1. pilier, dôchodok a Sociálna Poisťovňa - Päť najdôležitejších zmien od 1. januára 2022

Od 1. januára 2022 nastanú v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Prinášame prehľad týchto zmien a noviniek. Zdrojom informácií je Sociálna poisťovňa.

  1. Dôchodky sa zvýšia o 1,3%
  2. Minimálny dôchodok zostane rovnaký
  3. ADH Dôchodková hodnota na rok 2022 bude 15,1300 eur
  4. Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,50%
  5. Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera bude 508,90 eur

V roku 2022 sa starobné dôchodky sa zvýšia o 1,3%

Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov – určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021.
O zvýšenie (valorizáciu) dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Minimálny dôchodok v roku 2022 zostane rovnaký

Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2022 sa nemení. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 valorizuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok (o 1,3%). Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok.

Ak bude po zvýšení (valorizácii) pôvodného dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný dôchodok.

Dôchodková hodnota na rok 2022 bude 15,1300 eur

Dôchodková hodnota pre rok 2021 bola 14,2107 eur. Dôchodková hodnota na rok 2022 bude 15,1300 eur. Dôchodky vyrátané v roku 2022 tak budú o 6,47% vyššie ako by boli v roku 2021.

Ak pôjdete do dôchodku v roku 2022 na výpočet dôchodku sa použije táto zvýšená dôchodková hodnota platná v novom roku.

Preto odporúčam odložiť odchod do dôchodku na január a neodchádzať do dôchodku ku koncu roka.

Dôchodková hodnota ADH na rok 2022 sa počíta ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020.

Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,50 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 %. Sadzba príspevkov sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu.

Z Vašich odvodov tak pôjde viac na Váš osobný účet v 2. pilieri a menej do 1. piliera (Sociálnej poisťovne).

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera v roku 2022 bude 508,90 eur

"Referenčná suma" je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.

Ľudskou rečou povedané, ak si chcete vybrať úspory z II. piliera jednorazovo alebo zrýchlene v pravidelných platbách (nechcete doživotný dôchodok z II. piliera) Váš dôchodok zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier) musí byť aspoň  508,90 eur.

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Ďakujem, že ste sa dočítali až do konca článku. Dúfam, že vám článok priniesol hodnotné informácie.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.