Scoring dlhopisu podľa Score-Card Asociácie Obchodníkov s Cennými Papiermi

Predmetom tohto scoringu je:
Dlhopis Mint Metropolis, s pevným úrokovým výnosom 4,75 % p.a., v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 12 000 000 EUR splatný v roku 2024, ISIN SK4000020053, ktorých emitentom je spoločnosť Mint Metropolis a. s., so sídlom Zámocká 7074/32, 81101 Bratislava, IČO: 54 112 630.

Scoring Dlhopisu Mint Metropolis si môžete stiahnuť po zadaní nasledovných údajov a vyjadrení súhlasu s marketingovou komunikáciou:

Neposielame žiadny spam. Len hodnotné informácie zo sveta investovania a dôchodkov. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.