2. pilier - oplatí sa? Aké má druhý pilier nevýhody?

2. pilier využíva na zabezpečenie sa na dôchodok viac ako1,6 milióna Slovákov. Zvažujete, či do druhého piliera vstúpiť? Zarába Vám 2. pilier? Ako vybrať správny dôchodkový fond v druhom pilieri? Tento článok vám zodpovie, aké výhody druhý dôchodkový pilier prináša, aké má nevýhody, či sa druhý pilier oplatí, koľko vás to bude celé stáť a ako sa vyhnúť poplatkom pri zmene fondov dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

Obsah článku:

 1. Ako funguje 1. a 2. pilier?
 2. Z každej výplaty môžete šetriť na dôchodok aspoň 5% (a nebude Vás to skoro nič stáť)
 3. Oplatí sa druhý pilier - prečo áno
 4. 2. pilier nevýhody
 5. Komu sa oplatí druhý pilier?
 6. Komu sa neoplatí druhý pilier?
 7. Ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom?
 8. Ako sa vyberajú peniaze z 2. piliera?
 9. Zopár tipov na záver

Ako funguje 1. a 2. pilier?

Prvý dôchodkový pilier - povinné dôchodkové poistenie

Prvý pilier je vysoko solidárna a málo zásluhová forma štátneho dôchodkového zabezpečenia. Ako funguje?

Žijeme v demokratickom štáte a zo svojich príjmov platíme dane. Okrem daní platíme aj odvody - sociálne a zdravotné. Odvody sú len iná forma dane. Sú to peniaze, ktoré odvázdame štátu, aby nám za ne poskytoval svoje služby. Za dane a odvody si u štátu kupujeme služby ako bezplatné školstvo, bezpečnosť a spravodlivosť (polícia, armáda, súdy). Taktiež cestnú a železničnú sieť, zdravotníctvo a sociálno-dôchodkové zapbezpečenie.

Prvý pilier dôchodkového zabezpečenia na Slovensku predstavuje Sociálna poisťovňa. Do nej smerujú naše odvody na sociálne zabezpečenie. Prvý pilier sa nazýva aj „priebežný“. Peniaze vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, teda v tom istom roku, vyplácajú dôchodcom vo forme dôchodkov.

V prvom pilieri si teda nesporíme! Je to poistenie.

Platíme ho a dúfame, že keď pôjdeme do dôchodku, bude na Slovensku dosť iných pracujúcich. A dúfame, že oni budú platiť dane a odvody, z ktorých nám štát bude vyplácať dôchodok. Asi tušíte, že kým dnešný tridsiatnici či štyridsiatnici pôjdu do dôchodku, tých pracujúcich na jedného dôchodcu tu bude menej ako dnes.

Prvý pilier je do určitej miery zásluhový. Čím viac rokov pracujeme a čím viac zarábame, teda čím viac a čím dlhšie platíme odvody, o to väčší náš starobný dôchodok bude.

Zároveň je prvý pilier „solidárny“. Pravidlá výpočtu dôchodku z prvého piliera sú také, že tí, ktorí počas života zarobili viac, dotujú dôchodky tým, ktorí zarobili a na odvodoch odviedli menej.

odvody a 2. pilier

Príklad (1000€ hrubá mzda): Časť odvodov do 1. piliera vs. superhrubá mzda

Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia alias starobné dôchodkové sporenie

Druhý pilier predstavujú Dôchodcovské Správcovské Spoločnosti a nimi riadené dôchodkové fondy. Časť odvodov môžeme presmerovať zo Sociálnej poisťovne do dôchodkového fondu 2. piliera. Peniaze vo fonde 2. piliera správcovská spoločnosť investuje - nakúpi za ne akcie, dlhopisy, iné fondy, prípadne ďalšie investovateľné aktíva. Teoreticky by nám z dlhodobého hľadiska malo investovanie priniesť aj výnosy. 

Podstatné, čo treba vedieť o druhom pilieri je, že sú to naše peniaze na našom účte. Náš dôchodok je plne zásluhový, teda čím viacej investujeme, tým viac na dôchodku získame. Všetky výhody a nevýhody II. piliera nájdete v článku nižšie.

odvody a 1. vs. 2. pilier

Príklad (1000€ hrubá mzda): Časť odvodov do 1. a 2. piliera vs. superhrubá mzda.

V roku 2022 môžete z výplaty šetriť na dôchodok aspoň vo výške 5.5% z platu

Zo 48,6% odvodov ktoré z hrubej mzdy odvádzajú zamestnanec a zamestnávateľ  do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, smeruje 18% z hrubej mzdy na starobné poistenie. Pokiaľ nie ste v II. pilieri, celých 18% zostáva v Sociálnej poisťovni, ktorá z nich vypláca dôchodky dnešným dôchodcom. Pokiaľ ste v II. pilieri, Sociálnej poisťovni zostane 12.5% z vašej hrubej mzdy (vymeriavacieho základu ak ste SZČO). 5.5% smeruje do vami zvoleného fondu v II. pilieri.

Sporenie na dôchodok v II. pilieri nestojí nič navyše

Ak je výška hrubej mzdy 1000 € mesačne a ste v II. pilieri, odkladáte si mesačne 55 € a nestojí vás to (takmer*) nič navyše. Tie peniaze by ste na svojom bankovom účte hľadali aj tak márne. Boli by odvedené do Sociálnej poisťovne a následne na účet súčasného dôchodcu. Ak ale v rámci II. piliera presuniete menej peňazí štátu a presmerujete ich na váš osobný dôchodkový účet, sporíte sami pre seba. To by bolo škoda nevyužiť, však?

Percento odvodov do II. piliera bude rásť

Je veľmi užitočné vedieť, že percento odvodov, ktoré bude smerované na súkromný dôchodkový účet sporiteľa v 2. pilieri, sa každoročne zvyšuje o 0,25%. V roku 2023 tak bude odvádzaných na účet 5,75% a do roku 2024 nezmenia zákony, z našej výplaty si odložíme 6% do II. piliera a Sociálna poisťovňa si ponechá 12%.

Na dôchodku strávime viac rokov a budeme potrebovať viac peňazí.

Druhý pilier a stredná dĺžka dožitia na dôchodku

Prečo sa oplatí druhý pilier

1. Vaše peniaze

Peniaze nasporené v II. pilieri sú Vaše osobné vlastníctvo. Naopak peniaze odvedené do I. piliera, teda do Sociálnej poisťovne, vaše nie sú. Použijú na výplatu dôchodkov pre dnešných dôchodcov. Vzhľadom na demografický vývoj je naivné sa domnievať, že o 20-30 rokov uvidíme zo Sociálnej poisťovne viac ako sociálne minimum.

2. Dedičnosť

Keďže úspory v druhom pilieri sú vaše peniaze, v prípade úmrtia ich zdedia vaši dediči alebo budú odkázané osobe (osobám) uvedenej na účastníckej zmluve.

3. Zásluhovosť

Druhý pilier je zásluhový. Čím viac počas aktívneho života zarábate a teda čím vyššie odvody platíte, tým väčšiu sumu si nasporíte. O to väčší dôchodok z 2. piliera budete nakoniec mať. Naopak - starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne závisí od politicky motivovaných valorizácií dôchodkov a ohrozuje ho negatívny demografický vývoj populácie.

4. Daňová efektívnosť

Do druhého piliera sa investuje z hrubej mzdy, teda peniaze do dôchodkového fondu odvádzame ešte pred zdanením. To je podstatný rozdiel v porovnaní s investovaním do podielových fondov, do vkladov v banke alebo v porovnaní s individuálnym investovaním. Sporiteľ  v 2. pilieri investuje daňovo efektívne. Zdaňované nie sú ani výnosy z druhého piliera.

5. Automatizovaný presun do konzervatívnych portfólií

Jedna užitočná vlastnosť sporenia v dôchodkových fondoch je, že 10 rokov pred vašim odchodom do dôchodku začne správcovská spoločnosť vaše dôchodkové úspory postupne presúvať do garantovaného fondu. Počas aktívne života treba investovať do akciových – indexových fondov, no s blížiacim sa dňom odchodu do dôchodku je dobré dynamickú stratégiu postupne meniť na konzervatívnu. DSS-ky to spravia za vás - automaticky.

Zákonom daný harmonogram je nasledovný:

vo veku 52 rokov  - musíte mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde minimálne 10% hodnoty majetku
vo veku 53 rokov  - minimálne 20% hodnoty majetku
vo veku 54 rokov - minimálne 30% hodnoty majetku
vo veku 55 rokov - minimálne 40% hodnoty majetku
vo veku 56 rokov - minimálne 50% hodnoty majetku
vo veku 57 rokov - minimálne 60% hodnoty majetku
vo veku 58 rokov - minimálne 70% hodnoty majetku
vo veku 59 rokov - minimálne 80% hodnoty majetku
vo veku 60 rokov - minimálne 90% hodnoty majetku
vo veku 61 rokov musíte mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde 100% hodnoty majetku.

Tip: Zákon umožňuje požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby podiel dlhopisovej zložky nezvyšovala o 10% ročne, ale len o polovicu. Teda každoročne vám dôchodková správcovská spoločnosť presunie do dlhopisového (garantovaného) fondu len 5% z hodnoty majetku. Ak máte 50+ rokov a cítite sa finančne aj zdravotne fit, určite tak urobte.

Rád by som upresnil svoj názor na automatické znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. V prípade II. piliera to uznávam ako správnu stratégiu a výhodu. Pri ostatných formách investovania a sporenia na dôchodok (najmä vo štvrtom pilieri), by som zostal v dynamických investíciách. Dôvodom je, že investičný horizont sa predsa nekončí odchodom do dôchodku. Priemerná dĺžka života na dôchodku je 17 rokov. V celkovom pohľade na majetok začínajúceho dôchodcu preto navrhujem vnímať 1. pilier ako sociálnu istotu. II. pilier odporúčam vnímať ako konzervatívny doplnok k prvému pilieru. V súkromných investíciách však odporúčam naďalej zostať v rastovo orientovaných investíciách (indexových fondoch) - viď záverečný zoznam odporúčaní na konci článku.

6. Relatívne nízke náklady

Vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu nie je zadarmo, dôchodková správcovská spoločnosť si účtuje tri poplatky:

 • a) 1% “za vedenie účtu”. Tento poplatok skôr vnímam ako vstupný poplatok. Strháva sa jednorázovo z každej platby, ktorá príde na dôchodkový účet.
 • b) 0,3% “za správu dôchodkového fondu”. Správcovský poplatok v dôchodkovom fonde sa odpočítava pravidelne - aj keď práve nie ste zamestnaný a ani nepodnikáte (neplatíte odvody a tým pádom nesporíte).
 • c) 10% zo zhodnotenia, pri zachovaní princípu “high watermark”

Prečo teda zaraďujem náklady medzi výhody ako nízke? V porovnaní s klasickými podielovými fondami a v porovnaní s 3. pilierom sú poplatky v 2. pilieri jednoznačne nižšie.

7. Možnosť dobrovoľných príspevkov

Sporiť si do dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností môžete aj nad rámec zákonných odvodov. Úspory z dôchodkového fondu však uvidíte až po dovŕšení dôchodkového veku.

Pre koho majú zmysel dobrovoľné príspevky do druhého piliera

Dobrovoľné príspevky do 2. piliera majú zmysel len pri nízkych investovaných sumách. Ak zarábate priemerne či ľahko nadpriemerne a dokážete ušetriť každý mesiac 10 – 20 €, 2. pilier je svojou jednoduchosťou a pomerne nízkymi poplatkami pre vás akurát. Chcete tieto peňažné prostriedky investovať a neviete, ako to urobiť čo najvhodnejšie? Moje odporúčanie - pošlite si ich do indexového dôchodkového fondu ako dobrovoľný príspevok.

Ale - ak zarábate toľko, že dokážete odkladať 50 € a viac mesačne, prípadne jednorázovo, no opakovane investovať aspoň 500 €, určite zvážte IV pilier dôchodkového zabezpečenia.

Ak ste narodený v 70-tych rokoch 20, storočia, zvážte sporiť do tohto portfólia v IV. pilieri:

Portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia 2040. IV pilier Vašeho dôchodku.

Ak ste narodený v 80-tych rokoch 20, storočia, zvážte sporiť do tohto portfólia v IV. pilieri:

Portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia 2050. IV pilier Vašeho dôchodku.

V minulosti, konkrétne v rokoch 2013 - 2016 bolo platenie dobrovoľných príspevkov daňovo zvýhodnené do výšky 2 % zo základu dane sporiteľa. Daňovník si mohol daňovo uplatniť  príspevky do sumy 1 029 EUR. To je však minulosť. Osobne si myslím, že daňovo podporovať oligopolný trh na ktorom je pár dohodnutých hráčov a žiadna konkurencia, nemá zmysel. Zmysel má podporiť konkurenciu v dôchodkovom sporení, najmä vo forme podpory individuálneho dôchodkového sporenia, napríklad formou IV. piliera.

Aké nevýhody má druhý dôchodkový pilier?

1. Zhodnotenie. Za 15 rokov existencie systému dôchodkového sporenia priemerný sporiteľ zarobil len veľmi málo a po odrátaní inflácie priemerný sporiteľ prerobil.

Druhý pilier je síce teoreticky skvelý, no prakticky je u nás na Slovensku zle manažovaný. Zle manažovaný jednak zo strany štátu (viď Politické riziko nižšie) a takisto zo strany samotných správcovských spoločností. Za poslednú dekádu a pol si dôchodkové správcovské spoločnosti neplnili svoj mandát.

Moja osobná skúsenosť: Zveril som svoje dôchodkové úspory do akciového fondu, rok za rokom som pozoroval, ako globálne akciové trhu rastú 15-20% tempami a môj správca mi na konci roka pravidelne posielal výpisy s 2-3% zhodnotením. Ak zveríte peniaze “akciovému” fondu, má vám doručiť výnosy na úrovni výkonnosti akciového trhu! Dôchodkové správcovské spoločnosti na Slovensku roky inkasovali poplatky, no vyhýbali sa investovaniu. Našťastie dnes už aj tento problém má riešenie - indexové fondy.

Ak sa o svoj majetok v 2. pilieri nezaujímate a ponechali ste ho v nesprávnych fondoch, pripravujete sa o možné výnosy.

2. Právna neistota. Druhý pilier je lákadlom pre politikov, ktorí potrebujú zalátať diery v rozpočte. Legislatíva sa často novelizuje a pre investorov, ktorí sa rozhodnú v 2. pilieri sporiť na dôchodok, je práve neistota asi najväčším veľkým negatívom. Vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy siahli politici po druhom pilieri oveľa chamtivejšie, ako tomu bolo pred 8. rokmi na Slovensku. V Kazachstane a v Maďarsku ho de facto znárodnili a v Poľsku ho zásadne okresali.

3. Nulová likvidita. Pod pojmom likvidita sa v investičnom žargóne myslí rýchlosť, s akou sa dostanete k svojim investovaným peniazom. Pri dôchodkových fondoch svoje úspory uvidíte až po odchode na  dôchodok. Táto nevýhoda je do určitej miery kompenzovaná daňovým zvýhodnením.

Dôchodkové poistenie vs. dôchodkové sporenie

Komu sa oplatí druhý pilier?

Druhý pilier sa veľmi oplatí mladým ľuďom vo veku do 35 rokov a zamestnancom s vysoko nadriemernou mzdou. Do 2. piliera by sa oplatilo vstúpiť aj ľuďom v strednom veku -  medzi 40 a 50 rokov – najmä, ak zarábajú nadpriemerne. Avšak vstup je možný len do 35 rokov. Podľa mňa jo to škoda a vnímam to ako zbytočné obmedzenie.

Mladým ľuďom sa II. pilier jednoznačne oplatí

Pre ľudí, ktorým do dôchodku zostávajú ešte dve-tri desiatky rokov, je výhodnejšie, ak si na dôchodok budú sporiť v druhom pilieri (v porovnaní so zotrvaním v prvom pilieri). A to z dvoch hlavných dôvodov:

 1. Demografický vývoj. Na Slovensku je dnes 3,77 ekonomicky aktívnych ľudí (vo veku 20 až 64 rokov) na jedného človeka staršieho ako 65 rokov, teda potenciálne ekonomicky neaktívneho. No o 20 rokov tento pomer podľa štatistík klesne na 2,38. O dvadsať rokov neskôr tak na jedného dôchodcu bude pripadať podstatne menej pracujúcich a odvody platiacich ľudí. Dôchodky z 1. piliera tak určite nezostanú na súčasnej úrovni (v pomere k priemernej mzde).
 2. Čím skôr si človek začne sporiť a tým pádom čím dlhšie jeho peniaze “pracujú”, tým vyššiu sumu dôchodku dosiahne. Na túto tému si prečítajte "Tri príbehy investovania na dôchodok, alias na čase záleží".
Počet potenciálne pracujúcich na 1 dôchodcu

Počet potenciálne pracujúcich na 1 dôchodcu

Ľuďom s nadpriemerným zárobkom sa 2. pilier oplatí

Druhý pilier sa oplatí aj ľuďom, ktorí zarábajú nadpriemerne. Dôvodom je “solidarita bohatých s chudobnými” zakomponovaná do spôsobu, ktorým sa počíta dôchodok zo štátneho - 1. piliera. Ak  váš hrubý príjem presahuje 1375 € (čo je 1,25-násobok priemernej mzdy v roku 2020), do výpočtu vášho dôchodku z 1. piliera vstupuje len 68% zo sumy, ktorá tento 1,25-násobok prevyšuje. A pozor, čokoľvek zarobíte nad rámec 3-násobku priemerného platu, nič z toho vám Sociálna poisťovňa pri výpočte dôchodku nezohľadní. (hoci horná hranica platenia odvodov je až 5-násobok priemernej mzdy).

Dôchodok z druhého piliera sa nijako nekráti – vypočítava sa na základe skutočného platu, z ktorého sú hradené mesačné odvody. Druhý pilier je tak nesolidárny a plne zásluhový.

Komu sa neoplatí druhý pilier?

Druhý pilier sa neoplatí väčšine živnostníkov a ľuďom, ktorí zarábajú podpriemerne a je predpoklad, že aj počas ďalších rokov budú zarábať podpriemerne. Solidarita zakomponovaná do spôsobu výpočtu dôchodku zo sociálky zvyšuje podpriemerné dôchodky a tak ľudia zarábajúci menej dostanú z 1. piliera vyšší dôchodok (v pomere k ich priemernej celoživotnej mzde) ako ľudia, ktorí zarábajú nadpriemerne.

Ak však nechcete zostať chudobní, sporte si na dôchodok v 4. pilieri. To platí najmä pre živnostníkov. Živnostníci by nemali dnes ušetrené odvody prejesť, ale radšej ich premeniť na investície vo štvrtom pilieri. Odporúčam článok"Dôchodkové zabezpečenie pre živnostníkov", ktorý sa téme podrobne venuje.

Kedy a ako môžem zmeniť dôchodkový fond?

Fond je možné zmeniť kedykoľvek. Zmenu môžete vybaviť priamo na pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu. Presuny úspor v rámci fondov rovnakej DSS nie sú spoplatnené.

Kedy a ako môžem zmeniť Dôchodkovú Správcovskú Spoločnosť a ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom?

Zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti môžete vykonať kedykoľvek, no odporúčam prihliadať na dôležitý fakt! Ak zmeníte DSS a v čase kratšom ako 12 mesiacov prejdete do inej DSS, presun je  spoplatnený poplatkom 16 €. Pokiaľ sporíte so svojou DSS viac ako 12 mesiacov, prejsť do inej DSS môžete kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.

Ako na to v praxi? Najprv požiadajte Sociálnu poisťovňu o vydanie takzvaného “akceptačného listu”. Ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne vám akceptačný list vystaví na počkanie a bez  poplatku.

Dôchodkové poistenie vs. dôchodkové sporenie

Ako a kedy je možné vybrať peniaze z druhého piliera?

Ako požiadať o dôchodok z 2. piliera?

O vyplatenie dôchodku z 2. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporíte na dôchodok.

Sociálna poisťovňa “osloví” poisťovne a pošle vám ponukový list s viacerými ponukami dôchodkov. (rôzne druhy dôchodkov definujem v ďalšej časti článku). Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a termín skončenia platnosti bude vyznačený na ponukovom liste. Môžete si sami určiť, či vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list poštou alebo elektronicky.

Ak sa rozhodnete pre niektorú z ponúk, kontaktujte životnú poisťovňu alebo DSS-ku s najlepšou ponukou. Kontaktné údaje nájdete priamo v ponukovom liste. Ak si z predložených ponúk počas ich 30-dňovej platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete požiadať bezplatne kedykoľvek neskôr. Nepočítajte však s tým, že na druhý pokus dostanete lepšiu ponuku.

Našli ste tu užitočné informácie? Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

Základné spôsoby výplaty peňazí z II. piliera sú tri:
- doživotný dôchodok
- dočasný dôchodok
- programový výber

Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú životné poisťovne.  Programový výber vyplácajú DSS.

Vysvetlime si jednotlivé varianty podrobnejšie

​1. Doživotný dôchodok z druhého piliera - anuita

Je to poistný produkt poskytovaný životnými poisťovňami. Vaše úspory v DSS sa predajú a získané peniaze sa presunú do životnej poisťovne. Vami vybraná životná poisťovňa sa zaviaže vyplácať vám do konca života pravidelný mesačný príjem.

Príklad: Nasporili ste si počas pracovného života v DSS sumu 34.000 €. Za túto sumu si “kúpite” doživotný “peňažný tok” vo výške okolo 160 – 180 € mesačne. Jednoducho povedané: “Ak budete žiť dlhšie ako je bežný priemer - získavate vy. Ak budete žiť menej ako je priemer - získava poisťovňa.

Dedenie doživotného dôchodku z druhého piliera.

Ak ste sa rozhodli pre vyplácania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne, je dobré vedieť, že existuje 7-ročná “garancia dedičnosti”. Ak poberateľ doživotného dôchodku z 2. piliera zomrie počas prvých 7 rokov, sumu, ktorá mu mala byť vyplatená počas obdobia zostávajúceho do konca 7. roku, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú poberateľ určil v zmluve s poisťovňou. Ak v zmluve neurčíte nikoho, táto čiastka bude predmetom dedičského konania. Po uplynutí 7-ročnej garancie pozostalí nemajú nárok na žiadne ďalšie platby.  

Doživotný dôchodok existuje v štyroch variantách:

Doživotný dôchodok (A)

je základná a najrozšírenejšia verzia doživotného dôchodku z 2. piliera. Poisťovňa sa zaväzuje vyplácať každý mesiac rovnakú sumu do konca života poberateľa. Suma doživotného dôchodku typu (A) je najvyššia zo všetkých 4 typov doživotných dôchodkov (A, B, C, D). Kúpna sila tohto dôchodku však bude s rastúcou infláciou klesať.

Dočasný dôchodok s pozostalostným krytím (B).

Poisťovňa sa zaväzuje vyplácať pozostalým rovnaký dôchodok, aký mal poberateľ ku dňu svojej smrti a to ešte po dobu 1 alebo 2 rokov po smrti dôchodcu. Logicky je suma mesačnej výplaty nižšia ako v základnej (A) verzii.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním (C).

Suma výplaty bude každý rok rásť o dohodnuté percento. Ak dohodnutá miera nárastu dôchodku bude vyššia ako inflácia, dôchodok si zachová kúpnu silu. Cenou za túto výhodu je, že štartovacia suma mesačnej výplaty bude nižšia ako v základnej (A) verzii.

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím aj zvyšovaním (D)

je kombináciou (B) a  + (C) verzie.  (B) + (C) = (D) Počiatočná výška výplaty bude najnižšia zo všetkých štyroch variánt.

​2. Dočasný dôchodok (E) z druhého piliera

​Aj dočasný dôchodok z 2. piliera je poistný produkt, podobný doživotnému dôchodku. Takisto sa predajú vaše úspory v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a za utŕženú sumu si v životnej poisťovni kúpite “peňažný tok”. Zásadný rozdiel je, že dočasný dôchodok je “dočasný” a nie doživotný. Obdobie výplaty v môže byť 5, 7 alebo 10 rokov. To samozrejme znamená, že výška mesačnej platby dočasného dôchodku platby bude výrazne vyššia ako doživotného dôchodku. Ak poisťovne rátajú s priemernou dobou dožitia 17 rokov, dočasný mesačný dôchodok dohodnutý na 7 rokov by mal byť viac ako dvojnásobný oproti doživotnému dôchodku.

Dedenie dočasného dôchodku z druhého piliera

Ide o poistku, preto v prípade skoršieho úmrtia prostriedky už nie sú predmetom dedenia a neexistuje ani 7-ročná garancia.

3. Programový výber dôchodok (F)

Programový výber dôchodku z 2. piliera nie je poistka, ale je to dohoda s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou  o výške mesačnej platby z vášho účtu. DSS vám bude peniaze vyplácať, pokiaľ sa neminú a je možné vybrať ich aj jednorázovo. Peniaze zostávajú po celý čas zainvestované, no nepočítajte so žiadnymi výnosmi. Jediná možnosť investovania programového výberu je garantovaný dlhopisový fond, ktorého výnosy sú blízke nule.

Dedenie dôchodku (F), programového výberu z druhého piliera

Pozitívom programového výberu je, že to nie je poistka, ale je to váš majetok a je tak predmetom dedenia.

Čo ak ani jedna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

Ak je vaša nasporená suma v dôchodkovom fonde tak nízka,  že nepostačuje na nákup doživotného dôchodku, tak vám žiadna z poisťovní doživotný dôchodok neponúkne. Sporitelia v 2. pilieri, ktorí majú nasporenú malú sumu, majú nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok. Nebuďte z toho smutní a ak spĺňate nárok na jednorázové vyplatenie, požiadajte oň. V terminológii Sociálnej poisťovne sa týmto dôchodkom hovorí “Programový výber v režime malá nasporená suma -dôchodok (H)” a “Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma - dôchodok (G)”.

Kedy má sporiteľ v druhom pilieri nárok na jednorazové vyplatenie nasporenej sumy?

Jedinou podmienkou jednorázového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov, poberanie programového výberu alebo dočasného dôchodku je, že vaše doživotné dôchodky sú minimálne na úrovni takzvanej referenčnej sumy. Referenčná suma platná v 2022 roku je 508,90 €.

Ak súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov z 1. piliera (starobný, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov a prípadne dôchodkov zo zahraničia je vyšší ako tých to 508,90 €, môžete si vybrať nasporenú sumu aj jednorázovo.

Tip: Ak súčet vašich doživotných dôchodkov z 1. piliera, zo zahraničia a doživotný dôchodok z 2. piliera presahuje "referenčnú sumu", môžete si dôchodok z 2. piliera rozdeliť. Časť si nechajte vyplácať ako doživotný dôchodok a časť si vyberte jednorázovo alebo programovým výberom. 

Zopár tipov na záver

Druhý pilier sa po sérii úderov zo strany štátu pred desiatimi rokmi postupne zlepšuje. Zaviedli sa indexové fondy a stúpa percento odvodov, ktoré do piliera smerujú. Vysoké poplatky, malá konkurencia a politické riziko zostávajú naďalej problémami systému. Napriek tomu sa nám takmer všetkým 2. pilier oplatí.

Aby vám 2. pilier prispel k dôchodku optimálne, odporúčam:

Počas aktívneho pracovného života:

- určite do 2. piliera vstúpte

- zvoľte si akciový indexový fond a žiadny iný

- ak vám do dôchodku zostalo 10 rokov a cítite sa finančne aj zdravotne fit, požiadajte DSS, aby do dlhopisového garantovaného fondu presúvala iba 5% z hodnoty majetku (a nie 10%, ako je štandard)

- ak máte nadriemerné príjmy, neplaťte do 2. piliera dobrovoľné príspevky. Investujte individuálne vo 4. pilieri

Pri dosiahnutí dôchodkového veku:

- ak je suma vašich doživotných dôchodkov z 1. piliera a zo zahraničia dostatočná (spĺňate podmienku pre “programový výber”), vyberte z DSS-ky všetky finančné prostriedky jednorazovo a investujte do rentového produktu v 4. pilieri

- ak táto suma dostatočná nie je, dôchodok z 2. piliera si rozložte na dve časti. Doživotný dôchodok (anuitu) si zvoľte vo výške dostatočnej na splnenie programového výberu a zvyšok vyberte a investujte výhodnejšie. Časť peňazí vám tak bude vyplácaná v doživotnom dôchodku a časť môžete naďalej zhodnocovať a postupne vyberať. Veď vás na dôchodku čaká v priemere 17-20 rokov krásneho života!

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

2. Pilier najčastejšie kladené otázky

Aké nevýhody má druhý dôchodkový pilier?

Nízke zhodnotenie, relatívne vysoké poplatky, právna neistota zoštátnenia a nulová likvidita, teda úplná nemožnosť dostať sa k peniazom pre dôchodkom sú hlavné nevýhody druhého piliera.

Aké výhody má druhý dôchodkový pilier?

Peniaze nasporené v II. pilieri sú vaše osobné vlastníctvo a sú dedičné. Príspevky sa odvádzajú do druhého piliera ešte pred zdanením a zaplatením odvodov, sú tak daňovo efektívne. Automatizovaný presun do konzervatívnych portfólií možno tiež považovať za výhodu.

Ako vybrať úspory z 2. piliera?

Základné spôsoby výplaty peňazí z II. piliera sú tri: doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber. Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú životné poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS.


6 Comments

Martin · 9. marca 2021 at 9:42

I. pilier X rokov II.pilier Y rokov.
Dobrý deň prajem, mám otázku. Ak som v I. pilieri 10r počas ktorých som zamestnaný a teraz by som nastúpil do II. piliera, tak je to nejak zohľadnené pri výpočte dôchodku? (ja 33r) Tým myslím to, že 10r som odvádzal celú sumu sociálnej poisťovni.

  Roland Vízner · 9. marca 2021 at 10:22

  Dobrý deň Martin. Nemusíte mať obavu, systém je nastavený spravodlivo. Tých posledných 10 rokov sa vám do dôchodku zo Sociálnej poisťovne zaráta v plnej výške. Keď vstúpite do druhého piliera budete do Sociálnej poisťovne odvádzať menej a len za toto obdobie sa dôchodok z prvého piliera kráti proporcionálne. Ak máte 33 rokov určite by som nezaváhal a do druhého piliera vstúpil. Bohužiaľ, podľa súčasných pravidiel sa to po 35 je už nedá.

Vladimír · 19. mája 2021 at 11:18

v akom štádiu je príprava zrušenia možnosti programového výberu prostriedkov z 2.piliera? Kedy je možné očakávať platnosť/účinnosť tejto zmeny?

  Roland Vízner · 20. mája 2021 at 12:02

  Do polovice októbra minulého roku prebiehalo pripomienkové konanie. Keďže prišlo obrovské množstvo pripomienok odvtedy asi navrhovateľ Premýšľa ktoré akceptovať, ktoré nie a čo V návrhu zákona zmeniť. Ubehlo však 7 mesiacov od konca pripomienkového konania tak by už bolo načase sa dostať k nejakému novému návrhu.

  Viaceré inštitúcie sú proti zrušeniu jednorazového alebo programového výberu a tak chcem dúfať, že táto možnosť pre nás, ako sporiteľov zostane naďalej zachovaná.
  Na webstránke slov-lex .sk
  sa dá ju nájsť podrobností.

   Daniel · 18. januára 2022 at 14:26

   Nastal vo veci zrušenia/ zachovania programového výberu posun?

    Roland Vízner · 18. januára 2022 at 16:03

    Zatiaľ bezozmeny. Predpokladám, že MPSVaR predstavý návrh zmien v priebehu 2. Kvartálu tohto roku.

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: