Predčasný starobný dôchodok. Nové pravidlá od 15. mája 2024

Predčasný starobný dôchodok dnes viete získať buď dva roky pred dôchodkovým vekom alebo po odpracovaní 40 rokov. Novelizácia zákona o sociálnom poistení, ktorú 18. apríla schválila Národná rada SR, zavádza pre budúcich dôchodcov podstatné zmeny. Medzi kľúčové zmeny patrí zmena odchodu do predčasného dôchodku. Kedy najskôr pôjdeme do predčasného dôchodku po novom? Aká bude výška predčasného dôchodku?

Zmenený zákon má navrhovanú účinnosť od 15. mája 2024 a ešte ho musí podpísať pani prezidentka.

Obsah článku:

 1. Odchod do dôchodku po novom
 2. Dôchodkový vek
 3. Predčasný dôchodok - oplatí sa?
 4. Predčasný dôchodok po 40 a viac odpracovaných rokoch

Odchod do dôchodku po novom

Dnes existujú tri možnosti odchodu do dôchodku.

 1. Regulárny starobný dôchodok, do ktorého môžete odísť, keď dosiahnete zákonom určený dôchodkový vek.
 2. Predčasný dôchodok, do ktorého môžete odísť o dva roky skôr ako do regulárneho starobného dôchodku.
 3. Predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Práve tých 40 rokov sa mení. Obdobie sa bude predlžovať v závislosti, vývoja priemernej doby dožitia.

Dôchodkový vek - dnes

Podľa súčasnej legislatívy idú ľudia narodení v roku 1960 do dôchodku vo veku 63 rokov. Neskôr narodení dosiahnu dôchodkový vek neskôr. Napríklad ročník 1966 ide do dôchodku ako 64 ročný. Od ročníka narodenia 1967 sa predpokladá predlžovanie veku odchodu do dôchodku približne o dva mesiace za každý kalenárny rok.

Zároveň za každé vychované dieťa možno ísť do dôchodku o pol roka skôr. Výchova dieťaťa sa zohľadňuje len jednému z rodičov, obvykle matke.Presné tabuľky uvidíte kliknutím tu:

Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí

Rok narodenia0123 a viac
196063r62r 6m62r61r 6m
196163r 2m62r 8m62r 2m61r 8m
196263r 4m62r 10m62r 4m61r 10m
196363r 6m63r62r 6m62r
196463r 8m63r 2m62r 8m62r 2m
196563r 10m63r 4m62r 10m62r 4m
196664r63r 6m63r62r 6m

Zdroj MPSVR

 

 

Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí

Rok narodeniaPočet detí 0123 alebo 45 a viac
196063r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
196664r63r 6m63r62r 6m62r 6m

Zdroj MPSVR

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom. Sem zadajte vašu mailovú adresu:

Marketingové povolenie (GDPR). Potvrďte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Dôchodkový vek pre ročníky narodené 1967 a neskôr

Dôchodkový vek je naviazaný na strednú dĺžku života. A keďže v priemere žijeme stále dlhšie a dlhšie aj do dôchodku pôjdeme neskôr. Ľudia narodení v roku 1967 a mladší pôjdu do dôchodku o dva mesiace neskôr za každý rok neskoršieho narodenia. Bezdetní občania narodení v roku 1972 pôjdu do dôchodku ako 65 roční; narodení v roku 1978 ako 66 roční a tak ďalej.

Stále bude platiť, že za každé vychované dieťa možno ísť do dôchodku o pol roka skôr. Tabuľky odchodu do dôchodku po novom prinášame tu:

Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí - po novom (odhad)

Rok narodeniaPočet detí 0123 alebo 45 a viac
19666463r 6m6362r 6m62
19726564r 6m6463r 6m63
19786665r 6m6564r 6m64
19846766r 6m6665r 6m65
19906867r 6m6766r 6m66

 

Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí - po novom (odhad)

Rok narodenia0123 a viac
19666463r 6m6362r 6m
19726564r 6m6463r 6m
19786665r 6m6564r 6m
19846766r 6m6665r 6m
19906867r 6m6766r 6m

Stále je to len expertný odhad. V realite sa odchod do dôchodku v budúcnosti posunie podľa reálnej strednej dĺžky života.

Predčasný dôchodok

Do predčasného starobného dôchodku môžete odísť o dva roky skôr ako do regulárneho starobného dôchodku. Musia však byť splnené dve podmienky:

 1. poistenec, získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 2. suma predčasného starobného dôchodku by bola vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima.

Ak chcete ísť na predčasný dôchodok, musíte mať ukončený pracovný pomer alebo podnikateľskú činnosť (s výnimkou vybraných povolaní definovaných zákonom).

Predčasný dôchodok - oplatí sa?

Ak by ste sa potešili odchodu do dôchodku o dva roky skôr vedzte, že zadarmo to nebude. Suma predčasného dôchodku je samozrejme nižšia ako suma regulárneho starobného dôchodku.

Za každých začatých 30 dní, o ktoré by ste išli do dôchodku skôr, dostanete dôchodok nižší o 0,5%. Pri odchode do predčasného dôchodku o rok skôr, prídete o 6,5% z mesačného dôchodku. Pri odchode o dva roky skôr stratíte 12,5%. Oplatí sa to? Viď príklad.

Od 15. mája 2024 platí 0,5% pre všetkých poistencov, bez ohľadu na to či získali 40 odpracovaných rokov, alebo nie.)

Príklad - porovnanie výpočtu predčasného a štandardného starobného dôchodku

Ak by ste celý život zarábali priemernú mzdu, mali odpracovaných 40 rokov  a išli by ste do regulárneho starobného dôchodku v roku 2024, váš dôchodok by bol zhruba 710,80€.

ADH*POMB*ODP = 17,7688 * 1.00 * 40 rokov = 710,80€.

Dôchodok priznaný počas roka 2024 sa ešte valorizuje o 14,5 %:

710,80 x 1,145 = 813,90 €.

Výsledná suma "štandartného" starobného dôchodku je 813,90 €.

Ak by ste za rovnakých okolností išli do predčasného o dva roky skôr (38 odpracovaných rokoch) dostali by ste predčasný dôchodok 676,50€

Výsledná suma "predčasného" starobného dôchodku je 676,50 €.

Tento je nižší kvôli tomu 0,5% za každých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku a samozrejme kvôli dvom chýbajúcim odpracovanýcm rokom. Namieso 813,90 € by vás tak čakalo len 676,50€, teda o 137,40 mesačne menej.

Stratiť 137,40€ mesačne pri predpoklade 20-tich rokov života na dôchodku, je strata 32976 € za celé obdobie. Ale dôchodok začnete poberať o 2 roky skôr, takže zinkasujete 16236 € počas prvých 24 mesiacov na dôchodku. Čistá strata je tak nominálne -16740€.

Reálne je to menej, pretože peniaze dnes a v bližšej budúcnosti majú vyššiu hodnotu ako v tej vzdialenej. Zvážte si to sami. Podľa mňa sa to neoplatí.

Individuálny dôchodkový strop - predčasný dôchodok, do ktorého môžete odísť po 40 odpracovaných rokoch.

Aktuálna legisltíva umožňuje predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

Od 15. mája 2024 tých 40 rokov už nebude fixne 40, ale bude sa takisto časom predlžovať.

Rok narodeniaPredpokladaný vek odchodu do dôchodkuPotrebný počet odpracovaných rokov/mesiacov na predčasný dôchodok
RokovMesiacovRokovMesiacov
1960630400
1961632402
1962634404
1963636406
1964638408
196563104010
1966640410
1967*642412
1968644414
1969646416
1970648418
197164104110
1972650420
1973652422
1974654424
1975656426
1976658428
197765104210
1978660430

 

* Od roku narodenia 1967 ja jedná o predpoklad. MPVSaR každoročne určí presný počet rokov a mesiacov, na základe údajov o priemernom veku zo Štatistického úradu.

Ísť do dôchodku okolo 56 roku života znie celkom fajn. Avšak študenti vysokých škôl sú v návrhu znevýhodnení. Zatiaľ čo aktuálne platný odchod do predčasného dôchodku ráta do obdobia dôchodkového poistenia aj štúdium, do spomínaných odpracovaných 40 rokov sa štúdium nepočíta. A tak stredoškoláci budú môcť ísť do dôchodku teoreticky ako 56-roční a vysokoškoláci až ako 63-roční.

Na účely nároku na predčasný starobný dôchodok po odpracovaných 40 rokoch sa za odpracovaný rokom rok nepovažuje ani obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie ani doby nezamestnanosti.

Predbežne si môžeme odhadnúť, čo by taký skorý odchod do dôchodku človeka stál.

Oplatí sa predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch?

Od polovice mája sa takýto predčasný dôchodok kráti rovnako o 0,5% za každých 30 dní. (Pôvodné krátenie o 0,3% sa ruší.) Pozrime sa na príklad:

 1. Dôchodkový vek človeka: 64 rokov
 2. Do dôchodku by odišiel v 58-ke, teda o 6 rokov skôr, a
 3. Zarábal by celý život priemernú mzdu.

O koľko by bol jeho dôchodok nižší?

Odchod o 6 rokov skôr znamená odchod skôr o 73 tridsaťdňových období a zníženie dôchodku o 36,5%. Predčasný Dôchodok by tak bol 813,90 € 0,635 = 516,90 €

Avšak keby občan makal ešte 6 rokov, pri nadobudnutí dôchodkového veku by mal nie 40 ale 46 odpracovaných rokov. Pri dnešnej ADH 17,7688 by tak jeho dôchodok bol o 106,70 € vyšší ako tých 813,90 € v horeuvedenom príklade, teda 920,60 €.

Rozdiel odísť do dôchodku o 6 rokov skôr so 40 odpracovanými rokmi vs. neskôr so 46 rokmi je masívnych 403,60 € mesačne.

Za 20 rokov od 64-ky do 83-ky by občan prišiel o 96846 € = 403,60 € * 12 * 20
Za 6 rokov od 56-ky do 63 by občan však získal 37216 = 516,90 € * 12 * 6

To už vôbec nevyzerá atraktívne. Minimálne kým máme úrokové sadzby blízke nule. Investori a finanční matematici totiž vedia, že čím viac stúpnu úrokové sadzby, tým viac bude ten skorý odchod atraktívnejší.

 

Predčasný dôchodok je nižší, ako dôchodok pri odchode do riadneho starobného dôchodku. Ani po dosiahnutí dôchodkového veku sa dôchodcovi daná suma už nezmení – len sa pretransformuje z predčasného na starobný dôchodok. Samozrejme aj starobný dôchodok sa každoročne valorizuje o dôchodcovskú infláciu.

 

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Čo je rodičovský dôchodok?

rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok je časť odvodov dieťaťa vo výške 1.5%, ktorú Sociálna Poisťovňa posiela priamo každému z rodičov dieťaťa, za predpokaldu, že títo už sú na dôchodku.

V koľkých rokoch sa ide do dôchodku v roku 2024?

Vek odchodu do dôchodku pre ľudí narodených po roku 1966 je 64 rokov. Tento vek sa znižuje za každé vychované dieťa o pol roka. Takisto ľudia narodení skôr idú do dôchodku o dva mesiace skôr za každý rok skoršieho narodenia.

Aký je vek odchodu do dôchodku po novom?

Pre ľudí narodených v roku 1966 je vek odchodu do dôchodku 64 rokov. Za každý rok narodenia neskôr sa predlžuje o dva mesiace. Za každé vychované dieťa sa znižuje o pol roka.

Kedy môžem odísť do predčasného dôchodku?

Do predčasného starobného dôchodku môžete odísť o dva roky skôr ako do regulárneho starobného dôchodku alebo ak ste odpracovali aspoň 40 a viac rokov. Pritom musia byť splnené dve podmienky: a) získali ste najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a b) suma predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima.

Môžem popri predčasnom dôchodku pracovať?

Zatiaľ čo práca popri starobnom dôchodku nie je problém, aktuálny (Máj 2024) zákon neumožňuje prácu popri predčasnom dôchodku. Ak začnete pracovať, Sociálna Poisťovňa výplatu predčasného dôchodku zastaví. Dáva to zmysel, ak chcete pracovať, pracujte a nechodte na dôchodok. Existuje aj výnimka, ktorá sa však vzťahuje len na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce pri príjme priemerne mesačne 200 eur, resp. pri ročnom príjme 2 400 eur.


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.