Pepp.sk Harmonické portfólio na 7 rokov v EUR: Akcie, Infraštruktúra a Nehnuteľnosti.

Kľúčové charakteristiky Spoznajte inovatívne, mierne dynamické „zmiešané“ portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akcií, infraštruktúry, nehnuteľností a dlhopisov, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 6,0-6,6% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Nulové alebo minimálne náklady 0€ za Read more…

Pepp.sk Solídne dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR

Kľúčové charakteristiky Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont – 3 roky. Pre fyzické osoby rezidentov SR je zisk (príjem z predaja) od dane z príjmov je oslobodený. Nulové alebo minimálne náklady 0€ za vedenie účtu, 0% za správu portfólia, 0% za predčasné skončenie Read more…

Obrana a bezpečnosť. Stresu a inflácii odolná investičná akciová stratégia.

Kľúčové charakteristiky – stratégia roka 2022. Chráni investície pred vojnou a infláciou cien základných surovín. Spoznajte defenzívne portfólio, ktoré investuje do sektorov s potenciálom ochrániť kapitál v čase vojenských konfliktov. Obsahuje 9 ETF zamerané na letectvo, obranu, zlato, poľnohospodárstvo, základné priemyselné zdroje, energetiku, čistú energiu a blockchain. Nulové alebo minimálne Read more…

Zdaňovanie ETF – oficiálne vyjadrenie AOCP

Zdaňovanie kapitálových príjmov z ETF – vyjadrenie Asociácie obchodníkov s cennými papiermi V poslednom čase vznikol šum okolo zdaňovania kapitálových príjmov. Finančná správa totiž vydala nejednoznačné stanovisko, ktoré spôsobilo neistotu medzi profesionálnymi účastníkmi trhu a investormi do ETF. Vo svojom stanovisku (medzičasom bolo stiahnuté, preto linka naň už nie je Read more…

Európske akcie – šikovne, lacno a bez daní.

Kľúčové charakteristiky Daňovo aj poplatkovo ideálna investícia do Európskych akcií Nulové alebo minimálne náklady 0€ za vedenie účtu, 0% za správu portfólia, 0% za predčasné skončenie investície, 0.2% z objemu obchodu (nákup alebo predaj), 0.12% ročne za úschovu a správu cenných papierov, viac … Očakávaný Výnos z Investície Očakávaný čistý Read more…