2. pilier - oplatí sa? Aké má druhý pilier nevýhody?

2. pilier využíva na zabezpečenie sa na dôchodok viac ako1,8 milióna Slovákov a máme v ňom investovaný majetok presahujúci hodnotu 13,3 miliardy Eur. Zvažujete, či do druhého piliera vstúpiť? Zarába Vám 2. pilier? Ako vybrať správny dôchodkový fond v druhom pilieri? Tento článok vám zodpovie, aké výhody druhý dôchodkový pilier prináša, aké má nevýhody, či sa druhý pilier oplatí, koľko vás to bude celé stáť a ako sa vyhnúť poplatkom pri zmene fondov dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

Obsah článku:

Ako funguje 1. a 2. pilier?

Z každej výplaty môžete šetriť na dôchodok aspoň 5.5% (a nebude Vás to skoro nič stáť)

Ako vstúpiť do 2. piliera

Oplatí sa druhý pilier - prečo áno

Druhý pilier nevýhody

Komu sa oplatí druhý pilier?

Komu sa neoplatí druhý pilier?

Ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom?

Ako sa vyberajú peniaze z 2. piliera?

"Nová" výplatná fáza - Pozor od roku 2025 bude platiť toto!

Zopár tipov na záver

Ako funguje 1. a 2. pilier?

Prvý dôchodkový pilier - povinné dôchodkové poistenie

Prvý pilier je vysoko solidárna a málo zásluhová forma štátneho dôchodkového zabezpečenia. Ako funguje?

Žijeme v demokratickom štáte a zo svojich príjmov platíme dane. Okrem daní platíme aj odvody - sociálne a zdravotné. Odvody sú len iná forma dane. Sú to peniaze, ktoré odvázdame štátu, aby nám za ne poskytoval svoje služby. Za dane a odvody si u štátu kupujeme služby ako bezplatné školstvo, bezpečnosť a spravodlivosť (polícia, armáda, súdy). Taktiež cestnú a železničnú sieť, zdravotníctvo a sociálno-dôchodkové zapbezpečenie.

Prvý pilier dôchodkového zabezpečenia na Slovensku predstavuje Sociálna poisťovňa. Do nej smerujú naše odvody na sociálne zabezpečenie. Prvý pilier sa nazýva aj „priebežný“. Peniaze vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, teda v tom istom roku, vyplácajú dôchodcom vo forme dôchodkov.

V prvom pilieri si teda nesporíme! Je to poistenie.

Platíme ho a dúfame, že keď pôjdeme do dôchodku, bude na Slovensku dosť iných pracujúcich. A dúfame, že oni budú platiť dane a odvody, z ktorých nám štát bude vyplácať dôchodok. Asi tušíte, že kým dnešný tridsiatnici či štyridsiatnici pôjdu do dôchodku, tých pracujúcich na jedného dôchodcu tu bude menej ako dnes.

Prvý pilier je do určitej miery zásluhový. Čím viac rokov pracujeme a čím viac zarábame, teda čím viac a čím dlhšie platíme odvody, o to väčší náš starobný dôchodok bude.

Zároveň je prvý pilier „solidárny“. Pravidlá výpočtu dôchodku z prvého piliera sú také, že tí, ktorí počas života zarobili viac, dotujú dôchodky tým, ktorí zarobili a na odvodoch odviedli menej.

odvody a 2. pilier

Príklad (1000€ hrubá mzda): Časť odvodov do 1. piliera vs. superhrubá mzda

Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia alias starobné dôchodkové sporenie

Druhý pilier predstavujú Dôchodcovské Správcovské Spoločnosti a nimi riadené dôchodkové fondy. Časť odvodov môžeme presmerovať zo Sociálnej poisťovne do dôchodkového fondu 2. piliera. Peniaze vo fonde 2. piliera správcovská spoločnosť investuje - nakúpi za ne akcie, dlhopisy, iné fondy, prípadne ďalšie investovateľné aktíva. Teoreticky by nám z dlhodobého hľadiska malo investovanie priniesť aj výnosy. 

Podstatné, čo treba vedieť o druhom pilieri je, že sú to naše peniaze na našom účte. Náš dôchodok je plne zásluhový, teda čím viacej investujeme, tým viac na dôchodku získame. Všetky výhody a nevýhody II. piliera nájdete v článku nižšie.

odvody a 1. vs. 2. pilier

Príklad (1000€ hrubá mzda): Časť odvodov do 1. a 2. piliera vs. superhrubá mzda.

V rokoch 2023 a 2024 môžete z výplaty šetriť na dôchodok aspoň vo výške 5.5% z platu

Zo 48,6% odvodov ktoré z hrubej mzdy odvádzajú zamestnanec a zamestnávateľ  do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, smeruje 18% z hrubej mzdy na starobné poistenie. Pokiaľ nie ste v II. pilieri, celých 18% zostáva v Sociálnej poisťovni, ktorá z nich vypláca dôchodky dnešným dôchodcom. Pokiaľ ste v II. pilieri, Sociálnej poisťovni zostane 12.5% z vašej hrubej mzdy (vymeriavacieho základu ak ste SZČO). 5.5% smeruje do vami zvoleného fondu v II. pilieri.

Sporenie na dôchodok v II. pilieri nestojí nič navyše

Ak je výška hrubej mzdy 1000 € mesačne a ste v II. pilieri, odkladáte si mesačne 55 € a nestojí vás to (takmer*) nič navyše. Tie peniaze by ste na svojom bankovom účte hľadali aj tak márne. Boli by odvedené do Sociálnej poisťovne a následne na účet súčasného dôchodcu. Ak ale v rámci II. piliera presuniete menej peňazí štátu a presmerujete ich na váš osobný dôchodkový účet, sporíte sami pre seba. To by bolo škoda nevyužiť, však?

Percento odvodov do II. piliera bude rásť

Je veľmi užitočné vedieť, že percento odvodov, ktoré bude smerované na súkromný dôchodkový účet sporiteľa v 2. pilieri, sa bude zvyšovať o 0,25%. V roku 2025 a 2026 tak bude odvádzaných na účet 5,75% a od roku 2027 si z našej výplaty si odložíme 6% do II. piliera a Sociálna poisťovňa si ponechá 12%. Uvedené však platí, len kým sa nezmenia aktuálne platné zákony.

2023 a 2024

2025 a 2026

Od roku 2027

Príspevok do II. piliera

5,5 %

5,75 %

6 %

Odvod na poistného na starobné poistenie (I. pilier)

12,5 %

12,25 %

12 %

Celková výška odvodov

18 %

18 %

18 %

 

 

Automatický vstup do 2. piliera a výstup z 2. piliera.

Ako funguje vstup a výstup do a z 2. piliera? Účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká automaticky. Každý občan, ktorý sa prvý krát zamestná, sa stáva sporiteľom v druhom pilieri. To isté platí, ak mu z iných dôvodov vznikne účasť na dôchodkovom poistení v Sociálnej poisťovni. Napríklad začne podnikať a platiť odvody.

Účasť v II. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná. Sporiteľ môže do dvoch rokov z 2.piliera vystúpiť vystúpiť, len ak mu DSS pridelila Sociálna poisťovňa. Ak vstúpil do 2. piliera sám, vystúpiť nemôže. Sporiteľ, ktorý raz vystúpil, má právo do II. piliera ešte raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov.

Nový sporiteľ si môže do 180 dní vybrať, s ktorou DSS uzatvorí prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa poisťovňa. (DSS-ky priraďuje sporiteľom SP abecedným poradím názvu DSS.)

Dobrovoľný vstup do II. piliera

Donedávna bola hranica vstupu do II. piliera 35 rokov. Posledná zmena zákona však umožňuje do II. piliera vstúpiť dobrovoľne, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku.

Ak máte menej ako 40 rokov a ešte v druhom pilieri nie ste, odporúčam Vám doň vstúpiť. Dnes sa to už dá aj online. 

Ak si chcete otvoriť 2. pilier online, kliknite sem.

Na dôchodku strávime viac rokov a budeme potrebovať viac peňazí.

Druhý pilier a stredná dĺžka dožitia na dôchodku

Prečo sa oplatí druhý pilier

1. Vaše peniaze

Peniaze nasporené v II. pilieri sú Vaše osobné vlastníctvo. Naopak peniaze odvedené do I. piliera, teda do Sociálnej poisťovne, vaše nie sú. Použijú na výplatu dôchodkov pre dnešných dôchodcov. Vzhľadom na demografický vývoj je naivné sa domnievať, že o 20-30 rokov uvidíme zo Sociálnej poisťovne viac ako sociálne minimum.

2. Dedičnosť

Keďže úspory v druhom pilieri sú vaše peniaze, v prípade úmrtia ich zdedia vaši dediči alebo budú odkázané osobe (osobám) uvedenej na účastníckej zmluve. Dedičnosť platí počas sporiacej fázy a aj počas fázy výplatnej, až kým si nekúpite doživotný dôchodok. Ten je totiž už nie je investíciou na Vašom účte, ale poistením a poistky sa nededia.

3. Zásluhovosť

Druhý pilier je zásluhový. Čím viac počas aktívneho života zarábate, a teda čím vyššie odvody platíte, tým väčšiu sumu si nasporíte. O to väčší dôchodok z 2. piliera budete nakoniec mať. Naopak - starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne závisí od politicky motivovaných valorizácií dôchodkov a ohrozuje ho negatívny demografický vývoj populácie.

4. Daňová efektívnosť

Do druhého piliera sa investuje z hrubej mzdy, teda peniaze do dôchodkového fondu odvádzame ešte pred zdanením. To je podstatný rozdiel v porovnaní s investovaním do podielových fondov, do vkladov v banke alebo v porovnaní s individuálnym investovaním. Sporiteľ  v 2. pilieri investuje daňovo efektívne. Zdaňované zatiaľ nie sú ani výnosy z druhého piliera. Politici však hrozia zdanením výnosov v prípade jednorazových výberov počas výplatnej fázy (viď nižšie).

5. Automatizovaný presun do konzervatívnych portfólií

Jedna užitočná vlastnosť sporenia v dôchodkových fondoch je, že v 50 rokoch veku začne správcovská spoločnosť vaše dôchodkové úspory postupne presúvať do dlhopisového garantovaného fondu. Počas aktívneho života treba investovať do akciových – indexových fondov, no s blížiacim sa dňom odchodu do dôchodku je dobré dynamickú stratégiu postupne meniť na konzervatívnu. DSS-ky to spravia za vás - automaticky. Hovorí sa tomu "predvolená stratégia".

Ako to vyzerá v praxi. Vo veku sporiteľa 50 rokov sa začne časť majetku sporiteľa presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Každý rok sa presunú 4% majetku. Teda sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

Vo veku

 • 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %,
 • 52 - o rok neskôr 12 % : 88 %
 • ...
 • 60 - v šesťdesiatke tak stále máte rozumný pomer 60% v akciách a 40% v dlhopisoch.
 • v 64 rokoch pri odchode do dôchodku Vám stále zostane 40% v akciách a 60% v dlhopisoch.

Je dobré, že predvolená stratégia ponecháva časť investícií v akciových indexových fondoch. Investičný horizont sa predsa nekončí odchodom do dôchodku. Priemerná dĺžka života na dôchodku je 17 rokov.

V celkovom pohľade na majetok začínajúceho dôchodcu navrhujem vnímať:

 1. pilier ako sociálnu istotu.
 2. pilier odporúčam vnímať ako konzervatívny doplnok k prvému pilieru.
 3. pilier vynechať, ak do neho neprispieva zamestnávateľ
 4. pilier - v súkromných investíciách však odporúčam naďalej zostať v rastovo orientovaných investíciách (indexových akciových fondoch) - viď záverečný zoznam odporúčaní na konci článku.
6. Relatívne nízke náklady

Dôchodková správcovská spoločnosť si účtuje "iba" 0,45% za správu dôchodkového fondu. Poslednou novelou však zákonodarci odstránili 1% “za vedenie účtu” a 10% zo zhodnotenia. Tieto poplatky už dnes ako sporitelia neplatíme. 

V porovnaní s klasickými podielovými fondami (správcovské poplatky od 1% - 2% ) aj v porovnaní s 3. pilierom (správcovské poplatky od 1% - 1,2% plus 10% zo zhodnotenia ) sú poplatky v 2. pilieri jednoznačne nižšie. Ja osobne spravujem dôchodcovské stratégie s nulovým správcovským poplatkom, klient platí len 7/100 (sedem stotín) alebo 1/10 zo zhodnotenia ako odmenu za úspech (performance fee).

7. Možnosť dobrovoľných príspevkov

Sporiť si do dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností môžete aj nad rámec zákonných odvodov. Úspory z dôchodkového fondu však uvidíte až po dovŕšení dôchodkového veku. V minulosti existovala aj daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov. Táto skončila v roku 2016.

Pre koho majú zmysel dobrovoľné príspevky do druhého piliera

Dobrovoľné príspevky do 2. piliera majú zmysel len pri nízkych investovaných sumách. Ak zarábate priemerne či ľahko nadpriemerne a dokážete ušetriť každý mesiac 10 – 20 €, 2. pilier je svojou jednoduchosťou a pomerne nízkymi poplatkami pre vás akurát. Chcete tieto peňažné prostriedky investovať a neviete, ako to urobiť čo najvhodnejšie? Moje odporúčanie - pošlite si ich do indexového dôchodkového fondu ako dobrovoľný príspevok.

Ale - ak zarábate toľko, že dokážete odkladať 50 € a viac mesačne, prípadne jednorázovo, no opakovane investovať aspoň 500 €, určite zvážte IV pilier dôchodkového zabezpečenia.

Ak ste narodený v 70-tych rokoch 20, storočia, zvážte sporiť do tohto portfólia v IV. pilieri:

Portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia 2040. IV pilier Vašeho dôchodku.

Ak ste narodený v 80-tych rokoch 20, storočia, zvážte sporiť do tohto portfólia v IV. pilieri:

Portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia 2050. IV pilier Vašeho dôchodku.

Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

(Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

V minulosti, konkrétne v rokoch 2013 - 2016 bolo platenie dobrovoľných príspevkov daňovo zvýhodnené do výšky 2 % zo základu dane sporiteľa. Daňovník si mohol daňovo uplatniť  príspevky do sumy 1 029 EUR. To je však minulosť. Osobne si myslím, že daňovo podporovať oligopolný trh na ktorom je pár dohodnutých hráčov a žiadna konkurencia, nemá zmysel. Zmysel má podporiť konkurenciu v dôchodkovom sporení, najmä vo forme podpory individuálneho dôchodkového sporenia, napríklad formou IV. piliera.

Aké nevýhody má druhý dôchodkový pilier?

1. Zhodnotenie. Kým neexistovali indexové fondy, zhodnotenie nielen dlhopisových ale aj akciových fondov bolo mizerné. Za prvých 15 rokov existencie systému dôchodkového sporenia priemerný sporiteľ zarobil len veľmi málo a po odrátaní inflácie priemerný sporiteľ prerobil. Našťastie dnes už aj tento problém má riešenie - indexové fondy.

2. Právna neistota. Druhý pilier je lákadlom pre politikov, ktorí potrebujú zalátať diery v rozpočte. Legislatíva sa často novelizuje a pre investorov, ktorí sa rozhodnú v 2. pilieri sporiť na dôchodok, je práve neistota asi najväčším veľkým negatívom. Vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy siahli politici po druhom pilieri oveľa chamtivejšie, ako tomu bolo pred vyše 10. rokmi na Slovensku. V Kazachstane a v Maďarsku ho de facto znárodnili a v Poľsku ho zásadne okresali.

3. Nulová likvidita. Pod pojmom likvidita sa v investičnom žargóne myslí rýchlosť, s akou sa dostanete k svojim investovaným peniazom. Pri dôchodkových fondoch svoje úspory uvidíte až po odchode na  dôchodok. Táto nevýhoda je do určitej miery kompenzovaná daňovým zvýhodnením.

Dôchodkové poistenie vs. dôchodkové sporenie

Komu sa oplatí druhý pilier?

Druhý pilier sa veľmi oplatí mladým ľuďom vo veku do 40 rokov a zamestnancom s vysoko nadpriemernou mzdou. Do 2. piliera by sa oplatilo vstúpiť aj ľuďom v strednom veku -  medzi 40 a 50 rokov – najmä, ak zarábajú nadpriemerne. Avšak vstup je možný len do 40 rokov. Podľa mňa je to škoda a vnímam to ako zbytočné obmedzenie.

Mladým ľuďom sa II. pilier jednoznačne oplatí

Pre ľudí, ktorým do dôchodku zostávajú ešte dve-tri desiatky rokov, je výhodnejšie, ak si na dôchodok budú sporiť v druhom pilieri (v porovnaní so zotrvaním v prvom pilieri). A to z dvoch hlavných dôvodov:

 1. Demografický vývoj. Na Slovensku je dnes 3,77 ekonomicky aktívnych ľudí (vo veku 20 až 64 rokov) na jedného človeka staršieho ako 65 rokov, teda potenciálne ekonomicky neaktívneho. No o 20 rokov tento pomer podľa štatistík klesne na 2,38. O dvadsať rokov neskôr tak na jedného dôchodcu bude pripadať podstatne menej pracujúcich a odvody platiacich ľudí. Dôchodky z 1. piliera tak určite nezostanú na súčasnej úrovni (v pomere k priemernej mzde).
 2. Čím skôr si človek začne sporiť a tým pádom čím dlhšie jeho peniaze “pracujú”, tým vyššiu sumu dôchodku dosiahne. Na túto tému si prečítajte "Tri príbehy investovania na dôchodok, alias na čase záleží".
Počet potenciálne pracujúcich na 1 dôchodcu

Počet potenciálne pracujúcich na 1 dôchodcu

Ľuďom s nadpriemerným zárobkom sa 2. pilier oplatí

Druhý pilier sa oplatí aj ľuďom, ktorí zarábajú nadpriemerne. Dôvodom je “solidarita bohatých s chudobnými” zakomponovaná do spôsobu, ktorým sa počíta dôchodok zo štátneho - 1. piliera. Ak  váš hrubý príjem presahuje 1375 € (čo je 1,25-násobok priemernej mzdy v roku 2020), do výpočtu vášho dôchodku z 1. piliera vstupuje len 68% zo sumy, ktorá tento 1,25-násobok prevyšuje. A pozor, čokoľvek zarobíte nad rámec 3-násobku priemerného platu, nič z toho vám Sociálna poisťovňa pri výpočte dôchodku nezohľadní. (hoci horná hranica platenia odvodov je až 5-násobok priemernej mzdy).

Dôchodok z druhého piliera sa nijako nekráti – vypočítava sa na základe skutočného platu, z ktorého sú hradené mesačné odvody. Druhý pilier je tak nesolidárny a plne zásluhový.

Komu sa neoplatí druhý pilier?

Druhý pilier sa neoplatí väčšine živnostníkov a ľuďom, ktorí zarábajú podpriemerne a je predpoklad, že aj počas ďalších rokov budú zarábať podpriemerne. Solidarita zakomponovaná do spôsobu výpočtu dôchodku zo sociálky zvyšuje podpriemerné dôchodky a tak ľudia zarábajúci menej dostanú z 1. piliera vyšší dôchodok (v pomere k ich priemernej celoživotnej mzde) ako ľudia, ktorí zarábajú nadpriemerne.

Ak však nechcete zostať chudobní, sporte si na dôchodok v 4. pilieri. To platí najmä pre živnostníkov. Živnostníci by nemali dnes ušetrené odvody prejesť, ale radšej ich premeniť na investície vo štvrtom pilieri. Odporúčam článok "Dôchodkové zabezpečenie pre živnostníkov", ktorý sa téme podrobne venuje.

Kedy a ako môžem zmeniť dôchodkový fond?

Fond je možné zmeniť kedykoľvek. Zmenu môžete vybaviť priamo na pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu. Presuny úspor v rámci fondov rovnakej DSS nie sú spoplatnené.

Kedy a ako môžem zmeniť Dôchodkovú Správcovskú Spoločnosť a ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom?

Sporiteľ môže prestúpiť z DSS do inej DSS najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu. V prípade uzatvorenia prvej zmluvy, môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS až po uplynutí jedného roka. Pokiaľ sporíte so svojou DSS viac ako 12 mesiacov, prejsť do inej DSS môžete kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.

Ako a kedy je možné vybrať peniaze z druhého piliera?

Ako požiadať o dôchodok z 2. piliera?

O vyplatenie dôchodku z 2. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporíte na dôchodok.

Sociálna poisťovňa “osloví” poisťovne a pošle vám ponukový list s viacerými ponukami dôchodkov. (rôzne druhy dôchodkov definujem v ďalšej časti článku). Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a termín skončenia platnosti bude vyznačený na ponukovom liste. Môžete si sami určiť, či vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list poštou alebo elektronicky.

Ak sa rozhodnete pre niektorú z ponúk, kontaktujte životnú poisťovňu alebo DSS-ku s najlepšou ponukou. Kontaktné údaje nájdete priamo v ponukovom liste. Ak si z predložených ponúk počas ich 30-dňovej platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete požiadať bezplatne kedykoľvek neskôr. Nepočítajte však s tým, že na druhý pokus dostanete lepšiu ponuku.

Legislatíva sa neustále mení.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

Od 1. 1. 2025 sa menia spôsoby a formy vyplácania dôchodku. Rozdelím preto informáciu na aktuálne platnú "starú" výplatnú fázu a na "novú" výplatnú fázu.

"Stará" výplatná fáza - do konca roku 2024 platí toto:

Základné spôsoby výplaty peňazí z II. piliera sú tri:
- doživotný dôchodok
- dočasný dôchodok
- programový výber

Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú životné poisťovne.  Programový výber vyplácajú DSS.

Vysvetlime si jednotlivé varianty podrobnejšie

​1. Doživotný dôchodok z druhého piliera - anuita

Je to poistný produkt poskytovaný životnými poisťovňami. Vaše úspory v DSS sa predajú a získané peniaze sa presunú do životnej poisťovne. Vami vybraná životná poisťovňa sa zaviaže vyplácať vám do konca života pravidelný mesačný príjem.

Príklad: Nasporili ste si počas pracovného života v DSS sumu 34.000 €. Za túto sumu si “kúpite” doživotný “peňažný tok” vo výške okolo 160 – 180 € mesačne. Jednoducho povedané: “Ak budete žiť dlhšie ako je bežný priemer - získavate vy. Ak budete žiť menej ako je priemer - získava poisťovňa.

Dedenie doživotného dôchodku z druhého piliera.

Ak ste sa rozhodli pre vyplácania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne, je dobré vedieť, že existuje 7-ročná “garancia dedičnosti”. Ak poberateľ doživotného dôchodku z 2. piliera zomrie počas prvých 7 rokov, sumu, ktorá mu mala byť vyplatená počas obdobia zostávajúceho do konca 7. roku, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú poberateľ určil v zmluve s poisťovňou. Ak v zmluve neurčíte nikoho, táto čiastka bude predmetom dedičského konania. Po uplynutí 7-ročnej garancie pozostalí nemajú nárok na žiadne ďalšie platby.  

Doživotný dôchodok existuje v štyroch variantách:

Doživotný dôchodok (A)

je základná a najrozšírenejšia verzia doživotného dôchodku z 2. piliera. Poisťovňa sa zaväzuje vyplácať každý mesiac rovnakú sumu do konca života poberateľa. Suma doživotného dôchodku typu (A) je najvyššia zo všetkých 4 typov doživotných dôchodkov (A, B, C, D). Kúpna sila tohto dôchodku však bude s rastúcou infláciou klesať.

Dočasný dôchodok s pozostalostným krytím (B).

Poisťovňa sa zaväzuje vyplácať pozostalým rovnaký dôchodok, aký mal poberateľ ku dňu svojej smrti a to ešte po dobu 1 alebo 2 rokov po smrti dôchodcu. Logicky je suma mesačnej výplaty nižšia ako v základnej (A) verzii.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním (C).

Suma výplaty bude každý rok rásť o dohodnuté percento. Ak dohodnutá miera nárastu dôchodku bude vyššia ako inflácia, dôchodok si zachová kúpnu silu. Cenou za túto výhodu je, že štartovacia suma mesačnej výplaty bude nižšia ako v základnej (A) verzii.

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím aj zvyšovaním (D)

je kombináciou (B) a  + (C) verzie.  (B) + (C) = (D) Počiatočná výška výplaty bude najnižšia zo všetkých štyroch variánt.

​2. Dočasný dôchodok (E) z druhého piliera

​Aj dočasný dôchodok z 2. piliera je poistný produkt, podobný doživotnému dôchodku. Takisto sa predajú vaše úspory v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a za utŕženú sumu si v životnej poisťovni kúpite “peňažný tok”. Zásadný rozdiel je, že dočasný dôchodok je “dočasný” a nie doživotný. Obdobie výplaty v môže byť 5, 7 alebo 10 rokov. To samozrejme znamená, že výška mesačnej platby dočasného dôchodku platby bude výrazne vyššia ako doživotného dôchodku. Ak poisťovne rátajú s priemernou dobou dožitia 17 rokov, dočasný mesačný dôchodok dohodnutý na 7 rokov by mal byť viac ako dvojnásobný oproti doživotnému dôchodku.

Dedenie dočasného dôchodku z druhého piliera

Ide o poistku, preto v prípade skoršieho úmrtia prostriedky už nie sú predmetom dedenia a neexistuje ani 7-ročná garancia.

3. Programový výber dôchodok (F)

Programový výber dôchodku z 2. piliera nie je poistka, ale je to dohoda s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou  o výške mesačnej platby z vášho účtu. DSS vám bude peniaze vyplácať, pokiaľ sa neminú a je možné vybrať ich aj jednorázovo. Peniaze zostávajú po celý čas zainvestované, no nepočítajte so žiadnymi výnosmi. Jediná možnosť investovania programového výberu je garantovaný dlhopisový fond, ktorého výnosy sú blízke nule.

Dedenie dôchodku (F), programového výberu z druhého piliera

Pozitívom programového výberu je, že to nie je poistka, ale je to váš majetok a je tak predmetom dedenia.

Čo ak ani jedna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

Ak je vaša nasporená suma v dôchodkovom fonde tak nízka,  že nepostačuje na nákup doživotného dôchodku, tak vám žiadna z poisťovní doživotný dôchodok neponúkne. Sporitelia v 2. pilieri, ktorí majú nasporenú malú sumu, majú nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok. Nebuďte z toho smutní a ak spĺňate nárok na jednorázové vyplatenie, požiadajte oň. V terminológii Sociálnej poisťovne sa týmto dôchodkom hovorí “Programový výber v režime malá nasporená suma -dôchodok (H)” a “Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma - dôchodok (G)”.

Kedy má sporiteľ v druhom pilieri nárok na jednorazové vyplatenie nasporenej sumy?

Jedinou podmienkou jednorázového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov, poberanie programového výberu alebo dočasného dôchodku je, že vaše doživotné dôchodky sú minimálne na úrovni takzvanej referenčnej sumy. Referenčná suma platná v 2022 roku je 508,90 €.

Ak súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov z 1. piliera (starobný, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov a prípadne dôchodkov zo zahraničia je vyšší ako tých to 508,90 €, môžete si vybrať nasporenú sumu aj jednorazovo.

Tip: Ak súčet vašich doživotných dôchodkov z 1. piliera, zo zahraničia a doživotný dôchodok z 2. piliera presahuje "referenčnú sumu", môžete si dôchodok z 2. piliera rozdeliť. Časť si nechajte vyplácať ako doživotný dôchodok a časť si vyberte jednorazovo alebo programovým výberom. (Toto platí do konca roku 2024.)

"Nová" výplatná fáza - od roku 2025 bude platiť toto:

Od roku 2025 de facto skončí možnosť jednorazového výberu celej nasporenej sumy. Štát chce, aby sme si úspory vyberali postupne a nepremrhali ich. 🙂

Dôchodok z II. piliera budeme od roku 2025 najprv niekoľko rokov poberať formou programového výberu z DSS. Najprv teda "vyčerpáme" prvú polovicu nasporenej sumy. Následne by sme si mali z druhej polovice nasporenej sumy kúpiť poistku a poberať doživotný dôchodok.

Táto zmena má jednu výhodu: Naše úspory sa budú naďalej zhodnocovať v DSS-ke aj počas poberania dôchodku z 2. piliera. Nevýhodou je, že stratíme možnosť si vybrať peniaze jednorazovo a naložiť s nimi podľa vlastného uváženia.

Zopár tipov na záver

Druhý pilier sa po sérii úderov zo strany štátu pred desiatimi rokmi postupne zlepšuje. Zaviedli sa indexové fondy a stúpa percento odvodov, ktoré do piliera smerujú. Vysoké poplatky klesli. Malá konkurencia a politické riziko zostávajú naďalej problémami systému. Napriek tomu sa nám takmer všetkým 2. pilier oplatí.

Aby vám 2. pilier prispel k dôchodku optimálne, odporúčam:

Počas aktívneho pracovného života:

- určite do 2. piliera vstúpte

- zvoľte si akciový indexový fond a žiadny iný

- ak máte nadriemerné príjmy, neplaťte do 2. piliera dobrovoľné príspevky. Investujte individuálne vo 4. pilieri

- ak chcete úspory z 2. piliera vybrať jednorazovo, stihnite to do konca roku 2024

Pri dosiahnutí dôchodkového veku:

- ak je suma vašich doživotných dôchodkov z 1. piliera a zo zahraničia dostatočná (spĺňate podmienku pre “programový výber”), vyberte z DSS-ky všetky finančné prostriedky jednorazovo a investujte do rentového produktu v 4. pilieri (Platí do konca roku 2024.)

- ak táto suma dostatočná nie je, dôchodok z 2. piliera si rozložte na dve časti. Doživotný dôchodok (anuitu) si zvoľte vo výške dostatočnej na splnenie programového výberu a zvyšok vyberte a investujte výhodnejšie. Časť peňazí vám tak bude vyplácaná v doživotnom dôchodku a časť môžete naďalej zhodnocovať a postupne vyberať. Veď vás na dôchodku čaká v priemere 17-20 rokov krásneho života! (Platí do konca roku 2024.)

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

2. Pilier najčastejšie kladené otázky

Aké nevýhody má druhý dôchodkový pilier?

Nízke zhodnotenie mimo indexových fondov, právna neistota zoštátnenia a nulová likvidita, teda úplná nemožnosť dostať sa k peniazom pre dôchodkom sú hlavné nevýhody druhého piliera.

Aké výhody má druhý dôchodkový pilier?

Peniaze nasporené v II. pilieri sú vaše osobné vlastníctvo a sú dedičné. Príspevky sa odvádzajú do druhého piliera ešte pred zdanením a zaplatením odvodov, sú tak daňovo efektívne. Automatizovaný presun do konzervatívnych portfólií možno tiež považovať za výhodu. Poplatky klesli a výnosy sa zlepšili vďaka indexovým fondom.

Ako vybrať úspory z 2. piliera?

Základné spôsoby výplaty peňazí z II. piliera sú tri: doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber. Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú životné poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS.


6 Comments

Martin · 9. marca 2021 at 9:42

I. pilier X rokov II.pilier Y rokov.
Dobrý deň prajem, mám otázku. Ak som v I. pilieri 10r počas ktorých som zamestnaný a teraz by som nastúpil do II. piliera, tak je to nejak zohľadnené pri výpočte dôchodku? (ja 33r) Tým myslím to, že 10r som odvádzal celú sumu sociálnej poisťovni.

  Roland Vízner · 9. marca 2021 at 10:22

  Dobrý deň Martin. Nemusíte mať obavu, systém je nastavený spravodlivo. Tých posledných 10 rokov sa vám do dôchodku zo Sociálnej poisťovne zaráta v plnej výške. Keď vstúpite do druhého piliera budete do Sociálnej poisťovne odvádzať menej a len za toto obdobie sa dôchodok z prvého piliera kráti proporcionálne. Ak máte 33 rokov určite by som nezaváhal a do druhého piliera vstúpil. Bohužiaľ, podľa súčasných pravidiel sa to po 35 je už nedá.

Vladimír · 19. mája 2021 at 11:18

v akom štádiu je príprava zrušenia možnosti programového výberu prostriedkov z 2.piliera? Kedy je možné očakávať platnosť/účinnosť tejto zmeny?

  Roland Vízner · 20. mája 2021 at 12:02

  Do polovice októbra minulého roku prebiehalo pripomienkové konanie. Keďže prišlo obrovské množstvo pripomienok odvtedy asi navrhovateľ Premýšľa ktoré akceptovať, ktoré nie a čo V návrhu zákona zmeniť. Ubehlo však 7 mesiacov od konca pripomienkového konania tak by už bolo načase sa dostať k nejakému novému návrhu.

  Viaceré inštitúcie sú proti zrušeniu jednorazového alebo programového výberu a tak chcem dúfať, že táto možnosť pre nás, ako sporiteľov zostane naďalej zachovaná.
  Na webstránke slov-lex .sk
  sa dá ju nájsť podrobností.

   Daniel · 18. januára 2022 at 14:26

   Nastal vo veci zrušenia/ zachovania programového výberu posun?

    Roland Vízner · 18. januára 2022 at 16:03

    Zatiaľ bezozmeny. Predpokladám, že MPSVaR predstavý návrh zmien v priebehu 2. Kvartálu tohto roku.

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: