Voda Spieva I. Dlhopisový program Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Narazil som na komerčnú prílohu hospodárskych novín, z ktorej som sa dozvedel, že Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s. (ďalej aj “VVS”) zriadila dlhopisový program. Informácia ma potešila z viacerých dôvodov. Jednak dlhopisom som sa profesionálne venoval väčšiu časť svojho pracovného života. Zároveň, vždy som mal rád kvázi štátnych a monopolných emitentov s bezpečným dlhodobým cashflow. Tak som sa pustil do podrobnejšej analýzy tejto investičnej príležitosti.

Obsahom tejto recenzie sú aj odpovede na nasledovné otázky:

  1. 6% p.a. na 20 rokov. Oplatí sa?
  2. Kreditné riziko dlhopisov VVS
  3. Aký je férový výnos pre dlhopisy VVS?
  4. Kúpil by som si takýto dlhopis ako drobný investor?
  5. Kúpil by som si takýto dlhopis ako inštitucionálny investor?
  6. Má zmysel pre obce a mesta vymeniť akcie VVS za dlhopisy rovnakej spoločnosti?
  7. Aká je férová hodnota akcie VVS?

 

Dlhopisy VVS

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vydáva dlhopisy “VODA SPIEVA I.”, s pevným úrokovým výnosom 6,00 % p. a., v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 40 000 000 EUR splatné v roku 2044, ISIN: SK4000023198. Dlhopisy sú emitované ako nepodriadené, nezabezpečené Dlhopisy, vo forme na meno a v zaknihovanej podobe. Emitent má put opciu, teda možnosť dlhopisy predčasne splatiť k 31. januáru 2034 a následne každý rok, vždy k 31. januáru.

 

6% p.a. na 20 rokov. Oplatí sa?

Pre posúdenie akejkoľvek investície je potrebné zvážiť investičný trojuholník: výnos vs. riziko vs. likvidita. Kompletný zoznam rizík je samozrejme popísaný v prospekte emisie. Ja sa pozriem v prvom rade na kreditné riziko a čiastočne aj na riziko úrokové.

Kreditné riziko je riziko, že emitent nesplatí celú alebo časť hodnoty dlhopisu. Teda, že investorovi sa nevrátia investované peniaze.

Pri investovaní do dlhopisov je kreditné riziko to najväčšie riziko, pretože potenciálne hrozí kompletnou stratou investovaných prostriedkov. Ostatné riziká sú vzhľadom na ich potenciálny dopad "menšie". Zároveň kreditné riziko je to, čo je pre neprofesionálneho investora najťažšie na posúdenie.

Vo svete a pri veľkých emisiách je bežné, že emitent sa obráti na ratingovú agentúru, aby ohodnotila kreditné riziko vydávaného dlhopisu a priradila mu rating. Na Slovensku sa však dlhopisy korporátne vydávajú bez kreditného ratingu. Dôvod je hlavne ten, že rating je veľmi nákladná záležitosť rozumej 60 až 100 000 €. Pri malých emisiách, ako je táto, sa emitentovi rating neoplatí. Výsledkom však je skutočnosť, že investori “nevedia, čo kupujú”. Nemajú možnosť posúdiť kreditné riziko na základe ratingu.

Našťastie od minulého roku máme na Slovensku nezávislý Scoring korporátnych dlhopisov. Pravidlá scoringu pripravila Asociácia obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s pepp.sk. Viac o scoringu sa dočítate tu:

Dlhopisy VVS

"Stredne riziková investícia“

Spočítal som teda, ako vychádza kreditné score dlhopisu Voda spieva I. od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, podľa metodológie AOCP.

Výsledné score +10,5 bodu, je na slovenské pomery atraktívne. +10,5 bodu zaraďuje emisiu dlhopisov na hornú hranicu kategórie „stredne riziková investícia“. Spomedzi vyše 40 aktuálne hodnotených emisií na slovenskom trhu dlhopisov, by sa emisia VVS VODA SPIEVA I., zaradila medzi tri kreditne najkvalitnejšie emisie slovenskom trhu domácich korporátnych dlhopisov.

Podrobný 4-stranový dokument, ako bol vypočítaný scoring dlhopisov VVS VODA SPIEVA I. nájdete v linke tu: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť, scoring dlhopisu podľa AOCP

Aký je férový výnos pre dlhopisy VVS?

Férový výnos dlhopisu pre investora je súčtom “bezrizikového” výnosu a rizikovej prirážky.

Za bezrizikový výnos považujme 20 ročné slovenské štátne dlhopisy. Tie sa aktuálne obchodujú s výnosom okolo 4,2%. (Pre aktuálne výnosy si kliknite sem.)

Určenie férovej rizikovej prirážky je pomerne náročné. Spoločnosť s finančnými ukazovateľmi ako má VVS a so strategickou dôležitosťou pre štát, by dostala rating niekde na prelome špekulatívneho a investičného pásma okolo BB+/BBB-. (Toto prosím vnímajte iba ako môj skromný osobný názor.) Zároveň, VVS je z právneho hľadiska súkromná a neštátna akciová spoločnosť. Skutočnosť, že je vlastnená obcami a mestami, ju však v terminológii inštitucionálnych investorov robí “kvázi-štátnou” spoločnosťou, čo pozitívne vplýva na kreditné hodnotenie.

V čase vydania tejto recenzie sa “spread”, teda riziková prirážka na dlhopisoch s BB ratingom pohybuje na úrovni 2,5% (August 2023. Aktuálnu úroveň nájdete tu: ICE BofA BB US High Yield Index Option-Adjusted Spread).

Riziková prirážka na dlhopisoch s BBB ratingom pohybuje na úrovni 1,53% (August 2023. Aktuálnu úroveň nájdete tu: ICE BofA BBB US Corporate Index Option-Adjusted Spread).

Riziková prirážka, teda prémia nad bezrizikový výnos, ktorú požadujú investori pri kúpe dlhopisov s ratingom BB je momentálne 2,5% a s ratingom BBB je 1,53%.

Férový výnos pre dlhopisy VVS je tak niekde medzi 5,73% a 6,70%.

Keby mali dlhopisy rating BB (vyšší neinvestičný rating), investori by požadovali výnos aspoň 6,7%. Ak by sme VVS považovali za emitenta s ratingom BBB (nižší investičný rating), stačilo by investorom  5,73%. To je veľmi široký Rozptyl. Žiaľ sme presne v tej situácii, kde nám rating naozaj chýba.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Kúpil by som si dlhopisy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako drobný investor?

Pravdepodobne áno. Na vysvetlenie je potrebné dotknúť sa témy úrokového rizika:

Úrokové riziko je riziko zmeny úrokových sadzieb.

Ľudskou rečou povedané: Predstavte si, že si otvoríte v banke termínovaný vklad na 5 rokov za 4% ročne. O pol roka sa úrokové sadzby zmenia a banka už ponúka rovnaký vklad výnosom 5%. Váš starý vklad, so štvorpercentným výnosom, už nie je taký atraktívny. Má nižšiu hodnotu, keďže dnes by ste už rovnaký vklad urobili s vyšším výnosom.

Keďže každé riziko je zároveň príležitosť, predstavme si opačnú situáciu. Úrokové sadzby klesli a na termínovaných vkladoch v banke už ponúkajú iba 3% ročne. Vy budete chodiť vysmiaty, lebo ste si zafixovali štvorpercentný výnos až do konca splatnosti vašeho termínovaného vkladu.

Dôvod, prečo by som si takýto dlhopis kúpil je, že by ma lákala možnosť, zafixovať si na 20 rokov 6% výnos od emitenta so stabilným cashflow a monopolnou pozíciou. Predpokladám, že úrokové sadzby sú blízko ich vrcholu, čoskoro sa ustálila a neskôr opäť klesnú. Mne zostane zafixovaný 6% výnos. To znie fajn.

Riziko s ktorým by som sa musel zmieriť, je riziko likvidity.

Riziko likvidity je pri dlhopisoch riziko, že dlhopis nedokážem predať dostatočne rýchlo a za férovú cenu, keby som peniaze nevyhnutne potreboval pred splatnosťou dlhopisu.

Dlhopis bez listingu na burze bude len ťažko predajný. Preto by som do dlhopisu investoval iba taký objem peňazí, o ktorom viem, že ich nebudem 20 rokov potrebovať. Stačí mi poberať pravidelnú “rentu” vo forme vyplácaného kupónu.

Kúpil by som si dlhopisy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako inštitucionálny investor?

Tu som už menej presvedčený, že odpoveď by bola “áno”. Ako inštitucionálny investor mám oveľa širšie možnosti na investovanie, v porovnaní s drobným investorom. Mám k dispozícii dlhopisy z celého sveta a takisto paletu nástrojov, ako pracovať s rizikami, ktoré nie sú dostupné drobným investorom.

Na druhej strane, keby som bol slovenský, prípadne stredoeurópsky správca dôchodkových aktív, emisia VVS by mi sadla ako “riť na šerbel”. (Sorry za expresívny výraz.) Na Slovensku a aj v širšom regióne je totiž veľký nedostatok dlhopisov od adekvátnych emitentov s dlhou duráciou.

Takže ako DDS-ka, DSS-ka by som 20 ročný dlh VVS za 6% kúpil s radosťou. Ako inštitucionálnemu investorovi s kratším investičným horizontom, by mi bolo 6% málo. Najmä vzhľadom chýbajúci Rating a potenciálne mizernú likviditu.

Otázky nákupu dlhopisov VVS Voda spieva I. je však v tejto chvíli len teoretická. V praxi sú tieto dlhopisy emitované tak, že si ich môžu kúpiť iba akcionári spoločnosti, teda mestá a obce. Horeuvedené teda platí v prípade, keby VVS prišla na trh s verejne dostupnou emisiou dlhopisov.

Chcete odoberať užitočné informácie zo sveta investovania a dôchodkov emailom?
Marketingové povolenie (GDPR). Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Vymenil by som dlhopis za akcie v rámci ponúkaného programu, ak by som bol v pozícii akcionára ako obec/mesto?

Odpovedám “áno” s najväčšou mierou presvedčenia z troch uvedených odpovedí (drobný investor / inštitucionálny investor / obec) a vysvetlím prečo.

VVS nie je práve zisková firma. Má síce vysoký obrat a generuje aj slušnú EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou), ale čistý zisk negeneruje. VVS má teda pomerne slušné ukazovatele zadlženosti (napr. čistý dlh / EBITDA, Podiel dlhu k vlastnému imaniu), ale ukazovatele rentability sú biedne (napr. návratnosť vlastného kapitálu, či návratnosť aktív).

Nízka ziskovosť je spôsobená na jednej strane rastúcimi mzdovými nákladmi a vysokými odpismi a na strane druhej, charakterom biznisu. VVS má síce monopolné  postavenie na trhu, avšak nemajú možnosť trhovo určovať ceny. Ceny vodného a stočného určuje ÚRSO a podľa všetkého ich určuje tak, že akcionárom žiadny zisk nezostáva.

Takáto situácia priam predurčuje investora byť radšej v pozícii veriteľa ako v pozícii akcionára spoločnosti. Zároveň, vlastníctvo dlhopisu možno vo všeobecnosti považovať za menej rizikové ako vlastníctvo akcie.

Výmena akcií za dlhopisy tak vyzerá ako zmysluplný krok, otázny je iba pomer akcií k dlhopisom pri prípadnej výmene.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

1 dlhopis = 1 akcia?

Podľa informácií dostupných z médií a na základe priameho kontaktu s emitentom je zrejmé, že akcionári môžu kúpiť dlhopisy za hotovosť alebo vymeniť za akcie. Zároveň podstatný fakt je, že proces výmeny je dvojsmerný. Pri splatnosti dlhopisu sa akcionárom majú ich akcie vrátiť späť. Zároveň, emitent má “put opciu”, teda právo predčasne predať akcie a vykúpiť dlhopisy a aj súčasný akcionár má “call opciu”, teda právo predať dlhopisy a požiadať o spätný predaj akcií a to aj v priebehu 20 rokov pred splatnosťou dlhopisu.

Je 13,28 EUR férová hodnota akcie VVS?

VVS ponúka akcionárom možnosť výmeny 1 akcie za 1 dlhopis v nominálnej hodnote 13,28 EUR. 1 akciu VVS tak sama spoločnosť ocenila na 13,28 EUR.

Oceňovanie firiem je téma ďaleko za hranicami tejto recenzie. Preto nasledovné riadky vnímajte ako “back of the envelope” analýzu (z angl. “analýza na zadnej strane poštovej obálky”) s veľkým priestorom na nepresnosti.

Základné údaje VVS, a.s. za rok 2022
Počet akcií6 995 066
Vlastné imanie260 136 053€
Účtovná hodnota jednej akcie (Book value per share)37,19€
Ebitda29 554 720€
Čistý dlh58 931 176€

Hodnota jednej akcie podľa ukazovateľa P/BV, teda násobku book value (účtovnej hodnoty)

Podľa analýzy Kroll, LLC sa Európske spoločnosti v segmente distribúcie elektriny, plynu a vody obchodujú za pomer ceny k účtovnej akcie 1,7-násobok. To je mediánová hodnota spomedzi 30 obchodovaných spoločností.

Preto 1,7 x 37,19€ = 63,22€ by bola stredná hodnota akcie VVS ak by bola obchodovaná na burze, podľa ukazovateľa P/BV

Hodnota jednej akcie podľa ukazovateľa EV/EBITDA (Enterprise multiple)

Enterprise Multiple = EV/EBITDA
kde:
EV = Enterprise Value = Market capitalization + total debt−cash and cash equivalents = trhová hodnota + čistý dlh

Podľa analýzy Kroll, LLC sa Európske spoločnosti v segmente distribúcie elektriny, plynu a vody obchodujú v priemere za EV/EBITDA okolo 11-násobku.

Podrobnejšia analýza servera Statista hľadí na tento podnikateľský segment detailnejšie. Podľa nej sa globálne spoločnosti v segmente distribúcie vody v posledných rokoch obchodujú v priemere za 11 až 13 násobok EV/EBITDA.  Spoločnosti v segmente “Enviromental and waste Services” (čističky, kanalizácie) sa v posledných rokoch obchodujú v priemere za 11 až 15 násobok EV/EBITDA.

Ak by sme si teda zobrali dolnú hranicu 11-násobku EV/EBITDA, vyšla by nám hodnota jednej akcie na úrovni 55€.

55€ by bola odhadovaná hodnota akcie VVS podľa ukazovateľa EV/EBITDA, ak by bola obchodovaná na burze.

Akcie VVS však majú výrazne obmedzenú prevoditeľnosť. Ako to vplýva na hodnotu akcie?

Skutočnosť, že akcie VVS nie sú verejne obchodovateľné a ich prevoditeľnosť je obmedzená má zásadne negatívny vplyv na hodnotu akcie. Dokonca akcie VVS ani nie sú v dematerializovanej (elektronickej) podobe, ale sú to listinné akcie. Akcionármi sú mestá a obce, v ktorých VVS pôsobí a v ktorých môže prevádzkovať vodovodnú alebo kanalizačnú sieť a poskytuje svoje služby.

S vlastníctvom akcií sú spojené tri základné práva, podieľať sa
- na riadení spoločnosti,
- na zisku a likvidačnom zostatku
- hlasovacie práva

Mám pocit, že v médiách sa právo hlasovať v súvislosti s VVS preceňuje. Pritom, pre drobných investorov právo podieľať sa na riadení spoločnosti a hlasovacie práva majú obvykle nulovú hodnotu. Ovplyvniť dianie v akciovej spoločnosti, kde vlastním nula celá niečo percenta akcií je nereálne. Investorov primárne zaujíma právo na podiel na zisku, teda na dividendu. A zmysel dáva spájanie sa drobných akcionárov formou rôznych formálnych alebo aj neformálnych klubov akcionárov.

Keď sa však pozriem na rok 2021, teda na najziskovejší rok spoločnosti za posledných 7 rokov, VVS vyprodukovala zisk 29 centov na akciu. Akciový trh oceňuje podobné spoločnosti 12,8-násobkom ročného zisku. Ak by sme na akcie VVS pozerali optikou pomeru k zisku za rok 2021 (čo neodporúčam), mala by jedna akcia hodnotu iba 3,73€.

Dve cesty, ako akcionári VVS dostanú hodnotu za svoje akcie.

Prvá a komerčne, trhovo logická cesta je cesta na burzu alebo do rúk strategického vlastníka. To by malo zmysle samozrejme len v prípade paralelného uvoľnenia regulácie cenotvorby tak, aby VVS produkovala primeraný zisk pre akcionárov. V súčasnosti nikomu nepredajné akcie, v rukách miest a obcí, by tak dosiahli svoju trhovú hodnotu 55 - 63€ na akciu, pri predaji strategického balíka ešte viac. Sociálne a politicky toto nie je v najbližších rokoch reálne. Avšak myslime v horizonte 10 - 20 rokov.

Druhá aktuálna cesta je dočasná výmena akcií za dlhopisy.

Za predpokladu, že je zmluvne, právne kvalitne zabezpečený proces výmeny akcií za dlhopisy ako obojsmerný, teda obce a mestá budú mať v budúcnosti možnosť získať akcie späť za rovnakú cenu, ako ich dnes predajú, je výmena akcií za dlhopisy veľmi zmysluplný krok pre súčasných držiteľov akcií. Vymenia aktuálne nízko hodnotné akcie za dlhopis so stabilným a predvídateľným cash flow. Zároveň im zostane možnosť vrátiť sa do pozície akcionára v budúcnosti.

Disclaimer: vychádzam z verejne dostupných informácií a z informácií priamo od VVS. Nemal som možnosť vidieť zmluvnú dokumentáciu, ktorá by spomínané právo spätnej výmeny zakladala.

Trochu konšpirácií na záver možno ovládnuť VVS?

S vlastnými akciami, ktoré emitent nadobudne, sa nedá hlasovať.
Čiste teoreticky, keby všetci vymenili akcie za dlhopisy iba Košice nie, tak Košice ovládnu VVS? Ešte lepšie, keby všetci vymenili iba Ubľa nie, tak Ubľa ovládne VVS? Nie. V prvom rade akcií má VVS vydaných 6 995 066 a dlhopisov bude podľa prospektu maximálne 3 012 048. Takže všetci svoje akcie za dlhopisy nevymenia.

Preto by som skôr odporučil emitentovi už vopred určiť pravidlá, čo v prípade “oversubscription”. Ako postupovať v prípade, ak bude záujem o dlhopisy väčší, ako je ich množstvo v ponuke. Rovno si aj odpoviem: treba v takom prípade alokovať dlhopisy pro-rata, teda každému záujemcovi krátiť alokáciu (počet vymenených dlhopisov) proporcionálne.

Zároveň mi dáva zmysel, aby si obce a mestá, ktoré sú v Klube akcionárov VVS, ponechali vždy aspoň jednu akciu. Zachovajú si tak aspoň nepriamy vplyv na spoločnosť prostredníctvom Klubu akcionárov VVS.

A pre zaujímavosť, samotný klub akcionárov navrhuje limitovať maximálny počet hlasov akcionára ako ochranu pred ovládnutím vodární. Viac v článku tu: https://www.klubakcionarov.sk/limitacia-hlasov-ako-obrana-proti-ovladnutiu-slovenskych-vodarni/

Použité zdroje informácií

Finstat.sk

Statista - Average EV/EBITDA multiples in the energy & environmental services sector worldwide from 2019 to 2023, by industry
Statista - Global: EV/EBITDA energy & environment 2023

Kroll, LLC -  Industry Multiples in Europe Q4 2022

Klub akcionárov VVS je združením miest a obcí, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) a jej oficiálnym partnerom. Jedným z hlavných cieľov Klubu akcionárov VVS je koordinácia záujmov akcionárov VVS, a.s. a presadzovanie riešení prínosných nielen pre akcionárov ale aj samotnú spoločnosť VVS, a.s. Klub v súčasnosti zastupuje 72% akcionárov VVS, s podielom viac ako 51 % na základnom imaní VVS. Viac na www.klubakcionarov.sk

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa venuje výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám. Viac na www.vodarne.eu

Chcete poradiť s investovaním? Pošlite nám správu, radi pomôžeme 🙂

Máte otázku? Super!

Som Roland Vízner, investor, tvorca investičných stratégií a zakladateľ portálu o investíciách, dôchodkoch a finančnej gramotnosti pepp.sk

Pomáham bežným ľuďom zorientovať sa v investovaní, tvorbe a zveľaďovaní bohatstva. Píšem o tom, čo ma baví. Investovanie, nehnuteľnosti, financie a cestovanie. Ak chcete vidieť moje ďalšie príspevky, prihláste sa na odber noviniek, prepojme sa cez sociálne siete LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár.

Ďakujem, Roland Vízner


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.