Sen o štvrtom pilieri sa splnil. Žiaľ, iba u susedov. Investujúci Česi dostanú úľavu na dani a ich zamestnávatelia na odvodoch.

Základné fakty sú nám všetkým dobre známe. Stredná dĺžka života sa predlžuje, zatiaľ čo počet pracujúcich na jedného dôchodcu neustále klesá. V horizonte 20 – 30 rokov nebude dôchodok od štátu stačiť na dôstojný. Úspory v druhom pilieri trochu pomôžu, ak ho štát nechá na pokoji. Úspory z tretieho piliera pomôžu, len ak štát administratívne zníži poplatky, ktoré sú na dnešnú dobu prehnané.  Dôležitým riešením je 4. pilier, teda súkromné investovanie nad rámec prvých troch pilierov. Štvrtý pilier je už teraz daňovo efektívny, lacnejší v poplatkoch než tretí pilier a predovšetkým môže prinášať vyššie výnosy.

Obsah článku:

 1. Štvrtý pilier na Slovensku
 2. Ako Česi podporujú investovanie na dôchodok
  - Daňové výhody
  - Príspevky zamestnávateľa oslobodené od odvodov.
 3. Rozhovor s odborníkmi zo slovenského kapitálového trhu, Otázky a odpovede
 4. Wishful thinking - môj zoznam pre Ježiška

Štvrtý pilier na Slovensku

Jediným „nedostatkom“ 4. piliera je absencia „odvodovej“ podpory zo strany štátu. Peniaze vložené do 2. piliera idú nezdanené a nezaťažené daňami a odvodmi. V 3. pilieri môže zamestnávateľ ušetriť na sociálnom poistení.

Žiaľ, peniaze vložené do 4. piliera investujeme až po zdanení príjmu a úhrade odvodov. Preto, pokiaľ ide o podporu zo strany štátu na rovnaký účel, čiže zabezpečenie na dôchodok, stretávame sa s rôznymi úrovňami podpory.

Zrovnoprávnenie 4. piliera s tretím je cieľom mnohých odborníkov na slovenskom kapitálovom trhu. To by otvorilo dvere pre desiatky domácich spoločností, ktoré by mali možnosť férovej konkurencie s oligopolom štyroch - piatich hráčov, ktorí momentálne ovládajú doplnkové dôchodkové sporenie a účtujú si nadmerné poplatky. V Česku tak spravili. Quo vadis Slovakia?

Česi podporujú investovanie na dôchodok

Poslanecká snemovňa Českého parlamentu v treťom čítaní schválila "Dlouhodobý investiční produkt" (DIP). Umožní Čechom investovať do akcií, dlhopisov a iných cenných papierov s cieľom zabezpečiť sa v starobe. DIP dali v Česku poslanci aj daňové a odvodové výhody.

Od januára budú DIP v Česku ponúkať banky, sporiteľne, investičné spoločnosti a fondy a obchodníci s cennými papiermi vrátane najväčšieho slovenského obchodníka s cennými papiermi European Investment Centre, o.c.p., a.s. Daňovo zvýhodnené produkty je pripravený v Česku ponúkať aj známy slovenský roboporadca Finax. Register poskytovateľov DIP bude viesť Česká národná banka a ich zoznam zverejnení na svojej internetovej stránke.

Ako Česi podporujú investovanie na dôchodok

Daňové výhody

Daňové výhody v rámci DIP budú značné. Prvou úrovňou výhodnosti investícií s DIP je daňová úľava. Obyvatelia Českej republiky dostanú možnosť znížiť svoj základ dane o dlhodobé investície a to až do výšky 48 000 Kč ročne.
Táto suma sa týka všetkých foriem sporenia alebo investovania na starobu, teda aj doplnkového penzijného sporenia (český III. pilier) alebo životného poistenia.

Pre porovnanie: Na Slovensku si môžete od základu dane odrátať 180 € ak ste si prispeli vlastné peniaze do III. piliera. Česká úľava na dani 48 000 Kč, predstavuje ekvivalent takmer 2000 €. Z tohto pohľadu Česká vláda podporuje investovanie na dôchodok 11-krát viac ako je aktuálne podpora na Slovensku v III. pilieri.

V Česku je súkromné investovanie prostredníctvom DIP je zrovnoprávnené s inými formami zabezpečenia sa na dôchodok. Na Slovensku má drobné daňové zvýhodnenie len III. pilier a zatiaľ málo rozšírený Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Na súkromné investovanie prostredníctvom tzv. "4. piliera", ktoré je svojim charakterom takmer identické s českým DIP, sa zvýhodnenie nevzťahuje.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Podmienka získania daňových výhod

Podmienkou na získanie daňových výhod je investovať najmenej 10 rokov a nevyberať investície z DIP pred dosiahnutím veku 60 rokov. Inak investor spätne stratí daňové výhody.

Príspevky zamestnávateľa oslobodené od odvodov.

Ďalším atraktívnym prvkom DIP je možnosť príspevku zamestnávateľa. Zamestnávatelia môžu poskytnúť zamestnancovi príspevok do výšky 50 000 Kč, ktorý je oslobodený od platenia sociálneho a zdravotného poistenia.
Ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi 50 000 Kč ročne bez daní a odvodov na investovanie do DIP, zamestnanec dostane takmer dvakrát viac, ako keby odmenu dostal v čistej mzde po zdanení a odvodoch. To predstavuje významnú motiváciu pre zamestnávateľa a zamestnancovi zabezpečí výrazne vyšší dôchodok.

Pre porovnanie: Na Slovensku, z príspevkov do tretieho piliera nemusí zamestnávateľ odviesť sociálne poistenie. Peniaze do fondu tretieho piliera tak idú síce zdanené a podliehajú odvodu do zdravotnej poisťovne, no zamestnávateľ šetrí na sociálnom poistení.

Rovnaké zvýhodnenie ako pre DIP platí v Česku pre všetky produkty dôchodkového zabezpečenia, teda aj pre doplnkové penzijné sporenie a životné poistenie. Opäť si dovolím skonštatovať, že všetky formy zabezpečenia sa na dôchodok sú v Česku rovnoprávne.

Našli ste tu užitočné informácie? Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Otázky odborníkom zo slovenského kapitálového trhu

Redakcia portálu pepp.sk oslovila v súvislosti s českou novinkou lídrov slovenského trhu s cennými papiermi a požiadala o ich názor na českú novinku.

Otázka: Prispela by podobná úprava k zvýšeniu konkurencie v spravovaní prostriedkov na dôchodok  a tým pádom aj k zníženiu nákladov,  zlepšeniu kvality, ponuky, výberu nástrojov?

Odpovedá Roman Scherhaufer, European Investment Centre o.c.p., a.s. (EIC)


Ano.

2. a 3. pilier sú štátom vytvorené schémy v oblasti kapitálového trhu a preto ten systém aj tak vyzerá. Namiesto jednoduchého účtu u hocijakého brokera (v zahraničí napr. IRA, ISA, 401k a pod.) vzniklo pár privilegovaných inštitúcií, ktoré si za ten čas ukrojili na poplatkoch veľkú časť úspor. Nehovoriac o kvalite zhodnocovania, individuálnej life style schémy a politickej odolnosti. Systém prežíva vďaka lobingu, o konkurencii nemôže byt ani reči.

Najideálnejším riešením dôchodkového zabezpečenia je vycúvanie štátu z oblasti, ktorú veľmi dobre rieši trh a sústredenie sa iba na správne nastavenie solidarity a zásluhovosti v 1. pilieri. Všetko ostatné by v druhom pilieri postavenom na type účtu zabezpečil trh, kvalitnejšie, transparentnejšie, odbornejšie a lacnejšie.
"

Odpovedá Juraj Hrbatý, Finax o.c.p., a.s.


Uvedená úprava by aj na Slovensku výrazne prispela k zlepšeniu udrzatelnosti verejných financií cez vyššie zapojenie občanov do penzijného sporenia. Vláda v Čechách výrazne motivuje zamestnávateľov aj zamestnancov, aby si na dôchodok sporili. Otvorením konkurenčného prostredia vytvára tlak na kvalitnejšie produkty pre občanov, najmä čo sa týka zhodnotenia, poplatkov a diverzifikácie aktív.

Odpovedá Robert Kopál, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

”Každý produkt, ktorý zvyšuje konkurenciu má potenciál priniesť nižšie poplatky alebo prípadne aj vyššiu kvalitu. To je základný benefit konkurencie a platí univerzálne, ako napr. zákon príťažlivosti vo fyzike.

Obdobu českého DIP, ktoré naši český bratia ešte len chystajú, my už niekoľko rokov v praxi máme. Tento produkt sa u nás vola DIS (dlhodobé investičné sporenie). Môžu a pokiaľ viem v podstate aj poskytujú niektorí členovia AOCP. Tento rok sa dokonca daňové zvýhodnenie ešte aj upravovalo smerom nahor”, upresnil R. Kopál.

Ja (R. Vízner, pepp.sk) Roberta doplním. Slovenské DIS, podobne ako český DIP, vyžaduje 10-ročné investovanie bez možnosti výberu, inak investori stratia daňovú výhodu.

Väčšina slovenských obchodníkov s cennými papiermi, preto DIS nevyužíva a svoje produkty stavia na tzv. "časovom teste", ktorý oslobodzuje výnosy od zdanenia už po 1 roku držania. Ide o §9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, ktorý hovorí, že príjem z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Otázka pre R. Scherhaufera, EIC: Bude EIC poskytovať dlouhodobý investiční produkt (DIP) v Česku?

“Áno, my už na tom produkte pre finančných poradcov z ČR robíme a do 1. 1. 2024 ho chceme zaregistrovať. Pre český trh sme zúžili zoznam nástrojov v zmysle legislatívy, pričom v rámci produktu namiešavajú klientovi portfólio investiční poradcovia a manažment fee (správcovský poplatok) nemôže prekročiť 1% p.a.” upresnil R. Scherhaufer z EIC.

Otázka pre R. Scherhaufera, EIC: Ak by bola podobná legislatíva schválená na Slovensku, budete v EIC pripravení na poskytovanie takéhoto produktu aj na Slovensku?

“Áno. V zásade každý účet v EIC, kde má klient manažment fee (správcovský poplatok) max 1% p.a., by spĺňal podmienku a na každý účet sa dá napojiť Stabilizačná fáza.”, konštatuje R. Scherhaufer.

Otázka pre J. Hrbatého, Finax: Bude Finax poskytovať dlouhodobý investiční produkt (DIP) v Česku a ak by bola schválená podobná legislatíva, aj na Slovensku?

“Finax už dnes poskytuje v ČR produkt, ktorý spĺňa parametre účtu sporenia na starobu prostredníctvom produktu PEPP (Angl. Skratka pre rozšírený Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.) Potvrdilo nám to české Ministerstvo Financií. Úpravou pravidiel dĺžky sporenia a minimálneho veku na výber tak klient automaticky získa daňové výhody.” Povedal J. Hrbatý.
Predstaviteľ slovenského Roboporadcu predpokladá, že v prípade, že sa bude podobná legislatíva schvaľovať na Slovensku, vyberie sa ministerstvo práce rovnakou cestou ako v ČR, a teda PEPP bude súčasťou daňovo zvýhodneného produktu. Podobne to už bolo navrhnuté v roku 2021 v návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte. Tento zákon nakoniec neprešiel.

Počet potenciálne pracujúcich na 1 dôchodcu

Wishful thinking - môj zoznam pre Ježiška

Nezostáva nám nič iné, že aj na Slovensku sa časom pohneme dopredu. Keď šla do dôchodku moja mama, bolo na jedného dôchodcu takmer 5 pracujúcich. Keď pôjdem ja bude ich o polovicu menej a keď pôjde do dôchodku moja žena, bude na Slovensku 1,83 pracujúceho na jedného dôchodcu. Nerobme si žiadne ilúzie. Aktuálne nastavenie prvého piliera je neudržateľné.

Vyslovím preto 3 želania:

 1. Nech je na Slovensku aspoň z polovice taká daňová a odvodová podpora súkromného investovania na dôchodok ako v Česku. Prinesie to viac konkurencie, viac kvality a nižšie poplatky.
 2. Nech sú v III. pilieri znížené poplatky na polovicu.
 3. Nech sa nič nemení na II. pilieri. Jeho aktuálne nastavenie je najlepšie, aké tu historicky bolo.

Som Roland Vízner, investor, tvorca investičných stratégií a zakladateľ portálu o investíciách, dôchodkoch a finančnej gramotnosti pepp.sk

Viac ako 25 rokov sa profesionálne venujem finančným trhom a investovaniu. Dnes pomáham bežným ľuďom zorientovať sa v investovaní, tvorbe a zveľaďovaní bohatstva. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvoril som rodinu portfólií, do ktorých investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa starám rovnako ako o svoje vlastné.  Viac o wealth manažmente a všetky naše portfóliá v EIC nájdete kliknutím sem.

Zostaňme v kontakte

Našli ste chybu? Máte otázku? Super! Využite prosím formulár na konci článku, prípadne sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook.

Ďakujem

Roland Vízner

 


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.