Investujte do firiem, ktoré komerčne ponúkajú blockchain ako technológiu.

Okolo slova kryptomeny je v súčastnosti veľký "hype". Aj bežní ľudia sa zaujímajú, ako ťažiť kryptomeny, ako kúpiť kryptomeny alebo aký je kurz kryptomien. Príbehy o rýchlom zbohatnutí sa vždy ľahko čítajú a ešte ľahšie predávajú neskúseným investorom. V tomto článku Vám chcem ukázať viac o využití technológie blockchain. Neriskujte svoje peniaze v ničím nekrytých krypto "menách". Naopak. Porozmýšľajte a investujte do blockchainu ako do technológie.

Článok prvý krát vyšiel 18. novembra 2021.
Posledná aktualizácia 12. januára 2024.

Blockchain nie sú iba "kryptomeny".

Klienti, priatelia aj známy sa ma pýtajú či investujem do kryptomien. Moja odpoveď je, že investujem do blockchainu.

Blockchain je v prvom rade technológia, na ktorej možno postaviť business model a do ktorej je možné investovať. Každé odvetvie, ktoré dokáže využiť schopnosť blockchainu vytvárať transparentné, overené transakcie, schopnosť nemenného zadávania údajov a uchovávania záznamov, nájde hodnotu pri implementácii technológie blockchain. Typickými príkladmi využitia blockchainu mimo "kryptomien" sú zásobovacie reťazce, zdravotné záznamy či inteligentné kontrakty.

Obsah článku:

 1. Kryptomeny vs. Využitie blockchainu v praxi
 2. Technologické firmy využívajúce blockchain v praxi
 3. Investičná Stratégia Blockchain - kľúčové charakteristiky
 4. Historická výkonnosť a volatilita
 5. Investovanie do Stratégie Blockchain s pepp.sk
  - Do akých aktív budú Vaše peniaze investované
  - Ako si otvoriť účet a začať investovať
  - Podrobný prehľad poplatkov

Kryptomeny vs. Využitie blockchainu v praxi

Zásobovacie reťazce, zdravotné záznamy či inteligentné kontrakty

Zásobovacie reťazce

Ako spotrebitelia chceme poznať výrobnú históriu produktov, ktoré kupujeme. Nielen výrobcu, ale aj jeho subdodávateľov a ich sub-subdodávateľov. Výrobné a distribučné spoločnosti tiež nájdu hodnotu v poznaní a riadení dodávateľského reťazca. Sledovanie celej cesty k finálnemu produktu je však nákladné, časovo náročné a spojené s rizikom falzifikácie a podvodov. Schopnosť nemenného zadávania údajov a uchovávania záznamov vďaka blockchain technológii tu príde vhod. Koniec koncov blockchain je z dvoch slov block a chain, teda blok a reťaz. Reťaz (dátových) blokov.

Spoločensky prospešným príkladom využitia môže byť aj pátranie po pôvodcovi napríklad salmonelózy alebo zakázanej látky v potravinárskom výrobku na pulte maloobchodnej predajne. Vďaka nemennej reťazi blokov je poznanie celého reťazca od chovateľa, cez bitúnok, spracovateľa, výrobcu, logistických firiem až po pult predajne rýchle a spoľahlivé.

Zdravotné záznamy

Ďalším potenciálnym využitím blockchainu sú  Zdravotné záznamy. Tieto by mohli byť efektívne uložené v blockchaine pomocou jedinečného identifikátora pacienta, ktorý by pacientom umožnil prístup k ich vlastným záznamom a oprávnil poskytovateľov zdravotníckych služieb na prístup k informáciám v reálnom čase.

Smart contracts

Smart contracts (inteligentné zmluvy) sú súborom vopred určených pravidiel, podľa ktorých môžu prebiehať blockchainové transakcie. "Ak" je splnená podmienka, "potom" vykonaj transakciu, automaticky. Príkladom by mohol byť záznam v katastri nehnuteľností, kde prevod z predávajúceho na kupujúcehp prebehne až po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim. (Podobne, ako to dnes robia banky a notári. Uvoľnia peniaze predávajúcemu až po predložení listu vlastníctva.)

Technologické firmy využívajúce blockchain v praxi.

Digitálna ťažba aktív, Blockchain a transakcie s digitálnymi aktívami, Aplikácie blockchainu, Hardvér blockchainu a digitálnych aktív, Integrácia blockchainu a digitálnych aktív.

Kryptomeny vs. využitie blockchainu v reálnom biznise

Už dnes na blockchainových technológiách zarábajú firmy, ktoré sme si v investičnom svete zakategorizovali nasledovne (Zdroj: Global X ETFs):
 1. Digital Asset Mining - Digitálna ťažba aktív
 2. Blockchain & Digital Asset Transactions - Blockchain a transakcie s digitálnymi aktívami
 3. Blockchain Applications - Aplikácie blockchainu
 4. Blockchain & Digital Asset Hardware - Hardvér blockchainu a digitálnych aktív
 5. Blockchain & Digital Asset Integration - Integrácia blockchainu a digitálnych aktív.

Digital Asset Mining

V segmente digitálnej ťažby aktív sa nachádzajú spoločností, ktoré kryptomeny "ťažia" (podieľajú sa na overovaní a pridávaní transakcií s digitálnymi aktívami do rôznych blockchainových účtovných kníh) alebo tie, ktoré vyrábajú technológiu používanú pri ťažbe digitálnych aktív. Ak má napríklad jeden bitcoin hodnotu 50 000 dolárov, ročné príjmy bitcoinových baníkov predstavujú približne 16,4 miliardy dolárov. (Zdroj: Global X ETFs)

Príkladom môžu byť spoločnosti ako Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain alebo Hive Blockchain.

Blockchain & Digital Asset Transactions

V segmente "blockchain a transakcie s digitálnymi aktívami" sa nachádzajú spoločnosti, ktoré prevádzkujú platformy, burzy, zmenárne, peňaženky digitálnych aktív (rozumej kryptomien) alebo platobné brány pre digitálne aktíva.

Nájdeme tu globálne známe mená ako Coinbase Global, Square či PayPal aj menej známych hráčov ako Voyager Digital alebo Greenbox POS.

Ich biznis modelom je umožniť zákazníkom obchodovať rôzne kryptomeny medzi sebou alebo robiť prevody medzi digitálnymi aktívami a klasickými menami. Tieto platformy umožňujú nielen nákup a predaj. Často ponúkajú  bezpečnú úschovu alebo pôžičky v kryptomenách zabezpečené kolaterálom v kryptomenách.

Blockchain & Digital Asset Hardware

V segmente Blockchain & Digital Asset Hardware sa nachádzajú spoločnosti, ktoré vyrábajú a distribuujú hardvér používaný v blockchaine a biznise s digitálnymi aktívami.

Blockchain vyžaduje hardvérové komponenty, ktoré poskytujú vysoký výpočtový výkon na riešenie komplexných výpočtov, spojených najmä s ťažbou kryptomien. Takým hardvérom sú najmä špecializované počítače s vysoko výkonnými procesormi, pamäťami a úložiskom.

Príkladom sú spoločnosti ako: Nvidia, Northern Data, Ebang International Holdings alebo Canaan.

Blockchain Applications (software) a Blockchain & Digital Asset Integration

V segmente Blockchain Applications sa nachádzajú spoločnosti, ktoré vyvíjajú a distribuujú softvér a softvérové služby súvisiace s blockchainom.
V segmente Blockchain & Digital Asset Integration sa nachádzajú spoločnosti, ktoré poskytujú integráciu  technológií blockchainu a súvisiace konzultačné služby.

Príkladom sú spoločnosti ako: BC Technology Group, Overstock.com, Future FinTech Group, Diginex, Galaxy Digital alebo BIGG Digital Assets

Investujte do blockchainu ako do technológie.

Top firmy z blockchainového ekosystému majú akcie listované na burzách a existujú aj nákladovo a pre Slováka daňovo efektívne ETF-ká. Ak investujete samostatne a robíte "stock picking" pozrite sa na firmy uvedené v tomto článku. Ak chcete s investovaním pomôcť, otvorím Vám investičný účet v European Investment Centre, o.c.p., a.s. a spoločne nastavíme správnu investičnú stratégiu na diverzifikované ETF, ktoré sa špecializujú na blockchain technológie.

Stratégia Blockchain - kľúčové charakteristiky

Spoznajte vysoko dynamickú stratégiu, ktorá minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investujte do jedného z najväčších globálnych megatrendov: technológie blockchain.

Nulové alebo minimálne náklady

0€ za vedenie účtu, žiadna výkonnostná prémia, iba 0.7% z objemu obchodu na začiatku na vstupe a následne 0.7% p.a. (ročne) za správu stratégie a úschovu cenných papierov, podrobnejšie ...

Historický a Očakávaný Výnos

Stratégia dosiahla zhodnotenie +51,6% v roku 2023 roky pri vysokej volatilite.

Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty. Viac ...

Komu je stratégia určená

Stratégia je určená investorom s dlhým investičným horizontom (10-15 rokov) a vysokou toleranciou k riziku. Investor musí byť pripravený na vyššiu volatilitu hodnoty svojej investície.

Popis stratégie

100% investičnej stratégie tvorí globálne akciové ETF zamerané na spoločnosti ktoré sú alebo budú časťou blockchainového ekosystému.

Investičný horizont

Dlhododobý investičný horizont okolo 10-15 rokov. 

Žiadna viazanosť. ETF v portfóliu môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Ak predpokladáte, že peniaze budete potrebovať skôr, zvoľte si radšej portfólio s kratším investičným horizontom.

0% daň z príjmu

§  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí, že príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený. (Vašu osobnú daňovú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.)

Historická výkonnosť a volatilita

Historická výkonnosť a volatilita sú informácie o portfóliu, ktoré by vám mali naznačiť aké riziko podstupujete a aký výnos priniesla investícia v minulosti. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Historická výkonnosť predstavuje modelovanú výkonnosť na základe dostupných dát z finančných trhov. Skutočnú výkonnosť svojho osobného portfólia nájdu existujúci investori vo svojej mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo webovej aplikácii EIC. Chcete vidieť výkonnosť v reálnom čase? Kliknete na graf, budete presmerovaný na stránku partnera justETF.

Jednorazová investícia 10000€ investovaná 11. marca 2019  by mala 31. decembra 2023 hodnotu 21161.63. Tento údaj a graf historickej výkonnosti zohľadňuje všetky poplatky.

 

Stratégia Blockchain - historická výkonnosť

2023202220212020
+51,6%-48.37%+35,5%+76,2%

Údaje sú aktualizované kvartálne. Výkonnosť môžete sledovať v reálnom čase na skvelej webstránke justETF.com, kdenájdete aj podrobné údaje o podkladovom aktíve ako TER, prospekt, KIID a podobne. Tabuľka historickej výkonnosti nezohľadňuje poplatky, iba výkonnosť podkladového ETF. Poplatky sú 0,7% na vstupe a 0,7% ročne, viď podrobne nižšie.

Upozornenie: Stratégia je vysoko volatilná. Volatilita za 1 rok dosiahla 23,8%. Na škále rizika SRRI 1 až 7 patrí do najrizikovejšej kategórie 7.

 

Do akých aktív sú Vaše peniaze investované

Porobnejší pohľad na portfólio

Portfólio je investované do Indexových ETF, ktoré:

- zisky akumulujú a reinvestujú, aby ste neplatili zbytočne dane z dividend
- sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby ste bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu (po roku držania)
- sú denominované v USD, no v spolupráci s EIC vynakladáme úsilie nakupovať ich na burzách, kde sa obchodujú v EUR, aby sme my investori nestrácali na výmenných kurzoch.

Top 10 firiem v ETF v stratégii k 12. 1. 2024 (%)

CLEANSPARK INC ORD 6.42%
MICROSTRATEGY INC 6.37%
COINBASE GLOBAL INC 5.92%
RIOT BLOCKCHAIN INC 5.57%
TWN SEMICONT MAN ORD 4.65%
MONEX GROUP ORD 4.56%
SBI HOLDINGS ORD 4.43%
SAMSUNG ELECTR ORD 4.05%
KAKAO CORP ORD 3.42%
BIT DIGITAL ORD 3.05%

Ako si otvoriť účet a začať investovať.

Ak máte záujem o investovanie do blockchain stratégie  budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC).

Podrobný popis ako si otvoriť účet v EIC, kto je EIC, aké má licencie, akej podlieha regulácii a či je účastníkom Garančného fondu investícií nájdete v nasledovnom článku: Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať bez starostí.

Podrobný prehľad poplatkov spojených s investovaním do Stratégie Blockchain

Odplata za služby EIC, o.c.p., a.s.

Poplatky súvisiace s vašim účtom v EIC a spravovaním investičnej stratégie portfólia sú nasledujúce:

0€ za vedenie účtu

Áno, Účet v EIC je zdarma.

0,64% manažérsky poplatok za správu aktív klienta

Poplatok správu stratégie je 0,64% p.a. Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za správu stratégie 6.40€ ročne.

Žiadna viazanosť a 0% odplata za predčasné skončenie investície (exit fee)

Úprimne odporúčam: zvoľte si portfólio s takým časovým horizontom investície, počas ktorého peniaze nebudete potrebovať a zostanú investované. Ak by ste však potrebovali peniaze vybrať skôr. PEPP.SK portfóliá vytvorené na platforme EIC nemajú žiadnu viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Určite však dodržte odstup jeden rok od nákupu po predaj investície, aby bol váš zisk oslobodený od dane z príjmu.

0,2% z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj) a žiadne minimum

Nákup alebo predaj cenných papierov na svetových burzách niečo stojí. V EIC zaplatíte za nákup alebo predaj cenných papierov do vašeho portfólia 0,2% z objemu obchodu. Na túto službu sa nevzťahuje DPH.

Napríklad:
Pri sporení 100€ zaplatíte za nákup cenných papierov 0,20€.
Pri jednorazovej investícii 1000€ zaplatíte za nákup cenných papierov 2€.

Pre porovnanie s konkurenciou: Napríklad má FIO banka minimálny poplatok za nákup/predaj v USA poplatok od $7,95, za nákup na Deusche Börse AG 0,15 % z objemu, minimálne 9,95€ (Zdroj: www.fio.sk, 29. Január 2021)

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov (Custody fee) 0.06% ročne

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov v EIC je 0,06% p.a. Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za úschovu a správu 0,60€ ročne.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok závisí od cenníka samostatného/viazaného finančného agenta. Pokiaľ využijete moje služby na otvorenie účtu a investovanie do tejto stratégie, vstupný poplatok bude 0,5%.

Ako vznikol nápad založiť toto portfólio a prečo doň investovať

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme investičné stratégie, do ktorých investujem svoje osobné a rodinné peniaze a do rovnakých investičných stratégií môžete investovať aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.