Dlhopisy sa vracajú do módy. Pomer výnosu a rizika je opäť zaujímavý.

V tomto článku sa dočítate: čo sú dlhopisy, štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy. Pozrieme sa na j&t dlhopisy, penta dlhopisy aj dlhopisy privatbanka. Globálne zhodnotíme aké výnosy možno očakávať od dlhopisov so neinvestičným ratingom alebo od dlhopisov z rozvíjajúcich sa krajín. Povieme si ako kúpiť dlhopis, kedy dlhopis radšej nekúpiť a či nie je lepšie diverzifikovať prostredníctvom dlhopisových ETF.

Čítate 2. update článku, ktorý prvý krát vyšiel začiatkom októbra 2022.
Dáta sú aktualizované k 26. 6. 2023 

Obsah:

 1. Prečo dlhopisy práve teraz?
 2. Slovenské korporátne dlhopisy vs. globálne dlhopisové ETF
 3. Aký výnos môžme realisticky očakávať od jednotlivých kategórií dlhopisov?
 4. EUR High Yield korporátne dlhopisy
 5. Globálne High Yield korporátne dlhopisy
 6. Emerging markets dlhopisy
 7. Očakávané výnosy z troch kategórií globálnych dlhopisov
 8. Slovenské korporátne dlhopisy
 9. Ako kúpiť dlhopis, kedy nekúpiť a ako kúpiť dlhopisové ETF
 10. Dobrý tip: Dlhopisová stratégia v EIC - široko diverzifikovaná investitícia do dlhopisových ETF

Prečo dlhopisy práve teraz?

Rok 2022 sa začal cenovým masakrom tak na akciách ako aj na dlhopisoch. V USA v januári došlo k pomerne výraznej zmene v očakávaniach. Americká centrálna banka (FED ) si uvedomila, že inflácia nebude dočasná a oznámila, že úrokové sadzby bude zvyšovať viac a dynamickejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Ruskom rozpútaná vojna na Ukrajine následne pridala ďalší tlak na infláciu. Úrokové sadzby rástli, dlhopisy klesali.

Koncom septembra 2022 som napísal, že je už veľká časť očakávaného rastu úrokových sadzieb zohľadnená v cenách dlhopisov a že "Je čas aby sa dlhopisy vrátili do módy!"

Dnes, koncom júna 2023, stále platí, že dlhopisy do portfólia patria.

Slovenské korporátne dlhopisy vs. globálne dlhopisové ETF

Pokiaľ na Slovensku povieme "dlhopisy" treba si ich hneď rozdeliť na dve kategórie:

 1. Slovenské korporátne dlhopisy
  a
 2. Globálne dlhopisy, pri ktorých môžeme ďalej uvažovať o podkategóriách
  - štátne vs. korporátne
  - s investičným ratingom vs. so špekulatívnym ratingom
  - v tvrdých menách vs. v lokálnych menách
  - Americké dlhopisy vs. Európske a iné oblasti sveta
  - inflačné vs. s pevným kupónom vs. s pohyblivým kupónom vs. konvertibilné dlhopisy

V tomto článku sa budem najprv venovať dlhopisom globálnym.

Dva hlavné rozdiely v investovaní priamo do Slovenských korporátnych dlhopisov a investovaní do globálnych dlhopisov prostedníctvom ETF sú diverzifikácia a likvidita.

Pokiaľ nakupujete Slovenské korporátne dlhopisy, požičiavate peniaze konkrétnym firmám. Mať 5000€ v jednom dlhopise znamená, že ak sa firma dostane do problémov a defautne, pravdepodobne prídete o všetko.

Naopak, pri investovaní prostedníctvom ETF fondov sa vašich 5000€ rozloží medzi niekoľko stoviek firiem. Preto prípadný krach niekoľkých z nich Vás o peniaze nepripraví. Investovanie do dlhopisov prostredníctvom ETF fondov má teda jasnú výhodu v diverzifikácii.

Likvidita pri ETF fondoch je každodená, obchodujú sa na veľkých burzách a obchodné obraty sú obvykle vysoké. Predať 5000 Eurovú investíciu v ETF fonde je záležitosť pár minút alebo jedného dňa. Predať Slovenský korporátny dlhopis môže a nemusí byť problém. Kým je firma zdravá, dlhopis si kupcu nájde. Akonáhle máte v rukách problémový dlhopis, máte problém. Nikto ho nebude chcieť a ak, tak len za hlboko zníženú cenu.

 

Kreditné riziko je riziko, že mi ten, komu som peniaze požičal (emitent dlhopisu) nebude schopný v čase splatnosti dlhu svoj dlh vrátiť.

Úrokové riziko je riziko zmeny hodnoty dlhopisu (akéhokoľvek aktíva s pevne stanoveným výnosom) pri zmene trhových úrokových sadzieb. Rast trhových úrokových sadzieb spôsobuje pokles cien dlhopisov a pokles trhových úrokových sadzieb spôsobuje rast cien dlhopisov.

 

Aký výnos môžme realisticky očakávať od jednotlivých kategórií dlhopisov.

Akékoľvek investičné aktívum možno popísať trom základnými charakteristikami: výnos, riziko, likvidita a netreba zabudnúť na diverzifikáciu.

V prípade globálnych dlhopisov počítam s tým, že investujeme prostredníctvom indexových dlhopisových ETF. Takže:

 1. Likvidita je vysoká a vašu investíciu viete predať kedykoľvek.
 2. Rizík existuje viacero. Základné sú kreditné a úrokové riziko. Kreditné riziko je pomerne zrozumiteľné z histórie. Vieme aké percento firiem čo vydali dlhopisy sa v minulosti dostalo do problémov so splatením (default) a vieme pravdepodobnosť ich defaultu aj rozdeliť podľa ratingov. Pri úrokovom riziku vieme pomenovať možné scenáre a vypočítať jeho vplyv na ceny dlhopisov.
 3. Diverzifikácia je zabezpečená investovaním prostredníctvom ETF. Dlhopisové ETF rozkladjú riziko medzi stovky emitentov dlhopisov a tak ani prípadný default niekoľkých emitentov v portfóliu ETF nemá zásadný vplyv na výslednú výkonnosť investície.
 4. Výnos. Pri akciách či komoditách je odhadovanie budúceho výnosu skôr kombináciou zbožných želaní, histórie a čítania čajových lístkov. Pri dlhopisoch je to však pomerne jednoduché. Presne poznáme výšku kupónov, ceny dlhopisov, duráciu a pravdepodobnosti občasného neúspechu. Odhadu výnosov s venujem v nasledovných riadkoch.

 

Čo sú "high yield" dlhopisy. High yield preložené z angličtiny znamená vysoký výnos. Teda sú to dlhopisy s vysokým výnosom. Voľný preklad však nie je presná definícia. Za high yield sa považujú všetky dlhopisy, ktoré nemajú investičný rating. Teda dlhopisy s ratingom BB+ a nižším. Pre high yield dlhopisy sa často používa skratka HY.

 

EUR High Yield korporátne dlhopisy

Výnos z EUR high yield dlhopisov je momentálne 7.6%. To je vážený priemer všetkých výnosov do splatnosti z dlhopisov zahrnutých v  "iBoxx® EUR Liquid High Yield index" po odpočítaní nákladov vnútri ETF.  Niektoré spoločnosti sa vša môžu dostať do problémov a prípadne aj defaultnúť (nebyť schopné splatiť svoje záväzky načas). Vzhľadom na mix a ratingov v tomto indexe by som expertne odhadol "default factor" na -0,8%.

Neutrálny scenár (60% pravdepodobnosť):

Ak sa do roka nič nezmení, bude výnos ETF blízky +6.8%.

Pesimistický scenár (20% pravdepodobnosť):

Otázka samozrejme je: na koľko môžu dlhopisy klesnúť na cene kvôli rastúcim úrokovým sadzbám? Preto je podstatné poznať aká je durácia portfólia (Duration) - 2.8 roka. Ak by 3 ročné Eurové úrokové sadzby stúpli o 1% viac ako sa dnes očakáva, tak by ceny dlhopisov v indexe klesli o cca 2.8%.

Pesimistické očakávanie výnosu z ETF zameraných na EUR high yield dlhopisy sa rovná +6,8% - 2,8% = +4%

Optimistický scenár (20% pravdepodobnosť)

Ak by 3 ročné úrokové sadzby klesli o 1% oproti dnešným očakávaniam, tak by ceny dlhopisov v indexe stúpli o cca 2.8%.

Optimistické očakávanie výnosu z ETF zameraných na EUR high yield dlhopisy sa preto rovná +6.8% + 2.8% = 9,6% p.a.

Príkladom ETF z kategórie EUR high yield, ktoré používam pri budovaní portfolia klientov, sú:
 1. Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C
 2. iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Globálne High Yield korporátne dlhopisy

Výnos z globálnych high yield dlhopisov je momentálne 7,7% v USD. To je vážený priemer všetkých výnosov do splatnosti z dlhopisov zahrnutých v "Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable" index po odpočítaní nákladov vnútri ETF.  Niektoré spoločnosti sa vša môžu dostať do problémov a prípadne aj defaultnúť (nebyť schopné splatiť svoje záväzky načas). Vzhľadom na mix a ratingov v tomto indexe by som expertne odhadol "default factor" na -0,8%.

Neutrálny scenár (60% pravdepodobnosť)

Ak sa do roka nič nezmení, bude výnos ETF investujúcich do globálnych high yield dlhopisov blízky +7,7 - 0,8 = 6,9%.

Pesimistický scenár (20% pravdepodobnosť)

Otázka samozrejme je na koľko môžu dlhopisy klesnúť na cene kvôli rastúcim úrokovým sadzbám. Preto je podstatné poznať aká je durácia portfólia (Duration) - 3,7 roka. Ak by 4 ročné úrokové sadzby stúpli o 1% viac ako sa dnes očakáva, tak by ceny dlhopisov v indexe klesli o cca 3,7%.

Pesimistické očakávanie výnosu ETF investujúcich do globálnych high yield dlhopisov sa rovná +6,9% - 3,7% = +3,2%

Optimistický scenár (20% pravdepodobnosť)

Ak by 4 ročné úrokové sadzby klesli o 1% oproti dnešným očakávaniam, tak by ceny dlhopisov v indexe stúpli o cca 3,7%.

Optimistické očakávanie výnosu z ETF zameraných na Global High Yield dlhopisy sa preto rovná +6,9 + 3,7 = +10,6% p.a.

Príkladom ETF, ktoré používam pri budovaní portfolia klientov je:

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

 

Čo sú "emerging markets"? Preložené z angličtiny to znamená rozvíjajúce sa trhy. Vo všeobecnosti ide o ekonomiku, ktorá nie je príliš bohatá, nie je príliš chudobná a nie je príliš uzavretá voči zahraničnému kapitálu. Bohaté krajiny, u nás vnímané ako "západné", sú krajinami rozvinutými, v investočnom žargóne "developed markets". To je ten západ, ktorý nie a nie dobehnúť. Príliš chudobné sa označujú ako "frontier" alebo okrajové trhy. Emerging markets, v skratke EM, sú teda typicky Čína, India, Brazília, Mexiko, Indonézia, Krajiny strednej Európy a podobne.

 

Emerging markets dlhopisy

Priemerný výnos do splatnosti 7,2% v USD
Priemerná Durácia 7,7

Výnos z ETF zameraných na Emerging Market dlhopisy je momentálne okolo 7,2% p.a. v USD. To je priemer všetkých výnosov do splatnosti z dlhopisov v indexe FTSE Emerging markets Government and Gov`t related bond select index po odpočítaní nákladov vnútri ETF.

Niektoré krajiny sa vša môžu dostať do problémov a prípadne aj defaultnúť (nebyť schopné splatiť svoje záväzky načas). Vzhľadom na mix krajín a ratingov v tomto indexe by som expertne odhadol "default factor" na -0,6%.

Neutrálny scenár (60% pravdepodobnosť)

Ak sa do roka nič nezmení s úrokovými sadzbami, očakávajte od tejto kategórie aktív ročný výnos z ETF zameraných na Emerging Market dlhopisy blízky +6,6%

Pesimistický scenár (20% pravdepodobnosť)

Otázka samozrejme je na koľko môžu dlhopisy klesnúť na cene kvôli rastúcim úrokovým sadzbám. Preto je podstatná durácia (Duration) 7,7 roka. Ak by 5 - 10 ročné úrokové sadzby na amerických štátnych dlhopisoch stúpli o 1% viac ako sa dnes očakáva, tak by ceny dlhopisov v indexe klesli o cca 7,7%.

Pesimistické očakávanie výnosu z ETF zameraných na Emerging Market dlhopisy sa rovná +6,6% - 7,7% = -0,9%

Optimistický scenár (20% pravdepodobnosť)

Ak by 5 - 10 ročné úrokové sadzby na amerických štátnych dlhopisoch klesli o 1% oproti dnešným očakávaniam, tak by ceny dlhopisov v indexe stúpli o cca 7,7%.

Optimistické očakávanie ročného výnosu z ETF zameraných na Emerging Market dlhopisy sa rovná +6,6% + 7,7% = 14,3% p.a.

Marketingové povolenie (GDPR). Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Očakávané výnosy z troch kategórií globálnych dlhopisov (June 2023)

ScenárPravdepodobnosť€ HY dlhopisyGlobal HY dlhopisy unhedged in $Global HY dlhopisy hedged in €EM dlhopisy unhedged in $EM dlhopisy hedged in €
Neutrálny60%6,8%6,9%5,2%6,6%4,9%
Pesimistický20%4%3,2%1,5%-0,9%-2,2%
Optimistický20%9,6%10,6%8,9%14,3%12,6%
Vážený6,8%6,9%5,2%6,6%5,0%

 

Čo sa zmenilo za 8 mesiacov:

 • Výnosy mierne stúpli.
 • Durácie mierne klesli. Tým mierne kleslo aj úrokové riziko investovania do dlhopisových ETF.
 • Prehodnotil som moje osobné váhy jednotlivých scenárov. Ak v októbri 2022 mal pesimistický scenár 30% a optimistický iba 10%, v Júni 2023 dávam obom scenárom rovnakú pravdepodobnosť.

Lepší výnos, menšie riziko a relatívne lepší výhľad do budúcnosnosti robia z dlhopisových ETF naďalej atraktívnu investíciu. Očakávaný výnos na najbližší to 5 - 7% p.a. osobne považujem za atraktívny.

 

Očakávané výnosy z troch kategórií globálnych dlhopisov (Oct 2022)

Pre porovnanie v článku ponechávam aj tabuľku očakávaných výnosov z októbra 2022.

 

Scenár

Pravdepodobnosť€ HY dlhopisyGlobal HY dlhopisy unhedged in $Global HY dlhopisy hedged in €EM dlhopisy unhedged in $EM dlhopisy hedged in €
Neutrálny60%5,60%5,90%4,30%6,40%4,80%
Pesimistický30%2,35%1,40%-0,20%-1,50%-3,10%
Optimistický10%8,85%10,40%8,80%14,30%12,70%
Vážený4,95%5,00%3,40%4,82%3,22%

Slovenské korporátne dlhopisy

Ak si kúpite dlhopisové ETF, kúpou jedného ETF sa vaša investícia rozdelí medzi stovky dlhopisov. Ak si kúpite Slovenský korporátny dlhopis, požičali ste peniaze jednej firme. Princípu diverzifikácie, teda nedávať všetky vajíčka do jedného košíka, snáď všetci rozumieme. Rozdiel je podobný ako keĎ si pri akciách kúpite európske akciové ETF alebo si nakupujete jednotlivo akcie Siemens, VW, Unicredit.

Pri investovaní do Slovenských korporátnych dlhopisov vrele odporúčam spraviť si najpr domácu úlohu a firmu, ktorej požičiavate, si dobre preklepnúť. Na našej webstránke nájdete niekoľko článkov a príkladov ako na to.

1. Začal by som pochopením, čo je skóring

Korporátne dlhopisy na Slovensku, kreditné riziko a Scoring

2. Pozrel sa na dva konkrétne príklady vyhodnotenia kreditného rizika emitenta dlhopisov

Dlhopisy skupiny Penta. Recenzia investičnej príležitosti.

Download: Mint Metropolis scoring podľa AOCP

Ako kúpiť dlhopis, kedy nekúpiť a ako kúpiť dlhopisové ETF

Ako kúpiť Slovenské korporátne dlhopisy

Pokiaľ hovoríme o Slovenských korporátnych dlhopisoch na ich kúpu budete potrebovať účet v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi. Najktívnejšie banky na trhu dlhopisov sú Privatbanka a J&T Banka, ktoré prinášajú na trh najmä dlhopisy spoločností patriacich do ich finančných skupín. Aktívna v domácich dlhopisoch je aj Slovenská Sporiteľňa.

Kedy dlhopis nekúpiť

Ak máte pochybnosti o emitentovi, dlhopis nekupujte. Je dôležité si uvedomiť, že dlhopis je pôžička a ak sa emitent dlhopisu (firma čo vydala dlhopis) dostane do finančných problémov, môžete prísť o všetko. Využite skóring publikovaný pepp.sk a Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi a posúďte rizikovosť dlhopisu (viď linky na články vyššie).

Ako kúpiť dlhopisové ETF

Na ich kúpu ETF budete takisto potrebovať účet v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi. Odporúčam pozrieť si nasledovné dva články, ktoré Vás zorientujú v problematike "Ako vybrať ETF tak aby ste z výnosu nemuseli platiť dane" a "Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať".

Ako vybrať ETF?

Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať bez starostí

Dlhopisová stratégia v EIC

Jedna zo skvelých možností je využiť dlhopisovú stratégiu v EIC. Stratégia je kombináciou viacerých ETF, takže zabezpečuje veľmi širokú diverzifikáciu medzi viacero typov dlhopisových ETF. Stratégia "Solídne dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR" napríklad investuje globálne do tu spomínaných dlhopisov s vysokým výnosom a dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín.

Pepp.sk Solídne dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR

Chcete poradiť s investovaním? Pošlite nám správu, radi pomôžeme 🙂

Zostaňme v kontakte

Máte otázku? Super! Využite prosím formulár na konci článku, prípadne sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook.

Ďakujem

Roland Vízner

 


2 Comments

Mira · 10. marca 2023 at 22:08

Dobry den, chcem sa opytat, na Slovensku sa statne dlhopisy nikde nedaju kupit, vsak? Ja som zatial nasla jedinu moznost: otvorit ucet v Interactive Brokers a kupit ich tam. (Zaujimaju ma nemecke statne dlhopisy.) Ako sa vynosy z cudzich statnych dlhopisov zdanuju, prosim? a) v pripade vyplatenych dividend a b) v pripade plusoveho rozdielu medzi cenou za aku ho kupim a za aku ho predam. Dakujem vopred.

  Roland Vízner · 2. apríla 2023 at 15:50

  Dlhopisy kúpite cez banky napr. JT, Privat, Tatra, Sporka, prípadne cez obchodníkov s cennými papiermi.
  Interactive Brokers som v praxi neskúšal.

  Štátne dlhopisy – Zdaňovanie (slovenská FO):
  1. Kapitálový výnos
  1a Ak ich držíte do splatnosti 19% daň + 14% zdravotné odvody
  1b Ak ich predáte pred splatnosťou 19%/25% daň + 14% zdravotné odvody … avšak štátne dlhopisy sú takmer vždy na burze, takže pri držbe dlhšej ako rok a predaji pred splatnosťou – oslobodené od dane.

  2. Výnos z vyplateného kupónu (t.j. nie dividenda)
  19% daň + 14% zdravotné odvody

  Takže štátne dlhopisy nekupujte. Neoplatí sa kvôli zdaneniu a odvodom.
  Radšej si kúpte ETF, ktoré investuje do štátnych dlhopisov a výnosy nevypláca ale akumuluje.
  Napr: Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C, ISIN LU0643975161, Ticker X03G

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.