Amundi Rytmus podielové fondy – ako zo zisku neplatiť dane.

Ak ste investovali do podielových fondov Amundi, určite sledujete svoje fondy cez aplikáciu Moje Amundi. A určite viete, že výnos z vašich Amundi podielových fondov podlieha zdaneniu 19%, však? No nemusí to tak byť. Do fondov Amundi môžete investovať aj tak, že z výnosov dane platiť nebudete. Platí to aj o fondoch v programe Rytmus. V rámci tejto recenzie sa dozviete ako.

Rozdiely medzi zdaňovaním "bežných" podielových fondov a fondov obchodovaných na burze si vysvetlíme v tomto článku. A odpovieme na podstatnú otázku: Ako investovať a daň z príjmu neplatiť?

Obsah článku:

 1. Z čoho sa platí daň pri investovaní do podielových fondov?
 2. § Daňové okienko - rozdiel medzi redemáciou podielového a predajom cenného papiera
 3. Podielové fondy - Platenie dane a podávanie daňového priznania
 4. Niektoré Amundi podielové fondy sú teraz listované na burze. Vzťahuje sa teda na nich oslobodenie od dane?
 5. Tie Amundi podielové fondy sú nejaké komplikované. Aké je jednoduchšie riešenie, oslobodené od dane?

 

Z čoho sa platí daň pri investovaní do podielových fondov (Nielen Rytmus Amundi fondy)?

Daň platíte samozrejme z výnosu. Teoreticky a zjednodušenie: výnos je rozdiel sumy, ktorú ste investovali a sumy, ktorá sa Vám vrátila v priebehu a po skončení investície.

Na Slovensku je to trochu zložitejšie. Zákon o dani s príjmov totiž rozlišuje či ste cenný papier predali alebo či ste podielový fond "redemovali", teda nechali si vyplatiť alebo ešte  inými slovami: vrátili správcovskej spoločnosti.

Bežný človek ten rozdiel nevníma. Prišli ste na pobočku banky, ukecali Vás na investovanie do fondu. Nakúpili ste. Po čase peniaze potrebujete, prídete do banky a svoju investíciu chcete predať. Netušíte, že medzi predajom a vrátením podielových listov je rozdiel. A bum, platíte 19% daň. Rovnako pri sprostredkovateľoch, čo vám predali podielové fondy Amundi. Keď chcete vyplatiť svoju investíciu asi netušíte, že tie podielové listy nepredávate, ale "redemujete".

§ Daňové okienko - Prečo a aký je rozdiel medzi redemáciou (teda vyplatením, vrátením podielového listu správcovskej spoločnosti) a predajom cenného papiera?

Redemácia podielových listov

Redemácia je vrátením podielového listu správcovskej spoločnosti, ktorá vám vyplatí ich hodnotu. Príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia, redemácie) upravuje § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Platíte 19% daň a hotovo. Pri týchto príjmoch daňovník nemôže uplatniť oslobodenie príjmov vo výške 500 eur. Taktiež pri uvedených príjmoch nie je možné uplatniť známy "ročný daňový test", teda oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov.

Predaj cenných papierov

Predaj je odplatný prevod cenných papierov. Predať môžete na burze alebo susedovi, vždy je to predaj. Príjmy z predaja cenných papierov upravuje § 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Pri týchto príjmoch daňovník môže uplatniť oslobodenie príjmov vo výške 500 eur. Ak ste na cenných papieroch za kalendárny rok zarobili menej ako 500€, daň platiť nemusíte.

Populárnejší je takzvaný "ročný časový test". Príjem z predaja cenných papierov v zmysle § 8 ods. 1 písm. e) je v plnom rozsahu od dane z príjmov oslobodený, ak

- ich predávajúci v čase predaja vlastnil viac ako jeden roka zároveň

- boli prijaté na obchodovanie na "regulovanom trhu" (zalistovaný na burze)

Ľudskou rečou. Čo to teda znamená?

Ak ste si podielový list (nielen Amundi) kúpili od správcovskej spoločnosti (prostredníctvom banky alebo finančného sprostredkovateľa) a rovnako si ho necháte vyplatiť, daň 19% platíte. Daň platíte bez ohľadu na to, či je cenný papier listovaný na burze alebo nie. Máte totiž príjem v zmysle § 7. Ak ste cenný papier kúpili na burze a na burze ho po viac ako roku aj predáte, máte príjem v zmysle § 8 a daň neplatíte. (Ak je CP prijatý na obchodovanie na "regulovanom trhu" - o tom nižšie.)

Fondy Amundi - Ako využiť oslobodenie od dane z príjmov zmysle § 8?

Odpoveď sa skrýva v predchádzajúcich odsekoch. Nekupujte podielové fondy, kupujte fondy, ktoré sa obchodujú na burze, takzvané ETF. (Podrobnejšie nižšie v článku.)

Amundi Podielové fondy a ETF - dane a zdravotné poistenie

Režim zdaneniaSpôsob zdanenia príjmuDaňová sadzbaZdrav. Odvody
Redemácia podielových listov (t.j. Vyplatenie, vrátenie)tuzemskézrážkou19%nie
zahraničnédaňovník v daňovom priznaní19%nie
Prevod, predaj podielových listov daňovník v daňovom priznaní19 / 25 %*14%*
Prevod, predaj cenných papierov (Akcií, ETF) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhuDržaných menej ako 1 rokdaňovník v daňovom priznaní19 / 25 %*14%
Držaných dlhšie ako 1 rokod dane oslobodené0%nie
*na tieto príjmy možno využiť oslobodenie od dane 500€ ročne podľa $9 ods. 1 písm. I. Z takto oslobodenej časti príjmu sa neplatí ani zdravotné poistenie. Daňové otázky vždy konzultujte s daňovým poradcom.

Podielové fondy (nielen Amundi) - Platenie dane a podávanie daňového priznania

Slovenské daňové predpisy rozlišujú pri podielových fondoch či sú "tuzemské" alebo "zahraničné".

Slovenské podielové fondy – daň vyberaná zrážkou

Ak ste investovali do podielových fondov pod správou domácich správcovských spoločností, pri redemácii vám zo zisku bude daň zrazená automaticky. Aj keď je zdanenie nepríjemné, zrážková daň má jednu výhodu. Z príjmu, pri ktorom sa daň vyberá zrážkou, nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie. Inak povedané, ak vám daň zrazili pri výplate, máte o starosť s podávaním daňového priznania menej.

Zahraničné podielové fondy – musíte vypĺňať daňové priznanie a platiť

Ak ste investovali do podielových fondov pod správou zahraničných správcovských spoločností a ste pri redemácii v zisku, máte povinnosť podať daňové priznanie a príjmy zdaniť. Máte tak dve starosti: nielen platiť dane, ale ešte si aj komplikujete život podávaním daňového priznania.

Prečo by ste si život komplikovali, keď nemusíte?

ETF - fondy obchodované na burze - daň neplatíte, priznanie nepodávate

O ETF ste už určite počuli. Ak nie, podrobný článok ponúkam tu: ako-vybrat-etf. ETF sú takisto podielové fondy, len sú listované na burze a majú obvykle výrazne nižšie správcovské poplatky. Čo robí ETF extra atraktívne pre Slovákov je oslobodenie od dane z výnosu:

§  9 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí: Príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený.

Teda musíte váš ETF fond podržať rok a máte výnos bez dane. Dobré však? Vy stále držíte podielové fondy? Vymeňte ich za ETF.

 

 

 

 

Chcete poradiť s investovaním? Pošlite nám správu, radi pomôžeme 🙂

Niektoré Amundi podielové fondy sú teraz listované na burze. Vzťahuje sa teda na nich oslobodenie od dane?

Skutočne, spoločnosť Amundi v marci 2021 vydala Oznámenie o kótovaní vybraných fondov Amundi na Luxemburskej burze cenných papierov. V sprievodnom texte Amundi uvádza, že "týmto by mali byť po viac ako 1 roku od nákupu oslobodené od dane z príjmu." Mám pochybnosti.

V prvom rade ich nesmiete redemovať v správcovskej spoločnosti (prostredníctvom banky alebo finančného sprostredkovateľa). Musíte predať na burze, teda prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi alebo ich predať tretej strane. Tým zabezpečíte, že sa na Váš príjem bude vzťahovať  § 8 ods. 1 písm. e) a nie § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. (Spýtajte sa svojho poradcu v banke alebo v Partners Group, či je to možné. Mám pochybnosti, že áno. Podielový list kúpený cez sprostredkovateľa ťažko pôjdete predať na burzu. Riešením by bolo predať podielový list tretej osobe, kamarátovi, susedovi aby ho on následne redemoval.)

No ak aj tak urobíte a držali ste ich viac ako rok mám stále pochybnosti. Kameň úrazu tu totiž je splnenie tej podmienky, aby boli prijaté na obchodovanie na "regulovanom trhu". Amundi síce s veľkou slávou oznámil, že ich fondy sú zalistované v Luxemburgu, no neupresnil , že na vedľajšom trhu. Burza v Luxemburgu má dva trhy: prísne EU regulovaný "Bourse de Luxembourg" a voľný trh regulovaný iba burzou "Euro MTF".

A predmetné podielové fondy Amundi nie sú prijaté na obchodovanie na EU regulovanom trhu, sú "iba" na tom voľnejšom, iba burzou regulovanom trhu "Euro MTF" (teda EU-neregulovanom trhu).

Možno trh "Euro MTF", ktorý je súčasťou Luxemburskej burzy považovať za "regulovaný trh"?

Toto je kľúčové pri posudzovaní nároku na oslobodenie od dane z príjmy z predaja cenných papierov v zmysle § 8 ods. 1 písm. e). Odpoveď je, že netuším. Nie som daňový poradca. Ak by som bol, zastal by som názor, že nie. Obrátil som sa preto s otázkou na Finančnú Správu.

Amundi podielové fondy sú listované na EuroMTF trhu - čo vyplýva z recenzie Finančnej správy

Citujem z odpovede:

"Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v rámci služieb pre verejnosť poskytuje daňovým subjektom len odborné informácie všeobecného charakteru s odkazom na príslušné ustanovenia daňových právnych predpisov a medzinárodných zmlúv týkajúcich sa daní.
Z uvedeného je zrejmé, že poskytovanie informácií k posudzovaniu „regulovaných trhov“ nie je v kompetencii Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, a ďaleko prekračuje právny rámec jeho oprávnenia v oblasti podpory pre verejnosť."

Takže priatelia, ak chce mať istotu, že vami držané Amundi fondy listované v Luxembursku, sú naozaj "bez dane", obráťte sa prosím na daňového poradcu.

Alebo investujte prostredníctvom ETF a neriešte dane vôbec.

 

Vedeli ste, že...

V roku 2040 bude na jedného človeka vo veku nad 64 rokov pripadať iba 2.38 človeka v ekonomicky produktívnom veku. V roku 2020 nás bolo 3.77 produktívnych na jedného post-produktívneho.

 

Tie Amundi podielové fondy sú nejaké komplikované. Aké je jednoduchšie riešenie, oslobodené od dane?

Amundi je skvelá spoločnosť. Globálne ich radím k najlepším správcom fondov a využívam niektoré ich ETFondy pri budovaní klientskych portfólií. No na Slovensku treba, aby ste ich podielové fondy popredali (viď vyššie) a namiesto nich si kúpili ETF-ká. ETF-ká nájdete aj od správcu Amundi, aj od iných renomovaných mien ako iShares od BlackRock, Lyxor, DWS, BNP Paribas, a pod.

V tabuľke nižšie sú tri najrozšírenejšie Amundi podielové fondy a ich lepšia ETF alternatíva. Ako vidíte, prechodom od klasického podielového fondu k rovnako rizikovej ETF alternatíve ušetríte nielen 19% daň, ale aj 1,35% a 1,85% na správcovských poplatkoch každý rok.

 

 

Akými ETF zameniť Amundi podielové fondy

Podielový fond Správcovský poplatok v podielovom fondePerformance fee AmundiETF s podobným profilomSprávcovský poplatok  v ETFPerformance fee ETFRočne ušetríte na správe fondu
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 1,90%20%iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)0,55%0%1,35%
 iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)0,20%0%1,70%
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 2,05%20%AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR0,20%0%1,85%
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 1,75%20%iShares S&P 500 EUR Hedged UCI TS ETF (Acc)0,20%0%1,55%

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Podielové fondy a ETF - podrobná tabuľka zdanenia

Amundi podielove fondy Rytmus

Máte otázku? Super!

Verím, že ste sa v rámci tejto recenzie dozvedeli všetko potrebné k téme "Amundi podielové fondy a zdaňovanie". Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Aký je rozdiel medzi redemáciou podielového listu a predajom cenného papiera?

Redemácia je vrátením podielového listu správcovskej spoločnosti, ktorá vám vyplatí ich hodnotu. Príjmy zdaňujete 19% podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Predaj cenných papierov Predaj je odplatný prevod cenných papierov na burze alebo tretej strane. Zdanenie upravuje § 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Pri predaji existujú možnosti uplatniť oslobodenie príjmov od dane.

Ako sa zdaňuje príjem z Amundi podielových fondov?

Príjem z vrátenia podielového listu Amundi fondu zdaňujete 19%-mi, podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Musíte podať daňové priznanie. Zdravotné poistenie sa z týchto príjmov neplatí.

Amundi podielové fondy - Aké sú správcovské poplatky

Poplatky sú jedným slovom - vysoké. Najobľúbenejšie Amundi fondy si účtujú za správu medzi 1,75% a 2,05% ročne. Vo svete, kde dnes existujú rovnako zamerané ETF so správcovskými poplatkami od 0,2% sú Amundi fondy predražené.


13 Comments

Marek · 28. júna 2021 at 14:10

Výborný článok, profesionálny, detailný a zrozumiteľný. Ďakujeme za informácie.

  Roland Vízner · 29. júna 2021 at 16:53

  Dobrý deň Marek,
  ďakujem za pozitívnu reakciu.
  Roland

  RICHARD · 24. januára 2022 at 22:41

  Vami predavane ETF sa riadia akou legislativou co sa tyka azdanovania

  A) daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí a následne v Slovenskej republike takýto príjem z predaja akcií posúdiť ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani príjmov, ako je tomu v prípade predaja akcií na bežnej zdaňovanej obchodnej spoločnosti

  alebo

  B) či ide o obdobu podielového fondu v Slovenskej republike, ktorý nemá právnu subjektivitu, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, t. j., či uvedený predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch, je možné pripodobniť – považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch, kedy by z pohľadu zákona o dani z príjmov išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

   Roland Vízner · 25. januára 2022 at 11:49

   Pozdravujem. V prvom rade upozorním, že nie som daňový poradca a individuálnu daňovú situáciu odporúčam konzultovať s daňovým poradcom.

   Vo Vašej otázke rozumiem, že sa snažíte určiť zdanenie podľa právnej formy investície, konkrétne ETF. Niečo podobné krátko zaznelo aj vo vyjadrení finančnej správy, no neskôr uznali chybu a svoje vyjadrenie stiahli.

   Aby som odpovedal na Vašu otázku citujem z vyjadrenia Asociácie Obchodníkov s cennými papiermi a linku naň pripájeam nižšie


   zákon v ustanovení §9 ods. 1 písm. k) ani v žiadnom inom ustanovení nevymedzuje len určité druhy cenných papierov zo sústavy cenných papierov príp. ich ďalšiu špecifikáciu, ktorá by vyššie uvedené ustanovenie oslobodenia zužovalo resp. obmedzovalo. Posudzovanie právnej subjektivity je z tohto dôvodu pri akomkoľvek cennom papieri, teda aj ETF, je v kontexte splnenia zákonných podmienok oslobodenia od dane z príjmu irelevantné,

   Nakoľko pri predaji ETF dochádza k prevodu cenného papiera z pôvodného majiteľa na majiteľa nového a tento cenny papier nie je umorený, ako je tomu v prípade podielových listov otvorených podielových fondov, nejedná sa o tzv. redemáciu podielových listov, ale o prevod cenného papiera, čo radí predaj ETF pod ostatné príjmy z prevodu cenných papierov definované 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov.

   Celé vyjadrenie AOCP nájdete tu: https://www.pepp.sk/zdanovanie-etf-oficialne-vyjadrenie-aocp/

   Stručne povedané AOCP má za to, že na príjem z predaja ETF prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu je možné aplikovať ustanovenie §9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov … t.j. oslobodenie od dane z príjmu a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia.
   ETF z ktorých zostavujem kientom portfóliá sú prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu.

Martin · 31. augusta 2021 at 13:48

Pekný deň Roland, snáď mi odpoviete na nasledovné. Prešiel som si rôzne články o ETF, ale akosi mám stále len zlomky informácií a to, čo by som si chcel overiť, som nenašiel explicitne. Veci okolo daňového priznania sú pre mňa problematické, nakoľko s ním nemám žiadnu skúsenosť.
1) Ak akumulatívny ETF držím viac ako rok, neplatím daň a ani nepodávam daňové priznanie. Lenže platia obe tieto pravidlá aj za rok, keď ETF konečne predám, aby som inkasoval peniaze?
2) Chápem správne, že časový test sa počíta len od môjho prvého nákupu za konkrétny vybraný ETF? Teda na neskorších investíciách do toho istého fondu vôbec nezáleží? Príklad: Investujem do fondu 4 roky, teda od prvej investície už dávno prešiel časový test, ale naposledy som do fondu investoval pred 3 mesiacmi. Môžem bez zdanenia a daňového priznania svoj podiel fondu predať?

  Roland Vízner · 31. augusta 2021 at 14:12

  Pozdravujem pán Martin

  Zákon o dani z príjmov § 9 ods. 1 hovorí, že
  „Od dane je oslobodený príjem“
  písm. k)
  „z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu … a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia …“

  Takže k otázke číslo jedna: ak uplynul viac ako rok (teda viac ako 365/6 dní) predaj je oslobodený a DP nemusíte podávať. Nejde teda o kalendárny rok.
  K otázke číslo dva: Tu dajte pozor. je to inak ako píšete.
  Ak investujete pravidelne každý mesiac a investíciu celú po rokoch predáte, tak nákupy za posledný mesiac, dva, tri až dvanásť od dane oslobodené nie sú, pretože neubehol rok od ich nadobudnutia.

  Samozrejme nie som daňový poradca, iba praktizujúci investor 🙂
  RV

František · 29. septembra 2021 at 15:16

Dobrý deň, Banka mi ponúkla pri investovaní do Amundi fondov nižší úrok 0,2% na 7 rokov fixácie. Investovať chcem 7000€ a mesačne po 200€. Považujete takúto ponuku za serióznu a obojstranne výhodnú ?

Ďakujem

  Roland Vízner · 29. septembra 2021 at 17:33

  Prajem dobrý deň pán František

  Ak Vás správne rozumiem, banka Vám ponúka nižší úrok o 0,2% na Hypo úvere, ak budete cez tú banku investovať do Amundi fondov.

  To vyvoláva viacero doplňujúcich otázok. Hovoríme o klasických podielových fondoch Amundi alebo o Amundi ETF?
  Aký objem musíte investovať na ako dlho aby banka znížila úrok a aký je objem hypo úveru?
  Aké poplatky si banka vezme za sprostredkovanie investície?

  Kombiprodukty bánk boli v minulosti obvykle nevýhodné. No nechcem túto ponuku vopred odsúdiť ako nevýhodnú. Napíšem Vám napriamo …

Mária · 20. januára 2022 at 10:22

Dobrý deň Roland,

skvelý článok, ďakujem.
Mala by som prosím jednu doplňujúcu otázku k Amundi podielovým fondom. Chápem správne, že daň sa musí odviesť až v momente remedácie (vyplatenia)? To znamená, že pokiaľ počas roka dosiahnem zisk, ale nespravím žiaden výber, nemusím nič zdaňovať?
Ďakujem.
S pozdravom
Mária

  Roland Vízner · 20. januára 2022 at 11:21

  Áno presne tak 👍

   Mária · 20. januára 2022 at 11:34

   Super, ďakujem veľmi pekne 🙂

Juraj · 19. októbra 2022 at 9:03

Dobry den. Mam portfolio podielovych fondov v Amundi – je mozne toto portfolio priamo previest na Amundi ETF v ramci Amundi alebo ho je potrebne zrusit a vytvorit nove ETF (+ zaplatit tu dan zo zisku na povodnom portfoliu)? Dakujem.

  Roland Vízner · 19. októbra 2022 at 9:35

  Nepoteším Vás. Žiaľ možnosť portfolio podielových fondov priamo previest do ETF neexistuje.
  Najprv prebehne redemácia (odpredaj) podielových fondov 😡 zdanené zrážkovou daňou.
  A následne nový nákup ETF, na ktorý sa už do budúcnosti bude vzťahovať oslobodenie od dane z príjmu v zmysle § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov.

  Každopádne taký krok má určite zmysel. Jednak vymeníte podielové fondy s vysokým poplatkom za podstatne lacnejšie ETF a do budúcnosti oslobodenie od dane. Takže ja by som neváhal.
  👍

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.