Rodičovský dôchodok, predčasný starobný dôchodok a odchod do dôchodku od roku 2023

Dlho diskutovaná reforma sociálneho zabezpečenia sa dostala do finále. Seniori budú môcť od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného starobného dôchodku bude po odpracovaní 40 rokov. Zmeny zavádza novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR a podpísala pani prezidentka. Medzi kľúčové zmeny patrí zmena odchodu do dôchodku a zavedenie rodičovského dôchodku. Pracujúce deti budú môcť časť svojich odvodov smerovať priamo na zvýšenie dôchodku svojich rodičov. Ako rodičovský bonus ho zakotvuje práve prijatá novela zákona o sociálnom poistení? Čo je rodičovský dôchodok? Kto ho získa, kto nie? Zároveň sa mení odchod do dôchodku. Kedy pôjdeme do dôchodku po novom? Odpovede na tieto pálčivé otázky nájdete v článku.

Obsah článku:

 1. Čo je rodičovský dôchodok?
 2. Ako a komu vznikne nárok na rodičovský dôchodok?
 3. Odchod do dôchodku po novom
 4. Dôchodkový vek - po prijatí novely
 5. Predčasný dôchodok - oplatí sa?
 6. Novinka - výhodnejší predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

Čo je rodičovský dôchodok?

Ako pracujúci alebo SZČO platíme odvody. Do Sociálnej Poisťovne posielame spolu so zamestnávateľom 18% z našej hrubej mzdy (vymeriavacieho základu) na "starobné poistenie". Tieto peniaze následne používa Sociálna Poisťovňa na výplatu dôchodkov súčasným dôchodcom.

Rodičovský dôchodok bude o tom, že Sociálna Poisťovňa pošle 1,5% z hrubej mzdy (vymeriavacieho základu) priamo matke a 1,5% otcovi. Percentá sa budú počítať z vymeriavacieho základu detí spred dvoch kalendárnych rokov. Rodičia dobre zarábajúcich detí sa však nepotešia. Suma rodičovského dôchodku bude bude mať svoju hornú hranicu. Rodičovský bonus  bude sa počítať najviac z 1,2–násobku priemernej mzdy na Slovensku (presnejšie z 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov.)

 

Príklad

Priemerná hrubá mzda za minulý rok bola 1 211 eur. Maximálny rodičovský dôchodok v budúcom roku by sa tak počítal z hrubej mzdy (alebo vymeriavacieho) základu 1 453,60 eura a predstavoval by tak prilepšenie 21,80 eura pre každého rodiča mesačne. Pri dvoch deťoch s takýmto príjmom to bude 43,60 € a pri troch deťoch 65,4 € každý mesiac.

 

Ako a komu vznikne nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok vznikne poberateľovi starobného dôchodoku, ak je biologickým rodičom alebo vychoval dieťaťa, ktoré platí v Slovenskej republike odvody. To isté platí pre dôchodcov poberajúcich invalidný alebo výsluhový dôchodok, ak dovŕšili dôchodkový vek.

Nárok biologickým rodičom pravdepodobne vznikne automaticky. Dieťa však môže vyhlásiť, že nechce aby rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok. Vyhlásenie treba podať dokonca októbra a taký rodič prestane poberať rodičovský dôchodok raz za 5 rokov.

Pri rodičoch, ktorí nie sú biologickými rodičmi, no dieťa vychovali, bude musieť dieťa proaktívne vyhlásiť, že chce aby takémuto poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Dôchodcovia bez detí, dôchodcovia s deťmi v zahraničí a tí, ktorí nemohli mať deti, rodičovský dôchodok nedostanú?

Áno. Nedostanú príplatok v podobe rodičovského dôchodku. Samozrejme dostanú svoj štandartný dôchodok podľa platných predpisov. Cieľom a úmyslom úpravy zákona motivovať a "odmeniť" rodičov, ktorých deti platia dane a odvody na Slovensku. Takisto je snahou zmenšiť rozdiel medzi dôchodkami bezdetných žien a matkami, ktoré majú viac detí.

Odchod do dôchodku po novom

Dnes existujú dve možnosti odchodu do dôchodku. Regulárny starobný dôchodok, do ktorého môžete odísť, keď dosiahnete zákonom určený dôchodkový vek. A predčasný dôchodok, do ktorého môžete odísť o dva roky skôr.

Pribudne k nim tretia možnosť - predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch.

Dôchodkový vek - dnes

Podľa súčasnej legislatívy pôjdu ľudia narodený v roku 1966 do dôchodku vo veku 64 rokov. Skôr narodený dosiahnu dôchodkový vek skôr. Napríklad ročník 1960 ide do dôchodku ako 63 ročný.

Zároveň za každé vychované dieťa možno ísť do dôchodku o pol roka skôr. Presné tabuľky uvidíte kliknutím tu:

Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí

Rok narodenia0123 a viac
196063r62r 6m62r61r 6m
196163r 2m62r 8m62r 2m61r 8m
196263r 4m62r 10m62r 4m61r 10m
196363r 6m63r62r 6m62r
196463r 8m63r 2m62r 8m62r 2m
196563r 10m63r 4m62r 10m62r 4m
1966 a viac64r63r 6m63r62r 6m

Zdroj MPSVR

 

 

Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí

Rok narodeniaPočet detí 0123 alebo 45 a viac
196063r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
1966 a viac64r63r 6m63r62r 6m62r 6m

Zdroj MPSVR

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom. Sem zadajte vašu mailovú adresu:

Marketingové povolenie (GDPR). Potvrďte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Dôchodkový vek - po prijatí novely

Novela naviaže dôchodkový vek na strednú dĺžku života. A keďže v priemere žijeme stále dlhšie a dlhšie aj do dôchodku pôjdemeneskôr. Po prijatí navrhovanej novely pôjdu ľudia narodený po roku 1966 do dôchodku o dva mesiace neskôr za každý rok neskoršieho narodenia. Bezdetní občania narodení v roku 1972 pôjdu do dôchodku ako 65 roční; narodení v roku 1978 ako 66 roční a tak ďalej.

Stále bude platiť, že za každé vychované dieťa možno ísť do dôchodku o pol roka skôr. Tabuľky odchodu do dôchodku po novom prinášame tu:

Dôchodkový vek žien s počtom vychovaných detí - po novom (odhad)

Rok narodeniaPočet detí 0123 alebo 45 a viac
19666463r 6m6362r 6m62
19726564r 6m6463r 6m63
19786665r 6m6564r 6m64
19846766r 6m6665r 6m65
19906867r 6m6766r 6m66

 

Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí - po novom (odhad)

Rok narodenia0123 a viac
19666463r 6m6362r 6m
19726564r 6m6463r 6m
19786665r 6m6564r 6m
19846766r 6m6665r 6m
19906867r 6m6766r 6m

 

Predčasný dôchodok

Do predčasného starobného dôchodku môžete odísť o dva roky skôr ako do regulárneho starobného dôchodku. Musia však byť splnené dve podmienky:

 1. poistenec, získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 2. suma predčasného starobného dôchodku by bola vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima.

Predčasný dôchodok - oplatí sa?

Ak by ste sa potešili odchodu do dôchodku o dva roky skôr vedzte, že zadarmo to nebude. Suma predčasného dôchodku je samozrejme nižšia ako suma regulárneho starobného dôchodku.

Za každých začatých 30 dní, o ktoré by ste išli do dôchodku skôr, dostanete dôchodok nižší o 0,5%. (Toto percento platí pre poistenca, ktorý nezískal najmenej 40 odpracovaných rokov.) Pri odchode do predčasného dôchodku o rok skôr, prídete o 6,5% z mesačného dôchodku. Pri odchode o dva roky skôr stratíte 12,5%. Oplatí sa to? Viď príklad.

Príklad

Ak by ste celý život zarábali priemernú mzdu, mali odpracovaných 40 rokov  a išli by ste do regulárneho starobného dôchodku zajtra, váš dôchodok by bol zhruba 570€.

Ak by ste za rovnakých okolností išli do predčasného o dva roky skôr (38 odpracovaných rokoch) dostali by ste presne o 71,25€ menej, kvôli tomu 0,5% a o ďalších 28,50 menej, kvôli dvom chýbajúcim odpracovanýcm rokom. Namieso 570€ by vás tak čakalo 470€, teda o stovečku mesačne menej.

Stratiť 100€ mesačne pri predpoklade 20-tich rokov života na dôchodku, je strata 24000€ za celé obdobie. Ale dôchodok začnete poberať o 2 roky skôr, takže zinkasujete 11280 z prvých 24 mesiacov na dôchodku. Čistá strata je nominálne -12720€. Reálne je to menej, pretože peniaze dnes a v bližšej budúcnosti majú vyššiu hodnotu ako v tej vzdialenej. Zvážte si to sami. Podľa mňa sa to neoplatí.

Individuálny dôchodkový strop - predčasný dôchodok, do ktorého môžete odísť po 40 odpracovaných rokoch.

Keďže novela navrhuje zrušenie dôchodkového stropu 64 rokov a naviazanie dôchodkového veku na priemernú dĺžku života, odchod do dôchodku sa nám bude predlžovať. Nie každý bude chcieť alebo môcť pracovať do 67. Preto novela zavádza aj inštitút predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

Ísť do dôchodku okolo 56 roku života znie celkom fajn. Avšak študenti vysokých škôl sú v návrhu znevýhodnení. Zatiaľ čo aktuálne platný odchod do predčasného dôchodku ráta do obdobia dôchodkového poistenia aj štúdium, návrh novely štúdium do spomínaných 40 rokov nepočíta. A tak stredoškoláci budú môcť ísť do dôchodku ako 56-roční a vysokoškoláci až ako 63-roční?

Na účely nároku na predčasný starobný dôchodok po odpracovaných 40 rokoch sa za odpracovaný rokom rok nepovažuje ani obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie ani doby nezamestnanosti.

Predbežne si môžem odhadnúť, čo by taký skorý odchod do dôchodku človeka stál.

Oplatí sa predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch?

Návrh zákona hovorí o krátení sumy dochodku o 0,3% za každých 30 dní. To je lepšie ako 0,5% v predchádzajúcom príklade, ale predsa. Pozrime sa na príklad:

Ak by dôchodkový vek človeka bol  - 67 rokov
do dôchodku by odišiel v 58-ke, teda o 9 rokov skôr a
zarábal by som celý život priemernú mzdu.
O koľko by bol jeho dôchodok nižší?

Odchod o 9 rokov skôr znamená 110 tridsaťdňových období a zníženie dôchodku o 33%. Predčasný Dôchodok by tak bol 381,90€ = 570€ * 0,67

Avšak keby som makal ešte 9 rokov, pri nadobudnutí dôchodkového veku by mal nie 40 ale 49 odpracovaných rokov. Pri dnešnej ADH 14,25 by tak dôchodok bol 128,25€ o vyšší ako tých 570€, teda 698,25€.

Rozdiel odísť do dôchodku o 9 rokov skôr so 40 odpracovanými rokmi vs. neskôr so 49 rokmi je masívny 316,35€ mesačne.

Za 20 rokov od 65-ky do 85-ky by som prišiel o 75924€ = 316,35€ * 12 * 20
Za 9 rokov od 56-ky do 65 by som však získal 41245,2€ = 381,90€ * 12 * 9

To už vôbec nevyzerá atraktívne. Minimálne kým máme úrokové sadzby blízke nule. Investori a finanční matematici totiž vedia, že čím viac stúpnu úrokové sadzby, tým viac bude ten skorý odchod atraktívnejší.

 

Predčasný dôchodok je nižší, ako dôchodok pri odchode do riadneho starobného dôchodku. Ani po dosiahnutí dôchodkového veku sa mu daná suma už nezmení – len sa pretransformuje z predčasného na starobný dôchodok.

 

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Chcete poradiť s investovaním? Pošlite nám správu, radi pomôžeme 🙂

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Čo je rodičovský dôchodok?

rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok je časť odvodov dieťaťa vo výške 1.5%, ktorú Sociálna Poisťovňa posiela priamo každému z rodičov dieťaťa, za predpokaldu, že títo už sú na dôchodku.

V koľkých rokoch sa ide do dôchodku v roku 2021?

Vek odchodu do dôchodku pre ľudí narodených po roku 1966 je 64 rokov. Tento vek sa znižuje za každé vychované dieťa o pol roka. Takisto ľudia narodení skôr idú do dôchodku o dva mesiace skôr za každý rok skoršieho narodenia.

Aký je vek odchodu do dôchodku po novom?

Pre ľudí narodených v roku 1966 je vek odchodu do dôchodku 64 rokov. Za každý rok narodenia neskôr sa predlžuje o dva mesiace. Za každé vychované dieťa sa znižuje o pol roka. (Letná novela 2021)


2 Comments

Peter · 23. augusta 2021 at 18:53

Dobrý deň, je možné ísť do dôchodku po 40 rokoch a pokračovať v práci?

  Roland Vízner · 24. augusta 2021 at 17:48

  Počkajme si konečné znenie novely.
  Každopádne:
  1. logika, účel, úmysel predčasného dôchodku nie je veľmi kompatibilná s prácou, podnikaním.
  2. Zákon prácu popri predčasnom dôchodku nezakazuje, len výrazne obmedzuje. Ak vznikne predčasnému dôchodcovi aktívne dôchodkové poistenie z pracovného pomeru alebo SZCO, SP dochodok zastaví.

  Predčasný dôchodca tak môže pracovať iba na dohodu a iba ak si uplatní „výnimku z platenia odvodov“ a hrubý príjem z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Keď suma príjmu z dohody presiahne v kalendárnom roku 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví.

  Viď § 67 až § 69a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

  Podobne pri živnosti. Ten prvý rok, rok a pol živnosti, kým živnostníkovi nezvnikne povinnosť platiť odvody, mu predčasný dôchodok pôjde. Ak jeho príjem neprekročí zákonom stanovenú hranicu, neplatí odvody ani v ďalšom roku. Úroveň príjmov za rok 2020 je vo výške 6 552 EUR. Pri jej prekročení platíte odvody do SP (od júla, alebo októbra roku 2021).

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.