Pepp.sk Solídne dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR

Kľúčové charakteristiky Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont – 3 roky. Pre fyzické osoby rezidentov SR je zisk (príjem z predaja) od dane z príjmov je oslobodený. Nulové … Čítať ďalej Pepp.sk Solídne dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR