Tretí pilier: výhody a nevýhody 

Tretí pilier dôchodku si buduje vyše 800,000 sporiteľov. Zvažujete či do 3. piliera vstúpiť?  Prispieva Vám do 3. Piliera zamestnávateľ? A zarába Váš fond 3. piliera?Ako vybrať správny dôchodkový fond v treťom pilieri? Tento článok vám zodpovie aké výhody tretí pilier prináša, aké má nevýhody,  ako z neho vybrať peniaze, koľko Vás to bude celé stáť a či sa tretí pilier vôbec oplatí mať.

Obsah článku:

 1. Ako funguje 3. pilier versus piliere 1. 2. a 4.?
 2. Prečo “áno” 3. Pilier. Plusy 3. Piliera
 3. Prečo “nie” 3. Pilier. Mínusy 3. Piliera
 4. Komu sa oplatí a komu neoplatí tretí pilier?
 5. Ako zmeniť fond, ako zmeniť DDS a ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom?
 6. 3. pilier výber peňazí
 7. Tretí pilier - Dedenie úspor a dôchodkov 
 8. Zopár tipov na záver
 9. Osobný dôchodkový produkt a Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (nové okno)
 10. Najčastejšie kladené otázky 3. pilier 

Ako funguje tretí pilier vs. piliere I. a II. a IV?

Prvý dôchodkový pilier - povinné dôchodkové poistenie

Prvý dôchodkový pilier, teda povinné dôchodkové poistenie je vysoko solidárna a málo zásluhová forma štátneho dôchodkového zabezpečenia. Pracujeme, podnikáme, platíme dane, sociálne a zdravotné odvody. Naše odvody na sociálne zabezpečenie smerujú do Sociálnej Poisťovne, ktorá tak predstavuje prvý, štátny pilier dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.

Prvý pilier sa nazýva aj „priebežný“, kedže peniaze vybrané Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, teda v tom istom roku vyplácajú dôchodcom vo forme dôchodkov. V prvom pilieri si teda nesporíte! Je to poistenie. Platíme doň, lebo musíme a dúfame, že v čase našeho odchodu do penzie, sa na Slovensku nájde dosť pracujúcich, aby z ich odvodov zaplatil štát dôchodok nám. Žiaľ, keď dnešné „Husákove deti“ pôjdu do dôchodku, tých pracujúcich na jedného dôchodcu tu bude podstatne menej ako dnes.

Druhý pilier - starobné dôchodkové sporenie

Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia predstavuje starobné dôchodkové sporenie. O ňom sa všetko dočítate v článku tu: Druhý dôchodkový pilier – komplexný prehľad.

Podstatné pre porovnanie s tretím pilierom je, že do druhého piliera neinvestujete priamo. Ak ste účastníkom v II. pilieri, časť vašich odvodov smeruje cez Sociálku do dôchodkového fondu 2. Piliera. Peniaze vo fonde 2. Piliera správcovská spoločnosť následne investuje. Účasť v druhom pilieri je skrátka investovaním. Nie je to poistka ako v pilieri prvom.

Tretí pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

Tretí pilier bol prvou dobrovoľnou a súkromnou možnosťou dlhodobého sporenia na dôchodok. Už koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia vzniklo na Slovensku niekoľko doplnkových dôchodkových poisťovní. Po zmene legislatívy sa tieto transformovali na doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), ako ich poznáme dnes.

Investovanie prostredníctvom DDS je v podstate rovnaké ako investovanie prostredníctvom podielových fondov. Veľa drobných investorov tam smeruje svoje platby, fondy ich zhromažďujú a investujú na finančných trhoch. To je samo o sebe dobrá myšlienka. No, v Slovenských podmienkach nízkej konkurencie, sú fondy v treťom pilieri neefektívne pri správe aktív a za svoju službu si účtujú príliš vysoké poplatky.

Dokončíme porovnania s ostatnými piliermi a hneď si 3. pilier si v tomto článku rozoberieme podrobne.

Štvrtý pilier - súkromné investície a pan-Európske dôchodky

Štvrtý pilier je trochu širší pojem, ktorému venujem samostatný článok tu: 4. pilier dôchodkového zabezpečenia.

Ako varianta sporenia a investovania na dôchodok je štvrtým pilierom investovanie prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi do aktív, ktoré dlhodobo prinášajú rozumne vysoký výnos (6-8%), výnosy z nich nepodliehajú zdaneniu a náklady na správu sú minimálne. Vzhľadom na svoje charakteristiky predstavuje momentálne IV. Pilier najefektívnejšiu formu zabezpečenia sa na dôchodok.

Európska legislatíva ešte v roku 2019 zakotvila vznik Celoeurópskeho Penzijného produktu. Viac o celoeurópskych dôchodkoch sa dočítate tu: Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Čo majú 2. 3. a 4. piliere spoločné a odlišujú sa tým od prvého piliera

 1. Druhý tretí a pilier sú zásluhové. Čím viac nasporíte, tým viac dostanete na dôchodku.
 2. Sú to vaše peniaze na vašom účte.
 3. Ide o investovanie. Záleží na zhodnotení. Čím vyššie zhodnotenie, tým lepšia penzia. Poplatky môžu zhltnúť veľkú časť výnosov a znížiť tak zhodnotenie úspor.
Porovnanie penzijných pilierov - tretí dôchodkový pilier

Je alebo nie je tretí dôchodkový pilier správna voľba pri sporení na dôchodok? Zhrňme si výhody a nevýhody sporenia III. pilieri.

Aké výhody má tretí dôchodkový pilier?

1. Príspevok zamestnávateľa

Skutočnosť, že vám do tretieho piliera prispieva zamestnávateľ, je jedinou hmatateľnou výhodou tretieho piliera. Ak vám zamestnávateľ neprispieva, s tretím pilierom skoncujte čo najskôr.

Príspevky do 3, piliera sú pre zamestnávateľa daňovým výdavkom do výšky maximálne 6 % z hrubej mzdy zamestnanca. V praxi  zamestnávatelia prispievajú okolo 2 % z hrubej mzdy za podmienky, že si  rovnakou sumou prispieva aj sám zamestnanec.

2. Vaše peniaze

Peniaze nasporené v III. Pilieri sú Vaše osobné vlastníctvo a sú teda dedičné. Rovnako ako peniaze v II a IV. Pilieri. Naopak peniaze odvedené do I. Piliera, teda do Sociálnej Poisťovne vaše nie sú. Sociálnou Poisťovňou len pretečú z vašich odvodov do poňaženiek súčasných dôchodcov.

3. Dedičnosť

Keďže investície v druhom pilieri sú vaše peniaze, zdedia ich vaši dediči. To isté platí aj o druhom a štvrtom pilieri.

4. Zásluhovosť

Tretí pilier je zásluhový. Všetko, čo doň počas pracovného života zaplatíte, tým väčšiu sumu si nasporíte a o to väčší dôchodok z 3. Piliera budete mať. To isté platí aj o druhom a štvrtom pilieri, takže nejaká super výhoda to zas nie je. Iba starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne závisí od politických rozhodnutí, na ktoré bude v blízkej budúcnosti tlačiť zhoršujúci sa demografický vývoj populácie.

5. Čiastočná odvodová efektívnosť pre vašeho zamestnávateľa

Z príspevkov do tretieho piliera nemusí váš zamestnávateľ odviesť sociálne poistenie. Peniaze do fondu tretieho piliera tak idú síce zdanené a podliehajú odvodu do zdravotnej poisťovne, no zamestnávateľ šetrí na sociálnom poistení. Príspevok do 3. piliera je v porovnaní s vyplatením mzdy preto výhodnejší pre Vás, aj pre zamestnávateľa. 

6. Mini výhoda vo forme daňového zvýhodnenia na strane sporiteľa

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške najviac 180 eur za rok. Pri 19% zdanení viete "ušetriť" 34,20€ ročne na daniach.

Ak je tretí pilier maximum, čo vám peňaženka dovolí odkladať na dôchodok, aj tridsaťštyri Euro poteší. Ak ale zarábate nadpriemerne, táto daňové výhoda je zanedbateľná v porovnaní s nevýhodami uvedenými nižšie.

Zhrňme si výhody tretieho piliera: Tretí pilier nemá voči druhému a štvrtému pilieru žiadne špecifické výhody s výnimkou toho, že vám tam posiela časť peňazí zamestnávateľ.

 

Chcete pomôcť s výberom fondu v III. pilieri? Napíšte nám.

Aké nevýhody má tretí dôchodkový pilier?

A. Biedne zhodnotenie investícií v treťom dôchodkovom pilieri

Tretí pilier mal byť súkromný, doplnkový a menej závislý na rozhodnutiach politikov ako pilier druhý. Manažéri fondov v treťom pilieri tak mali vo svojich rukách osud našich úspor. Manažéri fondov v treťom pilieri zlyhali, nesplnili svoj mandát a peniaze nezhodnocujú adekvátne časovému horizontu. A na rozdiel od druhého piliera sa ani nemôžu vyhovoriť na štátne zásahy.

 1. Za posledných päť rokov žiaden fond 3. piliera neporazil benchmark, ba ani zďaleka sa nepriblížil k benchmarku adekvátnemu pri investovaní s dlhým časovým horizontom. Investovanie na dôchodok je takým investovaním. Za benchmark považujem MSCI ACWI Index, čo je najpoužívanejší globálny akciový index.
  - Za 5 rokov MSCI ACWI Index zhodnotil o 7,77% (k dátumu 9. novembra 2020)
  - "Najlepší" z fondov v treťom pilieri zhodnotil peniaze investorov 3,52%.
 2. Za posledných 5 rokov bola inflácia na Slovensku v priemere okolo 1.7%. Iba 6 fondov tretieho piliera porazilo infláciu. Naopak 8 fondov prinieslo zhodnotenie nižšie ako inflácia.
 3. Výplatné fondy peniaze doslova prerábajú a ukazujú negatívne zhodnotenie, teda znehodnotenie investorských peňazí.
B. Vysoké poplatky v treťom dôchodkovom pilieri

1,0%-1,2% za správu z objemu majetku 

plus

10% zo zhodnotenia

Berúc do úvahy horeuvedené biedne výnosy, sú poplatky v treťom pilieri nehorázne. 1,2% je zákonom povolené maximum a všetky fondy okrem jedného si to maximum aj účtujú. K tomu ešte 10% zo zhodnotenia. Teda ak fond zhodnotí vaše peniaze o 3%, zaúčtuje vám ešte 0,3% na poplatkoch a zhodnotenie.

Poplatky sú tak jedným z hlavných dôvodov nízkej výkonnosti fondov v treťom penzijnom pilieri. Pre predstavu, tie najlepšie fondy si nechajú tretinu výnosu a vám vyplatia dve tretiny, tie horšie si nechajú polovicu.

Ľudskou rečou: Fondy, ktoré zhodnotili vaše peniaze o 1,2% a zároveň si zobrali 1,2% na poplatkoch pre seba, si tak nechali polovicu výnosu. Investor drží riziko a správca fondu si necháva polovicu výnosu? Prečo im to investori tolerujú? Nechápem.

A predstavte si, že predtým bol maximálny poplatok vyšší – až 2,34% ročne v roku 2013.

C. ​Zdanenie dávok z 3. piliera

Pri vyplácaní dávok z tretieho piliera sa uplatňuje zrážková daň z výnosu vo výške 19%.

D. Nízka až nulová likvidita.

Pod pojmom likvidita sa v investičnom svete myslí rýchlosť, s akou sa dostanete k svojim investovaným peniazom. Pri dôchodkových fondoch svoje úspory uvidíte až po odchode na  dôchodok. Svoje vlastné príspevky do 3. piliera je možné vybrať už po 10-tich rokoch, príspevky zamestnávateľa však nie. Legislatíva do roku 2014 umožňovala výber prostriedkov už vo veku účastníka 50 resp. 55 rokov. Ak máte "starú zmluvu" platí pre vás možnosť skoršieho výberu. Viac v pokračovaní článku.

Zhrňme si nevýhody tretieho piliera:
Hlboko podprimerné zhodnotenie peňazí, vysoké poplatky, a nízka likvidita, robia z tretieho piliera extrémne nevýhodný produkt investovania na dôchodok. 

Treti dôchodkový pilier plusy a minusy vyhody a nevyhody

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Prečo v 3. pilieri teda sporia státisíce Slovákov?

Jedine preto, že im do III. piliera prispieva zamestnávateľ. Vnímajú to ako extra peniaze od zamestnávateľa. Z krátkodobého hľadiska úspora na sociálnom poistení, prípadne dani z príjmu zdanlivo prevyšuje nevýhodu biedneho výnosu. No z dlhodobého hľadiska by vám vyššie výnosy vo IV. pilieri priniesli viac, aj keby ste do nich investovali zdanené peniaze. 

Legislatíva by mala zrovnoprávniť tretí a štvrtý pilier z hľadiska odvodov. Ak by sme mali rovnaké pravidlá hry pre všetkých hráčov, spotrebiteľ by si vybral lepší produkt. Na trhu s nedostatočnou konkurenciou si štyria hráči koláč rozdelili, účtujú poplatky a neprinášajú výnosy, adekvátne investičnému horizontu, na ktorý sme im zverili peniaze.

Porovnanie penzijných pilierov - tretí dôchodkový pilier
Komu sa oplatí tretí pilier?

Tretí pilier sa oplatí iba ľuďom, ktorým do neho prispieva zamestnávateľ. Prispievanie vlastnými peniazmi nad rámec nevyhnutného sa neoplatí nikomu.

Komu sa neoplatí tretí pilier?

Tretí pilier sa neoplatí ak do neho neprispieva zamestnávateľ. Výnosy sú biedne a poplatky vysoké.

Ak vám z výplaty zostáva pár desiatok Euro, pošlite si ich z času na čas radšej do indexového fondu v druhom pilieri alebo investujte vo štvrtom pilieri. Ak dokážete sporiť viac ako pár desiatok Euro mesačne alebo máte neefektívne uložené úspory v banke, stavebnej sporiteľni či drahom podielovom fonde, presuňte ich do štvrtého piliera.

To platí najmä aj pre živnostníkov. Živnostníci by nemali dnes ušetrené odvody prejesť, ale radšej ich premeniť na investície vo štvrtom pilieri.

Kedy a ako môžem zmeniť dôchodkový fond v rámci rovnakej DDS?

Vo fáze sporenia, teda pred odchodom do dôchodku môžete zmeniť príspevkový fond v rámci jednej DDS kedykoľvek. Zmenu môžete vybaviť priamo v DSS-ke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu. Presuny úspor v rámci fondov rovnakej DDS nie sú spoplatnené.

Kedy a ako môžem zmeniť Doplnkovú Dôchodkovú  Spoločnosť a ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom?

Zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti môžete vykonať kedykoľvek, no odporúčam prihliadať na dôležitý fakt! Ak zmeníte DDS a v čase kratšom ako 1 rok od uzavretia účastníckej zmluvy, DDS, z ktorej odchádzate vám vyúčtuje poplatok 5%. Radšej počkajte. Pokiaľ sporíte so svojou DSS viac ako 1 rok, do inej DSS môžete prejsť bez poplatku.

Ako na to v praxi? Podajte písomnú žiadosť svojej DDS. Prípadne vám s tým pomôže váš finančný poradca.

Pozor! DDS môžete zmeniť len vo fáze sporenia. Ak už poberáte dôchodok z III. piliera, prestúpiť medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi možné nie je.

Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

3. pilier výber peňazí. Ako a kedy je možné vybrať peniaze z tretieho piliera?

Svet doplnkového dôchodkového sporenia sa delí na obdobie pred a po roku 2014. Účastníci, ktorý do tretieho piliera vstúpili pred rokom 2014 a žiadny dodatok k zmluve  neskôr nepodpisovali, majú "staré zmluvy" podľa pôvodných pravidiel. "Nové zmluvy" majú všetci čo do 3, piliera vstúpili v v roku 2014 alebo neskôr a tiež tí, čo podpísali k starej zmluve dodatok. Na každé skupinu sa vzťahujú trochu iné pravidlá.

Predčasný výber - nemusíte čakať do dôchodku

Z 3. piliera môžete vybrať svoje dobrovoľné príspevky aj pred dosiahnutím dôchodkového veku. Pravidlá "nových zmlúv" vám umožňujú vybrať z III. piliera tú časť úspor, ktorú ste si nasporili sami už po 10 rokoch sporenia a následne raz za každých 10rokov. 

Ak sporíte v III. pilieri už 10 a viac rokov, vyberte svoje úspory a investujte ich výhodnejšie. To jest do produktov s vyšším výnosom a nižšími poplatkami.

Príspevky, ktoré vás do 3. piliera odviedol zamestnávateľ nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu. Tieto peniaze uvidíte až na dôchodku.

Odstupné podľa "starých zmlúv"

Pokiaľ ste do tretieho piliera vstúpili pred rokom 2014 a žiadny dodatok k zmluve ste neskôr nepodpisovali, môžete Doplnkovú Dôchodkovú Spoločnosť požiadať o výplatu tzv. "odstupného". DDS vám v tomto prípade vyplatí iba 80 % z nasporenej sumy.

Moja jediná rada znie: Nerobte to! Prísť o 20% všetkých úspor by bola hlúposť.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

Kedy máte nárok na dôchodok z 3. piliera?

Požiadať o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, teda penzie z 3. piliera môžete ak:

a) vznikol vám nárok na výplatu dôchodku zo Sociálnej Poisťovne, alebo
b) vznikol vám nárok na výplatu predčasného dôchodku zo Sociálnej Poisťovne, alebo
c) dosiahli ste vek 62 rokov
d) Účastník, ktorý má starú zmluvu a zaplatil príspevky za 120 mesiacov, má nárok na dávky z 3. piliera už po dosiahnutí veku 55 rokov.

 

Tretí pilier - Aké formy vyplácania dôchodkov existujú?

Okrem predčasného výberu, ktorý sme spomenuli vyššie, existujú tri základné spôsoby výplaty peňazí z III. piliera:
a) doplnkový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný)
b) doplnkový výsluhový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný)
​​c) jednorazové vyrovnanie

Vysvetlime si jednotlivé varianty podrobnejšie

​a1) Doživotný doplnkový starobný dôchodok z III. piliera

Je to poistný produkt poskytovaný životnými poisťovňami. Vaše úspory v DSS predáte a získané peniaze sa presniete do životnej poisťovne. Vami vybraná životná poisťovňa sa zaviaže vyplácať vám do konca života pravidelný mesačný príjem.

Príklad: Nasporili ste si počas pracovného života v DDS sumu 17.000 €. Za túto sumu si “kúpite” doživotný “peňažný tok” vo výške okolo 80 – 90 € mesačne.

V II. pilieri presun z DSS do životnej poisťovne za vás vybaví Sociálna Posťovňa, no
v III. pilieri si to musíte dohodnúť sami, resp. za pomoci finančného poradcu.
Pri doživotnom dôchodku z tretieho piliera si môžete nechať 50% z prostriedkov na vašom účte vyplatiť jednorazovo. Druhú polovicu úspor pošle DDS do životnej poisťovne, podľa vami dohodnutej zmluvy. Využite to a polovicu úspor investujte efektívnejšie.

​a2) Dočasný doplnkový starobný dôchodok z III. piliera

​Aj dočasný dôchodok z 3. piliera je poistný produkt, podobný doživotnému dôchodku. Rozdiel je, že dočasný dôchodok je “dočasný” a nie doživotný. Obdobie výplaty musí byť minimálne 5 rokov. Ak si zvolíte vyplácanie dočasného dôchodku budete dostávať každý mesiac výrazne viac ako v prípade doživotného dôchodku. Samozrejme len dočasne. Po uplynutí “dočasnej” doby vyplácania už nedostanete nič.

Príklad: Ak poisťovne rátajú s priemernou dobou dožitia 17 rokov, dočasný mesačný dôchodok dohodnutý na 7 rokov by mal byť viac ako dvojnásobný oproti doživotnému dôchodku.

Pri dočasnom dôchodku z tretieho piliera si môžete nechať 25% z prostriedkov na vašom účte vyplatiť jednorazovo. Zvyšok zostane vo výplatnom fonde DDS. Využite túto možnosť a štvrtinu úspor investujte efektívnejšie.

​b) Doplnkový výsluhový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný)

​​Funguje rovnako ako doplnkový dôchodok. Je však určený iba zamestnancom 3. a 4. kategórie a pre profesionálnych tanečníkov a hráčov na dychové nástroje. Podmienkou jeho získania je trvanie pracovného pomeru aspoň 10 rokov a dovŕšenie veku 55 rokov.

c) Jednorazové vyplatenie nasporenej sumy?

Možnosti dostať sa naraz ku všetkým prostriedkom na vašom účte sú obmedzené.
Kedy má sporiteľ v druhom pilieri nárok na jednorazové vyplatenie nasporenej sumy?

- bol vám priznaný invalidný dôchodok

- váš dôchodkový fond alebo dôchodková sporiteľňa bola zrušená

- odchádzate do starobného dôchodku, no suma prostriedkov na vašom účte v DDS je nižšia ako 2184€ (dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok). Uvedená suma platí pri splnení nároku na doplnkový dôchodok v roku 2020.

Tretí pilier a dedenie

Dedenie vo fáze sporenia do III. piliera

V prípade úmrtia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe či osobám uvedených na účastníckej zmluve. Dedenie sa týka všetkých príspevkov vrátane výnosov, t. j. aj príspevkov zamestnávateľa.

Dedenie vo fáze poberania dôchodku z III. piliera

Pre dedenie je podstatné či ste si zvolili doživotný alebo dočasný dôchodok z 3, piliera

Dočasný doplnkový starobný dôchodok je čerpanie peňazí z vašeho účtu v dôchodkovom výplatnom fonde. V prípade úmrtia poberateľa dočasného dôchodku z 3. piliera, ktorý ešte nevyčerpal všetky peniaze zo svojho osobného účtu doplnkového dôchodkového sporenia, je zostatok predmetom dedičstva.

Doživotný doplnkový starobný a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok z tretieho piliera - Dedenie

Dôležité! Doživotný dôchodok z tretieho piliera nie je predmetom dedenia. Ide o poistku a nie o peniaze na osobnom účte, preto v prípade skoršieho úmrtia prostriedky už nie sú predmetom dedenia. Preto by som uprednostnil dočasný dôchodok pred doživotným.

Porovnanie penzijných pilierov - 3. dôchodkový pilier
Zopár tipov na záver

Poplatky klesli na úroveň 1,2% p.a., no v kombinácii s 10% odmenou za zhodnotenie sú poplatky v treťom pilieri stále privysoké, najmä v porovnaní s podpriemernými výnosmi. Obmedzená konkurencia štyroch hráčov zostáva naďalej problémom systému. 3. pilier sa "oplatí" len preto, že doň prispieva zamestnávateľ.

Aby vám 3. pilier prispel k dôchodku optimálne, odporúčam:

Počas aktívneho pracovného života:

- do 3. piliera vstúpte iba v prípade, ak doň prispieva zamestnávateľ

- ako živnostník alebo podnikateľ sa 3. pilieru zďaleka vyhnite

- zvoľte si akciový indexový fond a žiadny iný

- Neplaťte do tretieho piliera viac ako je nevyhnutné, v zmysle podmienok daných zamestnávateľom. Ak máte nadpriemerné príjmy, neplaťte do 3. piliera žiadne dobrovoľné príspevky. Úspory investujte individuálne vo 4. pilieri.

- raz za 10 rokov vyberte svoje úspory z DDS-ky a investujte ich lepšie, s nižšími poplatkami, vyššími výnosmi a bez zdanenia.

Pri dosiahnutí dôchodkového veku:

- ak máte na účte menej ako 2-násobok priemernej mzdy, vyberte si peniaze jednorazovo

- pri dosiahnutí nároku na dôchodok si zvoľte "Dočasný" doplnkový starobný dôchodok. Je totiž dedičný. Dĺžku poberania si nastavte, podľa toho, ako sa cítite. Ak ste fit a zdraví, kľudne si výbery rozložte na 10 rokov. "Doživotnému" sa vyhnite, nie je dedičný.

- "Dočasný" doplnkový starobný dôchodok si dohodnite len na 75% hodnoty vášho účtu. Zvyšné peniaze jednorazovo z DDS vyberte a zainvestujte ich lepšie, s nižšími poplatkami a bez zdanenia.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár.

Páčil sa Vám článok?

Poďelte sa prosím článkom s priateľmi. Stačí kliknúť na tlačítko nižšie. Ďakujem, Roland Vízner

3. pilier - Najčastejšie kladené otázky

Aké má výhody 3. pilier?

Výhody 3. piliera sú: Príspevok zamestnávateľa. Úspory sú vaše osobné vlastníctvo a sú dedičné. Mini daňové zvýhodnenie. Zásluhovosť.

Aké má nevýhody 3. pilier?

Nevýhody 3. piliera sú: Podpriemerná zhodnotenie, neprimerane vysoké poplatky, zdanenie dávok a nulová likvidita.

Komu sa oplatí tretí pilier?

Tretí pilier sa oplatí iba ľuďom, ktorým do neho prispieva zamestnávateľ. Prispievanie vlastnými peniazmi nad rámec nevyhnutného sa neoplatí nikomu.

3. pilier Kedy máte nárok na dôchodok

Požiadať o vyplácanie penzie z 3. piliera môžete ak: - máte nárok na výplatu starobného alebo predčasného dôchodku zo Sociálnej Poisťovne - dosiahli ste vek 62 rokov - po dosiahnutí veku 55 rokov. Iba účastník, ktorý má starú zmluvu a zaplatil príspevky za 120 mesiacov

3. pilier - Aké formy vyplácania dôchodkov existujú?

- Predčasný výber alebo odstúpenie - doplnkový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný) - doplnkový výsluhový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný) - jednorazové vyrovnanie

 


19 Comments

Rišo · 16. decembra 2020 at 11:43

Zdravím.
Sporím v oboch pilieroch dobrovoľne po 100€ mesačne. Zamestnávateľ mi prispieva smiešnou sumou 10€ do 3. piliera. Som trochu zmätený, keď čítam rady ohľadom 3. piliera.
Niektorí odborníci odporúčajú sporiť v 3. pilieri, iný zase nie. Mám teda presmerovať 80€ z 3 do 2 piliera a do 3. Piliera vkladať iba 20 € mesačne? Má to vôbec nejaký zmysel?

  Roland Vízner · 16. decembra 2020 at 11:45

  Zdravím Vás Richard a ďakujem za otázku.

  Stručná odpoveď by bola „áno“, do tretieho piliera posielajte iba minimum, ktoré musíte aby ste si udržali ten príspevok od zamestnávateľa.
  Posielať do 3. piliera stovku je plytvanie súčasnými aj budúcimi výnosmi. V 3. pilieri je žiaľ zlý pomer medzi poplatkami a výnosmi.Ak tých 80-100€ euro presmerujete do druhého piliera, spravíte dobre .. samozrejme za predpokladu že v 2. pilieri máte zvolený indexový fond.

  Názor, ktorý odporúča sporiť v 3, pilieri má pravdu v tom, že je to „lepšie ako nič“, lepšie ako peniaze „prejesť“. No pri akýchkoľvek investičných produktoch (2-3-4 pilier s rovnakým rizikovým profilom) ide o „len“ dve veci – výnos a poplatky. Ak strácate ročne 2-3% na výnose a ešte aj 1% poplatku, počas 20-30 ročného horizontu prichádzate o veľkú časť peňazí.
  Roland

Peter · 8. januára 2021 at 11:24

Zdravim. Co sa tyka vyberu po 10 rokoch…. 3. pilier mam uz viac nez 10 rokov ale pocas tohoto obdobia som zmenil spravcovsku spolocnost. Mozem napriek tomu peniaze vybrat alebo musim byt 10 rokov v jednes DDS? Vdaka

  Roland Vízner · 8. januára 2021 at 11:48

  Dobry den Peter

  Dobrá otázka, ďakujem. Ten nárok vyplýva zo zákona, preto naň nemá vplyv prípadný prestup. Takže áno, peniaze vybrať môžete, ak ste podpísali po roku 2014 dodatok k starej zmluve. Vysvetlím:

  Nárok na „predčasný výber“ vznikol až zmenou zákona v roku 2014 a teda platí pre ľudí čo majú tzv. „nové zmluvy“ … a od roku 2014 ešte 10 rokov neubehlo.

  Avšak, nárok na „predčasný výber“ majú aj sporitelia, čo vstúpili do III. piliera pred rokom 2014 a po roku 2014 podpísali dodatok k zmluve.

  Pre istotu som si informáciu overill v NN, kde mi potvrdili, že „sporiteľ, ktorý je v systéme III. piliera viac ako 10 rokov a podpísal po roku 2014 dodatok k zmluve má nárok na predčasný výber aj keď medzičasom zmenil poskytovateľa.“

Roland Vízner · 2. apríla 2021 at 12:02

Ďakujem Martinovi Vavrovi za nasledovné upresnenie k zdaňovaniu:

§ 43 ods. 5 písm. a), ktorý stanovuje, čo je základ dane z príjmov vo forme dávky doplnkového dôchodkového sporenia (odkazuje na odsek 3 písm. e) § 43, ktorý upravuje dávky z DDS) jasne vyplýva, že základ dane je plnenie znížené o zaplatené vklady.

Autor

  Monika · 1. februára 2023 at 22:47

  Dobrý deň, v komente píšete nasledovné: „Ani by som nevyužíval daňový bonus (ak by som mal novu zmluvu)“. Ja mám novú zmluvu, t. j. po roku 2014 a uplatnenie daňového bonusu sa všade uvádza ako výhoda. Prečo si ho neuplatnovať? Je na to nejaký dôvod, ktorý vzhľadom na komplikovanosť celého systému neviem identifikovať? Vopred ďakujem za odpoveď.

   Roland Vízner · 3. februára 2023 at 8:19

   O nevyužívaní daňového bonusu píše Andrej vo svojej otázke.

   Ja mám za to, že keď už ten bonus existuje treba ho využívať

Andrej · 14. júna 2021 at 19:52

Dobry den,

Vyborny clanok!

Mam 42rokov, do DDS posielam 30€/mesiac, nasporených mám 7550€ (vlastne príspevky 5730€).

– zmluva uzatvorená v roku 2008 bez dodatkov (vyplácanie v 55r)
– zamestnávateľ neprispieva do DDS
– ani by som nevyuzival danovy bonus (ak by som mal novu zmluvu)
– produkt Comfort Life 2040 od TB

Začal som normalnesie sporiť v ETF (mám 1% poplatok). Priamo cez brokera mam v plane v budúcnosti – študujem, učím sa. Ciel: sporenie na dôchodok.

Co by ste mi prosím poradili urobiť s DDS s ohľadom na poplatky (1.2%, 10% z výnosu…) ?

1) zmeniť stratégiu v TB na rizikovejšiu? (vynosnejsiu). Podpisoval by sa dodatok k zmluve?

2) prejsť napr. do NN a zvolit ivesticny/indexovy fond stym, ze vlozene prostriedky mozem vybrat za 10r?

3) zrusit DDS s zaplatiť 20%?!

Rozumiem, že nie ste môj finacny poradca a rozhodnut sa musím sam, ale kazdu radu si veľmi cením.
Vopred ďakujem za odpoveď
Andrej

  Roland Vízner · 16. júna 2021 at 19:37

  Prajem dobrý deň Andrej a ďakujem za otázku.

  Začnem od konca.
  3) zrusit DDS s zaplatit 20% … to by som určite nerobil. Jedna sú to vyhodené peniaze a ani v 13-ročnom horizonte sa vám to na nižších poplatkoch pravdepodobne nevráti.

  k 1) a 2) prechod na plne akciovú, najlepšie indexovú stratégiu určite schvaľujem.
  No zmluvu by som asi nedodatkoval.
  Ak máte možnosť vybrať všetko bez obmedzení v 55-ke, to už (s prepáčením) nie je tak ďaleko.
  V 55-ke by som vybral úspory a do dôchodku pri dnešných podmienkach budete mať stále 9 rokov. Môžete reinvestovať do „4. piliera“

  Čo by som však urobil každopádne je, že by som prestal prispievať súkromné peniaze do 3. piliera. Tých 30€ mesačne radšej presmerujte do ETF.

  S pozdravom
  Roland Vízner

Anonym · 13. januára 2022 at 10:00

Dobrý deň
Ukončil som sporenie v treťom pilieri boli mi zdanené výnosy 19% daňou
dá sa táto daň pripočítať do daňového priznania?
Vladimí štepanovský

  Roland Vízner · 13. januára 2022 at 14:14

  Po zdanení výnosov zrážkovou danou sa daňová povinnosť považuje za splnenú. Platí to aj pri 3. pilieri. Takže v daňovom priznaní nemusíte riešiť ani príjem ani nemáte k čomu pripočítať tú zaplatenú daň.

Pavel · 4. marca 2022 at 12:18

Dobrý deň, do 3. tretieho piliera som vstúpil preto, že mi tam prispieval aj zamestnávateľ , ešte v roku 2005. Teraz som o prácu prišiel. Aké sú podľa Vás možnosti? Bolo by lepšie ukončiť sporenie?

  Roland Vízner · 4. marca 2022 at 18:23

  Ukončiť v zmysle vyberania peňazí predčasne asi nie, to sa neoplatí.

  Ale vlastné vklady by som tam dalej neposielal, tie radšej presmerujte na súkromné sporenie investovanie kde ich máte kedykoľvek dispozícii a za nižšie poplatky

Mária G. · 20. apríla 2022 at 23:03

Dobrý deň,
v 3. pilieri sporím viac ako 10 rokov, prispieval aj zamestnávateľ. Zmluva bola uzavretá so spoločnosťou AXA, ktorá prešla do UNIQA. V spoločnosti AXA som sa informovala, ako môžem čerpať nasporené prostriedky. Dostala som informáciu, že sú dve možnosti, a to:
a) požiadať o vybratie mnou nasporenej čiastky a zvyšok (príspevok od zamestnávateľa) mi bude vyplatený v mesačných splátkach do 5 rokov,
b/ výplata 25% jednorázovo a zvyšok bude vyplácaný min. 5 rokov a to mesačne, polročné príp. ročne po dobu min. 5 rokov.
Teraz po dosiahnutí dôchodkového veku a nástupu na starobný dôchodok som navštívili pobočku UNIQA, kde mi ponúkli len druhú možnosť, údajne prvá nie je možná.
Prosím Vás o radu, či je informácia pravdivá a ako sa mám zariadiť.
Ďakujem pekne. MG

  Roland Vízner · 25. apríla 2022 at 9:16

  Pozdravujem. Podľa mojich informácií, čerstvo overených s Uniqa, by ste mali mať k dispozícii obe možnosti. Neviem prečo Vám pobočka vraví inak. Jeden z nás sa mýli.

Milan · 18. augusta 2022 at 14:13

Dobrý deň, prečo neodporúčate zrušiť 3. pilier pri starej zmluve? Síce by som prišiel o 20 % úspor, ale dávky / výplaty z 3. piliera sú aj tak zdanené (keby som tam dosporil). Čiže teoreticky prídem iba o to 1 %. Niečo mi uniká?

  Roland Vízner · 19. augusta 2022 at 14:00

  Zdanený Je iba zisk.

  20% pri zrušení starej zmluvy je z celej sumy úspor!

  Stačí takto?

Roman · 23. januára 2023 at 11:59

Dobry den, do 3 pilera som vstupil v roku 2016.
Zamestnavatel prispieval mesacne 30€ a ja 30€.
Od januara 2023 mam nove zamestanenie a zamenstavatel neprispieva do DDS.
Viete mi prosim poradit ake mam moznosti?
Dakujem

  Roland Vízner · 23. januára 2023 at 16:49

  Dobrý deň Roman

  Možnosti sú dve:
  A) do 3. si môžete aj naďalej prispievať sám
  B) do 3. prestatene prispievať. Peniaze v ňom zostanú a budú sa ďalej zhodnocovať.
  Tých 30€ môžete presmerovať na lacnejšiu a daňovo výhodnejšiu formu sporenia, teda do súkromného 4. piliera.

  Napríklad https://www.pepp.sk/portfolio-zivotneho-cyklu-penzijneho-zabezpecenia-2040/

  Veľa šťastia,
  Roland

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.