Čo sú korporátne dlhopisy? Pre koho sú vhodným investičným nástrojom? Aká je rola NBS?

Korporátne dlhopisy si na Slovensku rýchlo získali popularitu. 3 miliardy EUR, ktoré majú domácnosti investované do korporátnych dlhopisov a nedávny Default Arca Capital ma motivovali pripomenúť si niekoľko vecí: Čo sú korporátne dlhopisy? Pre koho sú vhodným investičným nástrojom? Čo by bolo vhodné spraviť predtým, ako človek investuje. A hlavne, či by Národná Banka Slovenska ako regulátor trhu mohla zohrať rolu vo zvýšení transparentnosti a tým pádom bezpečnosti investovania do korporátnych dlhopisov. Jedným dychom odpovedám: mohla by a mala by.

Veľký default Arca capital, ako príležitosť poučiť sa a spraviť zmeny

Ešte v roku 2014 Slováci nemali investované viac pol miliardy v korporátnych dlhopisoch. V júni 2017 tento objem prekročil 1 miliardu a v roku 2019 miliardy tri. Pre porovnanie, je to viac peňazí ako majú Slováci v treťom dôchodkovom pilieri.

Korporátne dlhopisy v rukách domácností

Default Arca Capital

Default (teda neschopnosť splatiť svoje záväzky) Arca Capital by mohol zohrať aj pozitívnu rolu v "zobudení" niektorých investorov a ich investičných poradcov: dlhopisy naozaj nie sú garantovaná investícia. Ľuďom, čo skupine Arca Capital požičali trištvrte miliardy, sa tieto slová asi nečítajú ľahko. Súcitím s ich osobnou stratou, no zároveň by bolo skvelé vyvodiť zo situácie náležité ponaučenia a spraviť relevantné zmeny do budúcnosti. Aby sme minimalizovali riziko opakovania predaja riskantných produktov neprofesionálnym investorom a následne riziko podobných defaultov.

korporátne dlhopisy arca capital

Čo sú dlhopisy

Slovo dlhopis v Slovenčine pravdepodobne pochádza zo slova "dlh". Ak ste si kúpili dlhopis tak ste investovali do dlhu. To znamená, že ste požičali peniaze. Dlhopisy sa pomerne ľahko chápu a je ľahké pre finančných sprostredkovateľov predať ich klientom.

 1. Je vopred známy úrok. Z kúpeného dlhopisu dostanete zaplatený úrok, ktorého výšku (obvykle) poznáte vopred.
 2. Je vopred známa splatnosť. Peniaze vám emitent (t.j. firma, čo dlhopis vydala) vráti v presne dohodnutú dobu. Viete teda, kedy vám majú byť požičané peniaze vrátené.

Dlhopisy preto vyzerajú ako vcelku jednoduchý nástroj, podobný termínovanému vkladu. Mať 5 ročný termínovaný vklad je matematicky skoro to isté ako vlastniť 5 ročné dlhopisy, len tie dlhopisy nesú vyšší výnos. Bohužiaľ je tu jeden zásadný rozdiel, ktorý sa volá kreditné riziko. Pri investovaní do dlhopisov existuje viacero druhov rizík. No kreditné riziko je to hlavné, čo vás, ako investora, ohrozuje. Pretože kreditné riziko je presne to, čo vás môže pripraviť o celú investíciu. Áno, pri investovaní do dlhopisov môžete prísť o všetky peniaze alebo o ich podstatnú časť.

 

Kreditné riziko je riziko, že mi ten, komu som peniaze požičal (emitent dlhopisu) nebude schopný v čase splatnosti dlhu svoj dlh vrátiť.

 

Čo sú korporátne dlhopisy (podnikové dlhopisy)

Požičať si môže takmer ktokoľvek. Dlhopisy by som najprv rozdelil na štátne a korporátne. Prostredníctvom štátnych dlhopisov si požičiavajú peniaze štáty, prostredníctvom korporátnych dlhopisov získavajú financovanie podnikateľské subjekty. Korporátne dlhopisy sú teda pre firmy alternatívou úveru.

Podľa údajov OECD, na konci roku 2019, objem vydaných korporátnych dlhopisov predstavoval globálne 13.500.000.000.000 USD, to je 13,5 bilióna dolárov. 

Za prvých osem mesiacov tohto roka presiahol objem novovydaných korporátnych dlhopisov iba v USA sumu 1,9 bilióna dolárov, čo je viac ako za celý rekordný rok 2017. Vo svete nízkych úrokových sadzieb a za silnej podpory centrálnych bánk korporátne dlhopisy naberajú na popularite u emitentov aj u investorov.

Zabezpečené vs. nezabezpečené podnikové dlhopisy

Korporátne dlhopisy majú ďalej dve podstatné kategórie: dlhopisy zabezpečené (kryté) nejakým kolaterálom a dlhopisy nezabezpečené. Typickými krytými dlhopismi sú hypotekárne dlhopisy, zabezpečené balíkom hypoték. Banka rozdá 10000 hypoték a zabalí ich do balíka, ktorý poskytne ako zábezpeku pri emisii hypotekárneho dlhopisu. Tak ako vy dávate banke do zálohy za požičané peniaze vašu nehnuteľnosť, banka dáva investorom do zálohy za požičané peniaze vašu hypotéku.

Nebankové korporátne dlhopisy na Slovensky sú takmer vždy nezabezpečené

99% všetky dlhopisy, o ktorých ste počuli od svojich finančných poradcov, sú dlhopisy nekryté, teda bez zabezpečenia. Puntičkári by možno mohli povedať, že dlhopisy sú "kryté celým majetkom emitenta". A je to pravda. No, po prvé, v odbornej terminológii sa za kryté dlhopisy (angl. "covered bonds", nem. "Pfandbriefe") považujú len tie dlhové cenné papiere, kde má majiteľ dlhopisu záložné právo na konkrétny, špecifikovaný majetok emitenta. Po druhé, objem zadĺženia emitenta môže prevyšovať objem jeho majetku, často aj niekoľkonásobne.

Podradenosť korporátneho dlhopisu bankovému financovaniu

Jedna z kľúčových vecí, ktorú si uvedomuje máloktorý kupujúci korporátneho dlhopisu je, že peniaze čo firme požičal sú de facto podradené peniazom čo rovnakej firme požičali banky. Dôvod je jednoduchý - vysvetlím.

Tak ako banka, čo vám dala hypotekárny úver, si v Katastri Nehnuteľností zriadi záložné právo na váš byt či dom aj banky poskytujúce firmám korporátne financovanie si berú do zálohy niečo hodnotné. Nemusí to byť iba nehnuteľnosť. Môžu to byť samotné účty v banke, pohľadávky z obchodného styku, skladové zásoby alebo aj akcie či majetkové podieli v s.r.o.

Keď firma skrachuje, vysporiadajú sa najprv záväzky pred zamestnancami a štátom. Z toho čo zostane by sa malo niečo ujsť aj vám, ako držiteľom dlhopisu. No musíte si počkať v rade, kde pred vami stoja banky, ktoré si zoberú tie aktíva, na ktoré majú zriadené záložné právo.

Banky tak aj zo skrachovanej firmy dostanú späť 80-100% požičaných peňazí, vám / nám ako držiteľom dlhopisu sa nemusí ujsť nič.

korporátne dlhopisy arca capital

Korporátne dlhopisy: Čo by ste mali vedieť skôr ako investujete? Jednoduchá kuchynská analýza a tri zásadné otázky.

Mali by ste vedieť ako spoločnosť naloží s peniazmi, ktoré ste jej požičali, teda aký má business plán. Zároveň by ste mali vyhodnotiť schopnosť emitenta dlhopisu splácať úroky a schopnosť splatiť dlh pri splatnosti. Nie je to také zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá. Prejdime si to podrobnejšie.

Dlhopisy sú kryté celým majetkom emitenta.

Silný predajný argument, však? "Kryté celým majetkom." Naozaj? A koľko je toho majetku v porovnaní s dlhmi a záväzkami? Čo ak dlhy emitenta už vysoko prevyšujú vlastné imanie emitenta? Tu sa dostávame k prvej otázke, ktorú by sme sa mali pýtať, keď uvažujeme nad kúpou dlhopisu:

Otázka №1 - koľko má spoločnosť vlastného majetku a koľko má dlhu+záväzkov?

V odbornej terminológii hľadáme "debt to equity ratio", alias mieru zadĺženia. Teda pomer medzi záväzkami spoločnosti (to čo sľúbila, že zaplatí veriteľom a dodávateľom) a vlastným imaním spoločnosti (teda to čo do firmy vložili zakladatelia a naakumulované zisky).

miera zadĺženia = celková zadĺženosť (dlhy + záväzky) / vlastné imanie

Spoločnosť s vysokým pomerom dlhu/záväzkov k vlastnému imanie je rizikovejšia ako spoločnosť s nízkym pomerom.

Schopnosť splácať úroky a schopnosť splatiť dlh pri splatnosti

Ak sme, ako prvú vec, zistili pomer dlhu k imaniu, posunieme sa v našej jednoduchej kuchynskej analýze ďalej. To najpodstatnejšie v čom si pred investovaním do dlhopisu chceme urobiť jasno je "z čoho splatí emitent svoj dlh?"

Splatenie dlhu vďaka voľnému peňažnému toku v budúcnosti

Ak je predpoklad, že sa firme bude finančne dariť a dokáže dlhy splatiť vďaka čistému cash-flow, je to ten lepší prípad. Aj vysoko zadĺženej firme možno požičať, ak tá predstaví uveriteľný business plán. Teda taký, z ktorého vyplýva kedy a ako začne firma produkovať dostatok voľného cash-flow, z ktorého pri splatnosti splatí požičané peniaze. Pokiaľ z biznis plánu vyplýva, že nie je reálne, aby firma vyprodukovala dosť voľnej hotovosti na splatenie dlhu, takáto spoločnosť pravdepodobne plánuje splatiť starý dlh emisiou nového dlhu.

Pozrite sa do súvahy a výsledovky spoločnosti, ktorej peniaze požičiavate. Ak spoločnosť zarobí 100.000€ ročne a jej dlh po úspešnom predaji dlhopisov bude 10.000.000€, aká je šanca, že dokáže o päť rokov dlh splatiť? Veríte biznis plánu, že navýšia zisky na niekoľko miliónov?

Otázka №2 - ako plánuje spoločnost splatiť svoje korporátne dlhopisy? Z vlastných zdrojov alebo opätovným požičaním si?

 

Splatenie dlhu vydaním nového dlhu, alias zase si požičať aby som vedel vrátiť

Splatiť starý dlh emisiou nového dlhu nie je nič neobvyklé. Na svetových trhoch takto refinancujú spoločnosti svoje staré dlhy takmer každý deň. No ide o emisie primárne určené profesionálnym investorom a o spoločnosti obvykle s ratingom od veľkej ratingovej agentúry (Moody's, S&P, Fitch).

Malé privátne emisie korporátnych dlhopisov na Slovensku nemajú rating takmer nikdy. Malej firme, ktorá nemá na to, aby na splatenie dlhu zarobila svojim biznisom a na splatenie o pár rokov si plánuje opäť požičať, by som peniaze nepožičal a do ich dlhopisov neinvestoval.

Výnimkou z pravidla by bola spoločnosť, s dôveryhodným biznis plánom, ktorý by preukázal, že ak aj spoločnosť nebude schopná splatiť svoj dlh jednorazovo a bude vyžadovať prefinancovanie, jej finančné ukazovatele sa do splatnosti zlepšia natoľko, že o schopnosti prefinancovať dlh nebudem mať pochybnosti.

Našli ste tu užitočné informácie? Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Otázka №3 aké je "úrokové krytie", alebo "je firma schopná splácať aspoň úroky"

Úrokové krytie (angl. interest coverage, alebo Times interest earned) meria schopnosť spoločnosti hradiť aspoň úroky z úverov.

Úrokové krytie = (zisk pred zdanením + úrokové náklady) / úrokové náklady
alebo
Úrokové krytie = EBIT / úrokové náklady

Kritické pre investora je, aby hodnota úrokové krytia bola vyššia ako 1.00. Teda aby firma zarobila aspoň na splátky úrokov. Samozrejme čím väčšia hodnota tým bezpečnejšia investícia a tým lepšie pre investora. Hodnota menšia ako 1.00 už znamená, že firma nezarába ani na úroky a predstavuje zvýšené riziko bankrotu spoločnosti.

Verejná vs. neverejná ponuka korporátnych dlhopisov

Legislatíva umožňuje emitentom predávať dlhopisy prostredníctvom verejnej ponuky ale aj bez nej. Neverejná ponuka je výhodná pre emitenta a prípadne pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý emisiu a predaj organizuje. Neverejná ponuka je jednoduchá, rýchla a nízko nákladová forma predaja dlhopisov.

Pre investora sú určite výhodnejšie dlhopisy ponúkané prostredníctvom verejnej ponuky. Verejná ponuka vyžaduje vyššiu mieru informovania investora, viac transparentnosti a prospekt emisie vyžaduje schválenie NBS.

 

Verejná ponukaNeverejná  ponuka
DokumentáciaVyžaduje prospekt emitenta
30-50 stranový dokument
Stačia emisné podmienky
2-3 stranový dokument
Schválenie prospektu NBSánonie - chýba prospekt
Podrobné informácie o emitentoviviac-menej ánonie
Možnosť listovania na burzeánonie
Kapitálový výnos oslobodený od dane z príjmupri splnení podmienok - ánonie - chýba listing na burze

Default Arca Capital. Investori prídu o pol miliardy Euro. Čo na to Národná Banka Slovenska ako regulátor finančného trhu?

NBS na riziká spojené s investovaním do podnikových dlhopisov viackrát upozorňovala. Napríklad v tejto tlačovej správe z 9. januára 2020 NBS hovorí, na čo si dať pozor. To bolo pred defaultom Arca Capital. V Septembri 2020 sa NBS pochlapila a vydala celkom dobrý dokument pod názvom "Informačná karta podnikových dlhopisov". NBS v dokumente uvádza 27 otázok zoskupených do piatich kategórií.

NBS ide vo svojej komunikácii správnym smerom, no mala by ísť ešte o krok ďalej. Vysvetlím:

Aká je úloha a zodpovednosť NBS - podľa NBS?

NBS k schvaľuje tzv. prospekt pre dlhopisy, kroré sa ponúkajú verejne. NBS pri jeho schvaľovaní kontroluje, či spĺňa všetky náležitosti, no nepreveruje vecnú správnosť informácií, ktoré sú v prospekte uvedené, ani za ne nezodpovedá.

Ak sa podnikové dlhopisy predávajú prostredníctvom poskytovateľov investičných služieb (banky, o.c.p., finanční spostredkovatelia), NBS kontroluje pravidlá, ktoré musia poskytovatelia dodržiavať.

NBS teda schvaľuje formálnu správnosť prospektu emisie dlhopisu a vykonáva dohľad nad poskytovateľmi investičných služieb. To samo  o sebe negarantuje kvalitu emisie ani nezabezpečí jej splatenie.

Ako by sa mala zmeniť úloha a zodpovednosť NBS - podľa môjho názoru?

Svoj názor vysvetlím na príklade. Predstavte si, že by sa cigarety nepredávali v tých škaredých škatuľkách s fotkami rakoviny hrtana, ale v pekný pozlátených krabičkách. Upozornenie, že fajčenie zabíja, by nemuselo povinne zaberať viditeľnú časť krabičky, ale bolo by schované na 23 strane priloženého návodu na použitie. Z pochopiteľného dôvodu štát chce ľudí upozorniť na riziká fajčenia.

Rovnako by na riziká spojené s investíciou do dlhopisu mala NBS zaviazať upozorňovať tých, čo ich emitujú a predávajú. Viditeľne a transparentne. Prospekt emisie má 30 - 50 strán, kde sa autori primárne venujú formálnemu popisu rizík. Vymenovávajú teoretické riziká, vrátane rizika kreditného. No to nestačí. Ľudia nečítajú prospekt emisie, ale nechajú sa ukecať predajcom. Áno je to chyba investora, že si neprečítal prospekt. No je otázne, či by mu to pomohlo, vzhľadom na formu a spôsob tam uvádzaných informácií.

Rola NBS číslo 1

Rola NBS číslo 1 by teda mala byť - zaviazať emitentov a poskytovateľov investičných služieb čo dlhopisy predávajú aby na prvej strane akéhokoľvek marketingového materiálu a aj na jednej z prvých strán aj prospektu emitenta aj emisných podmienok viditeľne uvádzali nasledovné údaje spolu s ich vysvetlením:

 1. miera zadĺženia
 2. úrokové krytie
 3. spôsob splatenia dlhopisu: z vlastných zdrojov alebo novou pôžičkou
  a
 4. Upozornenie, že na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií
Rola NBS číslo 2

Ak dlhopis radí kúpiť osoba s povolením Národnej banky Slovenska, dnes investor má právo si pýtať vyhlásenie, že takáto kúpa je pre neho vhodná. NBS by mala preniesť na finančných sprostredkovateľov povinnosť poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti investície.

Rola NBS číslo 3

Zaviazať sprostredkovateľov transparentne, výrazne, viditeľne informovať o výške provízie, ktorú sprostredkovateľská spoločnosť obdrží ak investor dlhopis nakúpi.

 

Na záver - zodpovednosť za svoje peniaze majú v rukách investori

Slovenský trh s malými korporátnymi emisiami kreujú privátni bankári a finanční poradcovia. Predaj korporátnych dlhopisoch je založený na dobrých vzťahoch a dôvere medzi klientom a jeho poradcom, nie na základe kreditnej analýzy a posúdenia pomeru medzi výnosom a rizikom. Transparentnosť a ochota zrozumiteľne hovoriť o zadlžení emitenta tu doteraz chýbala.

Navrhované tri opatrenia nezabránia tomu, aby sa situácia podobná zlyhaniu Arca Capital nezopakovala. No prenesú misku váh bližšie k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje peniaze na investora. Viac transparentnosti a neprehliadnuteľné upozornenia na vysokú zadĺženosť, neexistenciu garancie a výšku provízie by mali zobudiť investora k rozumnému uvažovaniu.

Zároveň opatrenia nijak neovplyvnia spoločnosti s adekvátnym biznis modelom, ktoré nemusia svoje čísla skrývať.

Korporátne dlhopisy: Tri rady ako sa vyhnúť zlému investičnému rozhodnutiu

 1. Ak investičnému produktu nerozumiem, neinvestujem doň
 2. Pýtam sa otázky na zadĺženosť a ziskovosť. Od zahraničných firiem si pýtam účtovné výkazy. Ak  nie je ochota údaje poskytnúť, odpovede sú vyhýbavé alebo len zovšeobnecňujúce - ruky preč, neinvestujem.
 3. Ak investujem veľkú časť úspor, spravím si domácu úlohu. Stiahnem si účtovné výkazy firiem a spočítam si ukazovatele v zmysle tohto článku. Ak sa "v tom nevyznám", poprosím o pomoc niekoho nezávislého.
 4. Novinkou od júna 2022 je Scoring korporátnych dlhopisov, ktorý pripravila Asociácia obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s pepp.sk a nazvali sme ho Zelený Delfín. Viac o scoringu si prečítajte po kliknutí na tlačítko nižšie.

Zostaňme v kontakte

Máte otázku? Super! Využite prosím formulár na konci článku, prípadne sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook.

Ďakujem

Roland Vízner

 

Čo sú dlhopisy?

Čo sú korporátne dlhopisy?

Korporátne dlhopisy sú pre firmy alternatívou bankového úveru. Namiesto požičania si v banke, oslovia investorov s ponukou investovania do podnikového dlhu. Investor prostredníctvom korporátneho dlhopisu teda požičiava emitentovi peniaze, ktoré emitent použije vo svojom podnikaní a mal by ich vrátiť vo vopred určenom čase a za požičané platiť úrok.


1 Comment

Roland Vízner · 8. októbra 2020 at 17:53

Rýchly komentár k dnešným správam, že Blantyre Capital poskytne financovanie spoločnosti Arca Capital … je to dobrá správa pre Arca Capital. Otázne je aká správa je to pre veriteľov. Blantyre Capital sa podla všetkého špecializuje na distressed financovanie, teda financovanie firiem v problémoch. Pozitívna strana mince je, že Blantyre Arke dôveruje. Ak vďaka financovaniu Arca prežije a vyhne sa konkurzu, možno o rok-dva sa s veriteľmi vysporiada s diskontom menším ako keby šli do konkurzu. No financovanie od Blantyre nie je charita, to bude stáť 12-15% p.a. 🙂

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: