť aj z dvojnásobku VVM, prípadne z maximálneho VM za daný kalendárny rok. V roku 2005 bol VVZ 207288 Sk a Maximálny 543420 Sk. Takže máte určitú flexibilitu sa rozhodnúť cca do 2,5 násobku VVM.

  Na záver. Ak ste doštudovali v roku 2005 ste stále pomerne mladý človek. Nemá zmysel doplatiť to poistné teraz. Kľudne ho zaplaťte o 10 rokov alebo tesne pred dôchodkom. Hodnota peňazí časom klesá a no VVM za rok 2005 sa už nezmení.

  S pozdravom

  RV

   Anonym · 1. decembra 2022 at 23:55

   Dobrý den pan Vízner. Jak jste prosím zjistil tu částku 543420 SK? Snažím se dohledat, ale nedaří se. Neměl by to být spíše 3x násobek VVZ?

    Roland Vízner · 2. decembra 2022 at 8:30

    Pozdravujem, ten údaj je z webu Sociálnej Poisťovne

    Vychádzam z toho, že ich údaje sú spoľahlivé

Dasa · 27. októbra 2022 at 9:25

Dobrý deň.Neukončila som školu a zamestnala som ako 16 ročná.Tieto roky sa mi tiež rátajú do dôchodku.

  Roland Vízner · 27. októbra 2022 at 12:36

  Ano 👍

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.