Je lepšie odísť do dôchodku teraz alebo počkať do nového roku?

Ak sa tešíte na dôchodok a chcete mať pokoj od šéfa a ranného vstávania čím skôr, prečítajte si tento článok. Na konkrétnom príklade sa dozviete či je lepšie odísť do starobného dôchodku ešte v roku 2023 alebo počkať do roku 2024. Porovnáme dôchodok aj s podporou v nezamestnanosti a s predčasným dôchodkom. Čo sa oplatí viac?

Obsah článku:
  1. Odchod do dôchodku v októbri 2023
  2. Odchod do dôchodku v januári 2024
  3. Dôchodok vs. podpora v nezamestnanosti
  4. Podpora v nezamestnanosti vs. predčasný dôchodkok
  5. Trinásty dôchodok
  6. Dôchodok a živnostníci

 

Stručné zhrnutie. (Pre tých čo nemajú radi dlhé texty)
 
Najviac sa oplatí pracovať až do dňa nadobudnutia nároku na dôchodok, prípadne aj dlhšie. V prípade skončenia pracovného pomeru pred nadobudnutím nároku na dôchodok, je lepšie ísť na pár mesiacov na podporu ako do predčasného dôchodku. 

 

Vysoká inflácia a dvojitá tohoročná valorizácia výrazne ovplyvnila dôchodky

Sumy starobného dôchodku sa v roku 2023 zvyšujú (valorizujú) dvakrát. Tradične k 1.1.2023 o 11,8 % a mimoriadne k 1.7.2023 sa zvyšujú o ďalších 10,6 %. Pokiaľ odídete do dôchodku ešte v tomto roku, tieto dve valorizácie ovplyvnia aj váš výpočet dôchodku. Valorizácia platná pre rok 2023 sa totiž týka nielen dôchodkov vyplácaných (priznaných) pred rokom 2023, ale aj dôchodkov priznaných v priebehu roka 2023.

Pokiaľ odídete do dôchodku v roku 2024 na výpočet majú vplyv mierne iné faktory. Zatiaľ čo "staré" dôchodky sa valorizujú (zvyšujú) o tzv. dôchodcovskú infláciu, rast "nových" dôchodkov v každom novom roku kalendárnom roku, ovplyvňuje rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Obvykle sa oplatí s odchodom do dôchodku počkať do nového roku. Rok 2023 však vyzerá netradične. Ak dôchodcovská inflácia výrazne zaostane za rastom miezd, oplatí sa odísť do dôchodku v budúcom roku.

Príklad výpočtu starobného dôchodku – predpoklady

Pani Ivana splní podmienky nároku na starobný dôchodok v októbri tohto roku. Predpokladajme, že celý život zarábala priemernú mzdu a jej priemerný osobný mzdový bod - POMB je preto rovný 1,00. Predpokladajme, že pani Ivana má odpracovaných 45 rokov. Odborne by sme mali povedať, že získala 45 rokov „obdobia dôchodkového poistenia“ - ODP. Aký bude teda jej starobný dôchodok?

Odchod do dôchodku v tomto roku 2023

ADH - Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.
Starobný dôchodok = POMB*ODP*ADH
Starobný dôchodok = 1,00*45*16,4764 = 741,50 eura mesačne*

Táto suma sa následne zvýši o 11,8 % (pravidelná valorizácia) a o ďalších 10,6 % (mimoriadna valorizácia) teda spolu na 916,90 eura mesačne

Na budúci rok (od 1.1.2024) bude jej dôchodok zvýšený o ďalšiu valorizáciu, ktorej výška závisí od dôchodcovskej inflácie za prvých 9 mesiacov roka 2023, ktorú Štatistický úraz zverejní v decembri. Pokiaľ by inflácia za prvých 9 mesiacov bola nižšia ako za prvých 6 mesiacov, použije sa vyššia hodnota.

Dôchodcovská inflácia za prvých 9 mesiacov roka 2023 je na úrovni 12.5%. Za prvých 6 mesiacov roka 2023 je na úrovni 14,5%. Do výpočtu budúcoročnej valorizácie bude vstupovať 14,5%. Keďže 10,6% inflácie už je zohľadnených v mimoriadnej valorizácii, v januári budúceho roku sa dôchodky zvýšia ešte o 3,5% (1,145 deleno 1,106 mínus 1).

Pani Ivana si tak od januára 2024 polepší na sumu 949 eura.

*Dôchodky sa zaokrúhľujú na najbližších 10 centov nahor.

 

Odchod do starobného dôchodku v októbri tohto roku znamená pre pani Ivanu mesačný dôchodok od októbra 916,90 a januára 2024 949 eura.

 

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Odchod do dôchodku v roku 2024

Odchodom v januári, v porovnaní s odchodom v októbri, pani Ivane pribudnú ďalšie tri odpracované mesiace k dobru. Pre zjednodušenie predpokladajme, že jej obdobie dôchodkového poistenia stúpne o 0,25.

ADH (aktuálna dôchodková hodnota) sa každý rok zvyšuje o  95% nárastu priemernej mzdy za prvých 9 mesiacov roka. Štatistický úrad zverejnil 4. decembra informáciu, že "priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 3. štvrťroka 2023 vzrástla medziročne o 8,256% na 1 403 eur."

ADH na rok 2024 bude 17,7688
Starobný dôchodok = POMB*ODP*ADH
Starobný dôchodok = 1.00*45,25*17,7688 = 804,10 eura mesačne

Pani Ivana pracovala tri mesiace po vzniku nároku na dôchodok. V zmysle Par. 66 ods. (2) sa jej starobný dôchodok zvýši ešte o 1.5% ( 0,5% za každý odpracovaný mesiac navyše). A ešte sa zvýši o 14,5% (budúcoročná valorizácia), takže výsledná suma prípade odchodu starobného dôchodku v januári 2024 tak bude 934,50 eura mesačne. 

 

Odchod do starobného dôchodku v januári budúceho roku, znamená pre pani Ivanu od januára 2024 dôchodok 934,50 eura.

 

Všetky potrebné veličiny pre porovnanie výpočtov v roku 2023 a v roku 2024 budú známe v decembri. Objednajte si odber noviniek emailom a dostanete aktualizovaný článok.

Marketingové povolenie (GDPR). Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

13,90€ je rozdiel v odhadovanom mesačnom dôchodku pri odchode teraz a na budúci rok. Dôležité sú aj iné faktory.

Zotrvať v robote o tri mesiace dlhšie tak na prelome rokov 2023 a 2024 neprinesie pani Ivane benefit v podobe podstatne vyššieho dôchodku, práve naopak. Pri rozhodovaní tak bude potrebné zvážiť iné veci.

Plat vs. dôchodok

Pokiaľ pani Ivana zarába priemernú mzdu, aktuálne 1419€ v hrubom, znamená to, že na účet dostáva 1065,27€ v čistom. Výplata je samozrejme väčšia ako dôchodok, a teda ak Vás práca baví, máte dobrého šéfa a chuť pracovať, najlepšia možnosť je do nadobudnutia dôchodkového veku pracovať.

Dôchodok vs. podpora v nezamestnanosti.

Často sa stretám však s ľuďmi, čo už majú roboty plné zuby a pýtajú sa ma, či sa im oplatí na tri alebo šesť mesiacov ísť na podporu a až potom na dôchodok. Pripomeňme si, že pani Ivana zarábala  celý život priemernú mzdu, jej POMB je tak 1,00. Ak by odišla z práce na podporu v nezamestnanosti a až následne do dôchodku, jej ODP (obdobie dôchodkového poistenia) by sa skrátilo o 0,25.

Poberať 3 mesiace podporu by malo malý negatívny vplyv na jej dôchodok vo výške zhruba 5€ a 20 centov mesačne.

Analogicky, poberať 6 mesiace podporu by malo malý negatívny vplyv na dôchodok pani Ivany vo výške zhruba 10€ a 50 centov mesačne.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) za posledné dva roky. V prípade pani Ivany by podpora bola odhadom 680€, čo je menej ako vypočítaný dôchodok na rok 2023, teda 916,90€,  aj keby sme ho znížili o uvedený negatívny vplyv pobytu na úrade práce.

Podpora v nezamestnanosti vs. predčasný dôchodkok. Čo sa oplatí viac?

Odchod do predčasného dôchodku má dodatočný negatívny vplyv na výpočet dôchodku. Za každých 30 dní predčasného dôchodku sa dôchodok zníži buď o 0,3% alebo o 0,5%.

Ak máte odpracovaných viac ako 40 rokov, máte nárok na výhodnejší predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Vtedy za mesiac predčasného odchodu stratíte iba 0,3%. Obdobie školy, strednej ani vysokej sa tohto obdobia nepočíta.

V príklade našej pani Ivany by teda za 3 mesiace (presnejšie 90 dní) predčasného odchodu do dôchodku stratila 0,9%, teda zhruba 8,50€. (Za 6 mesiacov 1,8%, t.j. 17€ mesačne.)

Rozdiel medzi predčasným dôchodkom 903,20€ (916,90 mínus 5,20€ za menšie ODP, mínus 8,50€ za predčasný odchod) a podporou 680€ stále vyzerá veľký, no nezabudnime na dôležitú vec. Ak pôjde Ivka na podporu, stratí za mesiac 223,20, za tri mesiace 669,60. Ak odíde do predčasného dôchodku o 3 mesiace skôr, stratí síce iba 13,70€ mesačne, no dôchodok bude poberať ešte veľa rokov.

Pri priemernom dožití žien na dôchodku 17-20 rokov, sa jednoznačne pani Ivane oplatí zobrať na 3 mesiace podporu a neísť do predčasného dôchodku. Tých 669,60€ stratených dnes, sa jej na vyššom dôchodku vráti už za 4 roky.

Odchodné

Uvažovanie o výbere "výhodnejšej" varianty ešte komplikuje odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce. Na odchodné má zamestnanec nárok, ak skončí zamestnanie až po vzniku nároku na dôchodok. Odchodné platí zamestnávateľ najmenej vo výške jeho jedného priemerného mesačného zárobku. Pri uvažovaní o skoršom odchode do dôchodku tak zvážte aj tento faktor.

13 dôchodok

Pokiaľ ste rozhodnutý / rozhodnutá, ísť do dôchodku ešte v tomto roku, urobte tak čo najskôr. Trinásty dôchodok v roku 2023 dostanú vo výplatnom termíne v novembri 2023 poberatelia všetkých typov dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v novembri 2023.

Poistenec, ktorý požiada o dôchodok v decembri 2023 vrátane, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v roku 2023.

Avšak. 13. dôchodok má výšku medzi 50€ a 300€. Pani Ivana má pomerne vysoký dôchodok a ako 13 dôchodok by dostala len okolo 56€. Stresovať sa so skorším odchodom kvôli trinástemu dôchodku má zmysel len pre veľmi nízkopríjmové skupiny občanov.

Živnostníci

Ako sú na tom živnostníci? Dnes ušetria na odvodoch a zajtra budú mať biedny dôchodok. Podrobný článok o tom, ako sa zabezpečiť na dôchodok ak ste živnostník, nájdete v článku tu: Dôchodkové zabezpečenie pre živnostníkov alias naozaj sa oplatí pracovať na živnosť?

Prečítajte si aj: Od čoho závisí výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne? Rozhodujúce obdobia a dôležité roky.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Našli ste chybu? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne mi napíšte do komentára nižšie. Ďakujem, Roland Vízner

Vyše 25 rokov sa venujem finančným trhom a posledné roky sa sústredím na investovanie na dôchodok a 4. pilier dôchodku. Dlho som hľadal spôsob ako zorganizovať dôchodkové sporenie pre seba a svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v iných pilieroch, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

V pepp.sk sme vytvorili investičné stratégie, do ktorých investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať na dôchodok aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.