Ako funguje štvorpilierová kalkulačka dôchodkov na výpočet dôchodku z hrubej mzdy a návod na použitie dôchodkovej kalkulačky.

Naša dôchodková kalkulačka môže byť skvelým pomocníkom. Vďaka sile matematiky a štatistiky umožní Vám alebo Vašim klientom "spoznať zajtrajšok" a zistiť, aký dôchodok Vás čaká o 20 či 30 rokov. V tomto článku prinášame návod na použitie a odpovede na často kladené otázky ohľadom fungovania kalkulačky. Výpočet dôchodku z hrubej mzdy je rýchly a čím viac informácií kalkulačke poskytnete, tým je presnejší.

Obsah článku

 1. Návod na použitie kalkulačky
 2. Ako funguje kalkulačka dôchodkov
 3. Demografický model
 4. Makroekonomické trendy - inflácia a rast miezd
 5. Očakávané výnosy z investícií
 6. Politický model a udržateľnosť deficitu Sociálnej Poisťovne
 7. Priestor na ďalšie zlepšovanie

 

Návod na použitie dôchodkovej kalkulačky (Výpočet dôchodku z hrubej mzdy)

Ak čítate tento článok, pravdepodobne Vás zaujala naša užívateľsky jednoduchá dôchodková kalkulačka. Najpresnejšie výsledky dosiahnete, ak nájdete svoje výpisy z účtov v druhom a treťom pilieri a do kalkulačky zadáte nasporenú sumu. No kalkulačka funguje aj bez zadania údajov z výpisu z účtu. Algoritmy dokážu na základe údajov ako vek, mzda, fond a počet rokov v pilieri sumu budúceho dôchodku celkom dobre odhadnúť.

A) Zadajte svoj súčasný vek a hrubú mesačnú mzdu. 

Začnite výpočet dôchodku z hrubej mzdy, alebo ak ste živnostník, zadajte výšku vymeriavacieho základu. Minimálna mzda v roku 2021 je 623€ a minimálny vymeriavací základ živnostníka 546€ mesačne. Do kalkulačky kľudne zadajte vyššiu sumu, ako práve zarábate, ak veríte tomu, že v budúcnosti budete zarábať lepšie a naopak. 

Výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2022 bude 566,50€.

B) Počet rokov poberania penzie

Zo sociálnej poisťovne dostanete doživotnú penziu. Počet rokov poberania penzie z II, III a IV piliera si môžete zvoliť. Porozmýšľajte, koľko rokov chcete dôchodky z druhého 3. a 4. piliera poberať. Čím menej rokov poberania, tým väčšia bude mesačná suma Vášho dôchodku. Na Slovensku muži žijú na dôchodku v priemere 16 rokov a ženy 20, pričom doba života v starobe sa stále predlžuje.

Výpočet dôchodku z hrubej mzdy

C) Druhý pilier - DSS

Zadajte počet rokov, koľko už ste v II pilieri. Ak by ste začali sporiť v tomto roku, zakliknite "áno", že sporíte a počet rokov ponechajte 0. Ak nesporíte a sporiť neplánujete, zakliknite "nie".

Ak máte po ruke výpis z účtu v druhom pilieri, zadajte sumu, ktorú máte nasporenú. Ak nepoznáte zostatok účtu, ponechajte v okienku nulu. Algoritmus sumu odhadne na základe veku, mzdy a počtu rokov.

Výpočet dôchodku z druhého piliera z hrubej mzdy.

Vyberte fond II. piliera v ktorom sporíte. Ak neviete, ponechajte Garantovaný.

Ako funguje výpočet dôchodku z hrubej mzdy

D) Tretí pilier - DDS

Zadajte počet rokov, koľko už sporíte v III pilieri. Ak by ste začali sporiť v tomto roku, zakliknite "áno", že sporíte a počet rokov ponechajte 0. Ak nesporíte a sporiť neplánujete, zakliknite "nie".

Ak máte po ruke výpis z účtu v treťom pilieri, zadajte sumu, ktorú máte nasporenú. Ak nepoznáte zostatok účtu, ponechajte v okienku nulu. Algoritmus sumu odhadne na základe veku, mzdy a počtu rokov.

Výpočet dôchodku z tretieho piliera z hrubej mzdy.

Zadajte akú sumu Vám do III. piliera prispieva zamestnávateľ a akú sumu si prispievate sami. Ak si nepamätáte výšku príspevku a ponecháte v okienkach "dáva zamestnávateľ" a "prispievam sám" nuly, algoritmus bude počítať s kumulatívnym príspevkom vo výške 6% z hrubej mzdy.

E) 4. pilier

Ak vo 4. pilieri zatiaľ neinvestujete, ponechajte v tejto časti nuly. Ak už investujete alebo si len chcete spraviť odhad ako by vyzeral výpočet dôchodku zo 4. piliera, vyplňte investovanú sumu.

Výpočet dôchodku z hrubej mzdy a 4. pilier

Na záver stlačte "Spočítam Ti penzie zo štyroch pilierov" a spoznajte svoj výpočet penzií, prečítajte si osobnú analýzu a zistite aké odporúčania Vám dá naša umelá inteligencia.

 

Dobre vedieť: Kúpna sila peňazí sa mení. Dnes si za 10€ kúpime menej, ako sme si kúpili za 10€ pred desiatimi rokmi, a ešte menej ako sme si za 300 korún kúpili pred 20 rokmi, však? Kalkulačka poskytuje všetky budúce čísla, teda nasporenú sumu aj mesačnú penziu v "dnešných cenách". To znamená, že ak Vám kalkulačka zráta dôchodok vo výške 700€ mesačne a vy pôjdete do dôchodku v roku 2040, nemusíte dumať nad tým aká bude kúpna sila tých 700€ o 20 rokov, teda čo si za ne reálne kúpim. Tých sedem stoviek je už prerátaných do dnešných cien. "Nominálne" Vaša penzia bude vyššia.

 

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Dôchodková kalkulačka

Ako vypočítať dôchodok

8. Vráťte sa späť na začiatok kalkulačky. Na základe odporúčaní, napríklad zmeňte fond v II. pilieri na indexový.

9. Doplňte čísla do IV. piliera. Zistite o koľko sa Vaša penzia zlepší ak investujete jednorazovo alebo začnete sporiť pravidelne v IV. pilieri.

Penzia zo štvrtého piliera

 

Tip: Hrajte sa s kalkulačkou, kým nenájdete ideálnu kombináciu pre svoju budúcnosť.

 

Ako funguje kalkulačka dôchodkov zo štyroch pilierov. Výpočet dôchodku z hrubej mzdy.

Kalkulačka však nemá za cieľ byť nejakou vedeckou prácou. Naopak chce byť praktickým navigátorom a poradcom, ktorý s rozumnou mierou presnosti umožní človeku nahliadnuť do svojej budúcnosti a pomôže mu v rozhodovaní sa. Ak táto kalkulačka nespraví nič iné iba užívateľovi otvorí oči a umožní mu zamyslieť sa nad dnešnou spotrebou v porovnaní s príjmami chýbajúcimi človeku na dôchodku, budem rád, že som túto kalkulačku spravil.

Štvorpilierová kalkulačka využíva a zohľadňuje dáta z viacerých modelov. Tými hlavnými sú demografický a makroekonomický model.

Zároveň pracuje s určitou mierou neistoty najmä, čo sa týka modelovania budúcich politík. My síce nevieme, čo nám politici vyvedú v budúcnosti, no celkom dobre poznáme mantinely z ktorých nemôžu vybočiť, lebo by sa im to vypomstilo na voličských hlasoch alebo na ekonomike krajiny.

Samozrejme kalkulačka sa vracia aj do minulosti a zohľadňuje všetky daňové a odvodové princípy, ktoré sa  v čase menili, ovplyvňovali a dodnes ovplyvňujú penzijný systém na Slovensku.

Demografický model

Demografický model patrí medzi najpresnejšie. Demografia nepustí. My presne vieme koľko ľudí sa narodilo minulý rok pred 10, 20 či 40 rokmi. Takisto veľmi presne vieme koľko ľudí odíde do dôchodku a s vysokou pravdepodobnosťou vieme odhadnúť koľko ľudí už medzi nami nebude.

Už Kaník to vedel

Potvrdením presnosti demografických odhadov je aj nasledujúci fakt: Keď sa na Slovensku spúšťal 2. pilier dôchodkového zabezpečenia, autori reforiem upozorňovali, že pomeru počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku klesne z vtedajších 5,71 „produktívneho“ človeka na jedného „poproduktívneho“na 1,9 : 1 v roku 2050 na. Teda, že v roku 2050 budú menej ako dvaja potenciálne pracujúci na jedného dôchodcu. Dnešné výpočty ukazujú, že tento pomer bude 1,83. Štatisti odhadli budúcnosť vcelku presne pred pätnástimi rokmi, môžme s dôverou predpokladať, že ani teraz sa nemýlia.

(Vo svojich výpočtoch počítam s tým, že produktívny vek je medzi 20. až 64. rokom života.)

Demografická kríza na Slovensku je nezvratná

Na základe týchto faktov je jasné, že demografická kríza je nezvratná. Nejaké pokusy o zvýšenie pôrodnosti jej pomôžu iba marginálne. Jediný rozumný spôsob, ako ju zmierniť, je vytvoriť podmienky výraznejší príliv cudzincov na pracovný trh na Slovensku. Ale to už som pri inej politike...

Makroekonomické trendy - inflácia a rast miezd. Výpočet dôchodku z hrubej mzdy.

Najzásadnejšie makroekonomické trendy, s ktorými kalkulačka musí počítať sú samozrejme inflácia a rast miezd. Slovensko prešlo za posledných 20-30 rokov výraznými zmenami. Úrokové sadzby ešte okolo roku 1998 boli blízke 30%. Od vtedy dlhodobo klesali. Prebiehala tak zvaná Konvergencia alebo približovanie sa krajín strednej Európy k priemeru krajín západnej Európy. Tento trend sa nezastavil a bude pokračovať ďalej no veľká časť z trendu sa už vyčerpala. Preto, pri pohľade na dynamiku cien a na dynamiku miezd zohrávajú väčšiu rolu očakávania do budúcnosti ako extrapolovanie a mean reversion nejakých trendov či priemerných čísel z minulosti.

Kalkulačka tejto chvíli počíta s dlhodobou infláciou na úrovni 1,5% a s dlhodobým rastom reálnej mzdy na úrovni takisto 1,5%.

Dynamika miezd počas života jednotlivca. Výpočet dôchodku z hrubej mzdy.

Základom fungovania kalkulačky je výpočet dôchodku z hrubej mzdy. Samozrejme dynamika miezd jednotlivca je závislá na jeho veku. Štatisticky mzdy človeka rastú od jeho 25 roku života niekde do 45-ky, kde sa kariérny rast zastaví a tým dochádza k zastaveniu rastu miezd, prípadne dôjde k ich poklesu.

Efekt Covid-19

Tie čísla vnímam z krátkodobého hľadiska ako nadhodnotené. Vďaka efektu Korona krízy sa dočasne inflácia zníži a raz miest s veľkou pravdepodobnosťou zastaví. Z dlhodobého hľadiska chcem veriť, že odhad je blízky realite.

Očakávané výnosy z investícií

Ako ste určite niekde čítali "minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov". S týmto povinným disclaimerom síce súhlasím, no z dlhodobého hľadiska minulá výkonnosť naznačuje aj kvalitu manažérov, kvalitu konkurenčného prostredia a kvalitu stratégií, ktoré pri investovaní boli použité. Mám za to, že minulá výkonnosť veľmi dobre naznačuje akým spôsobom sa jednotlivé Piliere budú správať voči priemeru trhu, voči benchmarku v budúcnosti. No nezačne vám štvorkár zo dňa na deň nosiť domov jednotky, však?

Minulá vs. budúca výkonnosť

Priemerné výnosy akciových a dlhopisových trhov v budúcnosti budú do veľkej miery iné, ako boli v minulosti. Určite si viete sami vypočítať alebo sa dočítate na niektorých stránkach, že priemerné zhodnotenie akciových indexov v období posledných 10-20-30 rokov sa pohybovali na úrovni 8 až 10%. Trhy sa však za to obdobie, menili, dozrievali. Dnes väčšie množstvo účastníkov naháňa menšie množstvo investičných príležitostí ako v minulosti. Preto vo svojich výpočtoch počítam so "skromným" 6%-ným zhodnotením ako maximom pre akciové indexové stratégie.

Pri dlhopisových stratégiách, tak, ako sú manažované slovenskými spoločnosťami v druhom a 3. pilieri počítam s dvojpercentným hrubým výnosom. Aj to si vravím, že som optimista. Vo svete negatívnych úrokových sadzieb a pri poplatkoch, ktoré si 2.-3. pilier účtuje je očakávanie 2% výnosu vyjadrením vysokej dôvery v kvalitu manažmentu fondov.

Spomínané čísla súvisia s výnosmi v akumulačnej fáze dôchodkového sporenia.

Smutná realita distribučnej fázy

Realita a súčasnosť distribučnej fázy je však smutná. Distribučná fáza v dnešných podmienkach druhého ani tretieho piliera nezabezpečí výnos viac ako jedno percento. Zhodnotenia distribučnej fázy v 2. a 3. pilieri tak budú po odrátaní inflácie negatívne - neprekonajú infláciu.

Jediný pilier, kde som optimista, je dodnes nie presne uzákonený a zadefinovaný, no, predsa len rastúci štvrtý pilier. 4. pilier je možné nastaviť tak, aby aj v distribučnej fáze prinášal aspoň dvoj percentné výnosy pri adekvátnom riziku a aspoň o niečo málo porazil infláciu.

Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Politický model a udržateľnosť deficitu Sociálnej Poisťovne

Asi najťažšie rozhodnutie, ktoré treba urobiť pri pohľade do budúcnosti je úvaha nad udržateľnosťou deficitu Sociálnej poisťovne vo svetle nevyhnutne sa zhoršujúce demografie. Stretol som sa teoreticky s viacerými pohľadmi a scenármi do budúcnosti.

 1. Prvý prístup predpokladá, že dôchodky (v pomere ku mzdám) by klesali takým tempom, aby Sociálna poisťovňa mala vždy vyrovnaný rozpočet. Nad týmto variantom neuvažujem ani ja, ani iní autori dôchodkových kalkulačiek. Je totiž politicky nereálny a nepriechodný.
 2. Na druhom konci extrému je variant, že dôchodky budú naďalej vysoké v pomere k priemernej mzde, a tak, ako bude klesať počet pracujúcich a narastať počet dôchodcov, bude zároveň aj rásť deficit Sociálnej poisťovne. Tento variant je ekonomicky neudržateľný. No pre každú novú vládu bude vždy politicky lákavé sľubovať. Nemožno ho preto vylúčiť.Okrem týchto dvoch extrémych scenárov, s ktorými sa po väčšine neuvažuje, existujú dva scenáre niekde medzi. A to je scenár optimistický a scenár realistický.
 3. Realistický scenár uvažuje o tom, že deficit Sociálnej poisťovne zostane na udržateľnej úrovni. Teda na takej, na ktorej je dnes. To nie je úplne bolestivé pre štátny rozpočet a dá sa zvládnuť. Zároveň to znamená, že tak, ako bude klesať pomer medzi počtom pracujúcich a počtom dôchodcov rovnakým tempom bude klesať aj pomer medzi priemerným dôchodkom a priemernou mzdou.

 4. Optimistický scenár hovorí o tom, že politici budú hľadať nejakú strednú cestu medzi realistickým scenárom a neudržateľným scenárom. Dôchodková kalkulačka Tatrabanky je postavená na optimistickom scenári. Počítajú s tým, že priemerné dôchodky voči priemerným platom budú klesať, ale len polovičným tempom oproti tomu, ako bude klesať množstvo pracujúcich v porovnaní s rastúcim množstvom dôchodcov. To znamená, že deficit Sociálnej poisťovne bude narastať, ale menším tempom ako v scenári neudržateľnom.

 

 

Zaujímavé: Ochrana osobných údajov. Kalkulačka nezbiera ani nikde neukladá žiadne údaje. Mobilná aj desktop verzia, po načítaní, bude fungovať aj keď ju odpojíte od internetu.

 

Pozitívna a negatívna solidarita prvého piliera

V prvom pilieri kalkulačka samozrejme zohľadňuje pozitívnu aj negatívnu solidaritu pri výpočte POMB (Priemerný Osobný Mzdový Bod). Teda skutočnosť, že ľudia, ktorí zarábajú nadpriemerne dostanú z prvého piliera relatívne menej a naopak ľudia, ktorí zarábajú podpriemerne dostanú z 1. piliera relatívne viac.

Čo kalkulačka zatiaľ do úvahy neberie, no v rámci vývoja by sme mohli zdokonaliť?

Sú dve veci, ktoré som zvažoval na kalkulačke použiť a zatiaľ som tak neurobil. Možno vo verzii 2.0 bude aj otázka pohlavia a otázka vzdelania. To či ste žena alebo muž, a to, či máte vysokú, strednú alebo inú školu má určitý vplyv na konečný výsledok z výpočtu v prvom pilieri. Zároveň skutočnosť, či ste žena alebo muž má vplyv aj na váš odchod do dôchodku a hlavne dobu dožitia. Ženy žijú dlhšie. Vysvetlím prečo užívateľská prívetivosť a jednoduchosť kalkulačky prevážila nad možnou drobnou nepresnosťou vo výpočte.

Počet rokov výplatnej fázy

Kalkulačka ČSOB má počet rokov výplatnej fázy naviazaný na dobu dožitia podľa toho, či ste žena alebo muž. Ja som išiel inou cestou. Nechávam užívateľovi na zamyslenie: "koľko rokov chce dôchodky z druhého 3. a 4. piliera poberať?" Ako pravdepodobne viete, dôchodok zo Sociálnej poisťovne je do životný, no dôchodky v ostatných pilieroch si viete nastaviť podľa seba. V prieskume, ktorý som robil, prevládal názor, že veľká časť ľudí si chce užiť prvé roky na dôchodku a v tých rokoch mať vyšší dôchodkový príjem. Zároveň predpokladajú, že už niekedy po osemdesiatke taký veľký príjem potrebovať nebudú. Nechávam teda na rozhodnutí užívateľ, či chce poberať vyššiu penziu menej rokov alebo nižšiu penziu viacej rokov. Motivujem sa s kalkulačkou pohrať a sledovať, ako sa menia výsledné čísla tým, že meníte počet rokov poberania dôchodku.

Vzdelanie, pohlavie a odpracované roky

Vzdelanie a pohlavie majú takisto vplyv na odpracované roky a priemernú mzdu. Rozhodol som sa pracovať s predpokladom, že ak užívateľ zadal svoju súčasnú mzdu, táto mzda je adekvátna jeho vzdelaniu a skúsenostiam. Prípadne, aj keď to nie je spravodlivé, no mzda je výsledkom toho či ste na trhu práce ako muž alebo žena. Preto sa tieto otázky nepýtam.

Pri práci s kalkulačkou a zadávaní mzdy skúste uvažovať nad tým, či ste vo svojom veku už na kariérnom vrchole a váš budúci plat môže byť nižší, alebo naopak ešte ste v rozlete a predpokladáte, že vaše budúce zárobky budú vyššie. Do kalkulačky kľudne zadajte vyššiu sumu, ako práve zarábate, ak veríte tomu, že v budúcnosti budete zarábať lepšie a naopak.

Zostaňme v kontakte

Máte otázku? Super! Využite prosím formulár na konci článku, prípadne sa so mnou spojte cez LinkedIn.

Ďakujem

Roland Vízner

 


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.